Zalai Gyűjtemény 46.

Zala megye a XVIII-XIX. században két korabeli leírás alapján.

 

A Zala Megyei Levéltár kiadványsorozatának, a Zalai Gyűjteménynek ezen újabb kötetében a Tisztelt Olvasó két olyan megyeleírást talál, amelyek eredetijével sajnos nem a mi intézményünk büszkélkedhet. Tartalmi fontosságuk okán azonban kötelességünknek éreztük, hogy ezt a két forrást - amely a XVIII-XIX. századi Zaláról ad helyzetképet - egy kötetben, a történelem iránt érdeklődő nagyközönség elé tárjuk. Az első mű Bél Mátyás: Notitia Hungariae novae historico geographica című munkájának Zalára vonatkozó, kéziratban megmaradt, magyar nyelvű fordítása. A töredékessége és olykor pontatlansága ellenére is fontos mű közreadásával nemcsak a XVIII. század nagy tudósára, hanem a munka fordítójára, Szabó Bélára, a Zala Megyei Levéltár néhai levéltárnokára és igazgatójára is emlékezni kívánunk.

A kötetben helyet kapó másik leírás, T. Mérey Klára munkája, a XVIII-XIX. század fordulójának Zala megyéjét, különösen annak közlekedési és települési viszonyait mutatja be az 1806-ban elrendelt második katonai felmérés adatai alapján. Ezeket a szerző a II. József korában végrehajtott népszámlálás, valamint a XVIII-XIX. század fordulóján megjelent több lexikon és kiadvány adataival vetette össze, egységes keretbe foglalva így a párhuzamosan, de külön létező adatsorokat.

E két leírás közreadásával, amelyek a török háborúk lezárultával kezdődő és a reformkorig tartó időszak két végpontján mutatják be Zalát, reméljük sikerült a megye történetének fehér foltjai közül pár darabkát eltüntetni és egy átfogó, összehasonlításra is alkalmas képet kialakítani.
 

Szerkesztette: Káli Csaba

Kiadó: Zala Megyei Levéltár

Megjelenés éve: 1999

Oldalszám: 225

Ára: 1500,- Ft

Megvásárolható: Kiadvány-értékesítés