Zalai Gyűjtemény 70.

Riválisok polgárosodása. Források Zalaegerszeg és Nagykanizsa történetéhez, 1867-1918.

Zalai Gyűjtemény 70. kötet borítójának képe Forrásgyűjteményünk válogatott dokumentumok segítségével mutatja be a polgárosodás 1867 és 1918 között lezajlott folyamatát Zala megye két központi szerepkört betöltő településén, Zalaegerszegen és Nagykanizsán. A központi funkciók gyakorlásához a két egykori mezőváros teljesen különböző úton jutott el. Az egyik esetben a megyeszékhelyi státuszt már régóta magáénak valló, jelentős számú értelmiségi-hivatalnoki réteget tömörítő igazgatási központról, a másik esetben kiterjedt gazdasági vonzáskörzettel, kiváló infrastrukturális adottságokkal rendelkező kereskedelmi centrumról van szó. Mindkét város fő törekvését meglévő pozícióinak lehetőség szerinti megtartása, s esetleges újabb tényezők bevonásával azok erősítése képezte. Mindez óhatatlanul vezetett az egymással való versengéshez, amely Nagykanizsa részéről megyeszékhelyi aspirációkkal is párosult. Zalaegerszegnek ez folytonos kihívást jelentett, amely egyúttal ösztönzőleg is hatott, s amelynek tényleges eredményei belső és külső téren egyaránt hamar megmutatkoztak. A rivalizálás másik pozitív hozadéka pedig azoknak a civil értékeknek - az emberi és polgári szabadságjogok tiszteletben tartása, a törvény előtti egyenlőség, az emancipáció kiterjesztése stb. - a meghonosodása lett, amelyeket a két város társadalmi elitje tágabb környezete felé közvetített. S talán az ezzel együtt járó szemléletváltás volt a legfontosabb lépés a polgári társadalom kialakulása felé vezető úton.

Sajtó alá rendezte: Foki Ibolya

Kiadó: Zala Megyei Levéltár

Megjelenés éve: 2011

Oldalszám: 414

Ára: 3200,- Ft

Megvásárolható: Kiadvány-értékesítés

CsatolmányMéret
PDF icon Tartalomjegyzék85.91 KB