Zalai Gyűjtemény 78.

Paksy Zoltán: Politikai küzdelmek Zala megyében a két világháború között II. 1932-1945

A Zalai Gyűjtemény 78. kötetének borítóképe A Zalai Gyűjtemény 78. kötetének hátsó borítóképe

„Ősi magyar földön új magyar életet!

Bajtárs!

A Magyar Megújulás Pártja országos vezetősége arról értesített bennünket, hogy f. hó 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a nagykanizsai szervezetet meglátogatja vitéz Jaross Andor országos pártvezető helyettes, kit ezen útján elkísér Rajniss Ferenc országgyűlési képviselő és dr. Ney Károly, a párt országos ügyvivője is. Az országos pártvezetőség tagjainak látogatásával kapcsolatban felhívjuk a Bajtársak figyelmét, hogy a helyi szervezet f. hó 25-én délután 4 órakor a párthelyiségben pártértekezletet tart, melyen az országos pártvezetőség megjelenő tagjai felszólalnak.

Bajtárs! Az értekezletre ezennel meghívunk! Pontos megjelenésedet elvárjuk! E jelentőségteljes alkalomból minden Bajtársunk kötelességévé tesszük, hogy ismerőseit, kik azonosítják magukat a pártunk programjával, az értekezletre magával hozza s egyben az országos pártvezetőség tagjainak Nagykanizsára való lejövetelét propagálja.

Az értekezlet után este 8 órakor társas vacsora lesz a Korona étteremben az országos pártvezetőségi tagok részvételével. Felkérjük Bajtársainkat, hogy teljes számban vegyenek részt a társas vacsorán is, mégpedig családtagjaikkal együtt! A vacsora ára személyenként: 1 P 50 f.

Bajtárs! Ha igaz harcosa vagy a Magyar Megújulás Pártjának, ha akarod az új magyar életet, ott kell lenned az értekezleten és a társas vacsorán is, s mindent meg kell tenned a siker biztosítása érdekében!

Nagykanizsa, 1941. évi március hó 21. napján. Szebb jövőt!

A Pártvezetőség”

(A Magyar Megújulás Pártja rendezvényének meghívója, Nagykanizsán, 1941. március 21-én.)

 

A dokumentumokat válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta, szerkesztette: Paksy Zoltán

Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára

Megjelenés éve: 2015

Oldalszám: 320

Megvásárolható: Kiadvány-értékesítés

 

CsatolmányMéret
PDF icon Tartalomjegyzék60.92 KB