Egyedi kiadványok

Az MNL Zalai Megyei Levéltárának egyedi kötetei

'56 vidéken. Zalaegerszegen 1991. november 13-án rendezett Levéltári Napon elhangzott előadások. Szerk. Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1992. 93 o.
Frontnaplók a Don-kanyarból 1942-1943. Az Oroszországban hősi halált halt és a hadifogságban elpusztult zalai honvédek emlékére. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1992. 129 o. ill.
Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831. Sajtó alá rend: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Bíróság, Zala Megyei Levéltár. 1995. 210 o.
Molnár András: Batthyány Lajos a reformkorban. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1996. 221 o.
Zala megye történelmi olvasókönyve. Helytörténeti szöveggyűjtemény. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1996. 455 o.
Deák Ferenc országgyűlési levelei 1833-1834. Rend. bev. Jegy: Sándor Pál. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1997. 118 o.
Batthyány Lajos reformkori beszédei, levelei, írásai. Sajtó alá rend: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1998. 278 o.
Horváth Zsolt: Jogszolgáltatás Zala megyében a polgári korban. (1872-1945) Hivataltörténet és levéltárismertető. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 158 o.
Zalai Millennium. Szemelvények Zala megye múltjából. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2000. 166 o. ill.
Szentgyörgyvölgytől Kehidáig. A zalai falvak történetének levéltári forrásai. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2001. 77 o.
Szakál István: Besenyő ezer éve. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2002. 222 o.
Zalának büszkesége. Helyszínek, arcok, események Deák Ferenc életéből. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2003. 199 o. ill.
Bilkei Irén - Kapiller Imre - Molnár András: Armálisok. Nemesi címereslevelek a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből 1477-1898. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2004. 135 o. ill.
Zalalövő története. Az ókortól napjainkig. Szerk. Molnár András. Zalalövő. Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány. 1998. 499 o.
Az antiszemitizmus alakváltozatai. Tanulmányok. Szerk. Paksy Zoltán. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2005. 219 o.
Levéltáros elődeink. Degré Alajos és Szabó Béla munkássága. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 157 o.
Elvett illúziók. Drozdy Győző emlékiratai. Szerk. Paksy Zoltán. Budapest. Kossuth Kiadó, Zala Megyei Levéltár. 2007. 472 o.
Saját utamat jártam. Batthyány Lajos miniszterelnök 1807-1849. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2007. 178 o.
Pártvezér, miniszterelnök, vértanú. Tudományos emlékülés a 200 éve született Batthyány Lajos miniszterelnök tiszteletére. Szerk. Molnár András. Budapest-Zalaegerszeg. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Zala Megyei Levéltár. 2008. 240 o.
Források a Muravidék történetéhez 1-2. Szerk. Mayer László, Molnár András. Szombathely-Zalaegerszeg. Vas Megyei Levéltár, Zala Megyei Levéltár. 2008. 1. kötet 408, 2. kötet 378 o.
Benda Gyula: Zsellérből polgár - Társadalmi változás egy dunántúli kisvárosban. Keszthely társadalma 1740-1849. Budapest-Zalaegerszeg. L'Harmattan Kiadó, Zala Megyei Levéltár. 2008. 516 o.
Lugosi József - Kiss Gábor: Volt egyszer egy huszárezred. A m. kir. zalaegerszegi 6. honvéd huszárezred története. Budapest-Zalaegerszeg. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Zala Megyei Levéltár. 2009. 168 o.
Kvártélyház. A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2009. 128 o. ill.
Ezer év. Zala megye históriája. Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt. Zalaegerszeg. Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.. 2009. 106 o.
Degré Alajos emlékezete. Tudományos emlékülés. Szerk. Molnár András. Budapest-Zalaegerszeg. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó - Zala Megyei Levéltár. 2010. 274 o.
Molnár András - Szabó Péter: Zalai honvédek a Donnál. A magyar királyi 9. könnyű hadosztály története fényképeken, 1942-1943. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2013. 238 o.
Molnár András - Szabó Péter: Zalai honvédek Erdélyben. Dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd önálló gyalogdandár mozgósításáról és észak-erdélyi bevonulásáról, 1940. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2015. 194 o.
Molnár András - Szabó Péter: Zalai honvédek Kárpátalján. Dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd önálló gyalogdandár kárpátaljai bevonulásáról és a szlovák–magyar fegyveres összetűzésben való részvételéről, 1939. március–április. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2016. 154 o.
Forrásaink a reformációról. Dokumentumok az MNL Zala Megyei Levéltárából. Budapest. Magyar Nemzeti Levéltár. 2018. 344 o.
Száz történet Zalából. Epizódok és érdekességek Zala megye történetéből. Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2019. 352 o.
Kapiller Imre emlékkönyv. Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2020. 320 o.