Megvásárolható kiadványok

Zalai Gyűjtemény sorozat (Egyedi kiadványok)

Lagzi István: Lengyel menekültek Zala megyében a második világháború idején. Zalaegerszeg. Zala Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya. 1975. 190 o. (Zalai Gyűjtemény 3.) Ára: 1000,- Ft
Béli József: Az 1945-ös földreform végrehajtása Zala megyében. Zalaegerszeg. Zala Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya. 1977. 239 o. (Zalai Gyűjtemény 4.) Ára: 1000,- Ft
Régészeti tanulmányok. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1976. 222 o. ill. (Zalai Gyűjtemény 6.) Ára: 1000,- Ft
Kotnyek István: Alsófokú oktatás Zala megyében 1918-ig. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1978. 248 o. (Zalai Gyűjtemény 9.) Ára: 1000,- Ft
Vajda József: Hallottad-e hírét Zalaegerszegnek? 333 zalai népdal. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1978. 362 o. (Zalai Gyűjtemény 10.) Ára: 1500,- Ft
Vaska Miklós: Paraszti gazdálkodás Nován a két világháború között. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1979. 70 o. ill. (Zalai Gyűjtemény 11.) Ára: 800,- Ft
Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1979. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1979. 242 o. (Zalai Gyűjtemény 12.) Ára: 1000,- Ft
Varga János: Deák Ferenc és az első magyar polgári büntetőrendszer tervezete. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1980. 171 o. (Zalai Gyűjtemény 15.) Ára: 1000,- Ft
Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1980-1981. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1981. 232 o. (Zalai Gyűjtemény 16.) Ára: 1000,- Ft
Kerecsényi Edit: A muramenti horvátok története és anyagi kultúrája. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1983. 369 o. (Zalai Gyűjtemény 20.) Ára: 1000,- Ft
Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1984-1985. Szerk. Degré Alajos, Halász Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1985. 226 o. (Zalai Gyűjtemény 21.) Ára: 1000,- Ft
Bencze Géza: Zala megye leírása a reformkorban. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1986. 188 o. (Zalai Gyűjtemény 23.) Ára: 800,- Ft
Zala megye földrajzi nevei. II. A keszthelyi járás. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1986. 157 o. (Zalai Gyűjtemény 24.) Ára: 800,- Ft
A dél-dunántúli aprófalvak és szórványok település- és társadalomtörténete. Szerk. Degré Alajos, Foki Ibolya. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1987. 354 o. (Zalai Gyűjtemény 27.) Ára: 1000,- Ft
Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1988. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1989. 282 o. (Zalai Gyűjtemény 28.) Ára: 1000,- Ft
Bilkei Irén - Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1555-1711. I. rész. 1555-1609. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1989. 167 o. (Zalai Gyűjtemény 29.) Ára: 800,- Ft
Kossuth kormánybiztosa Csány László. 1790-1849. Megjelent Csány László születésének 200. évfordulóján. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1990. 315 o. (Zalai Gyűjtemény 30.) Ára: 1000,- Ft
Kovács Imre: A türjei Premonteri Prépostság története. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1991. 204 o. (Zalai Gyűjtemény 32.) Ára: 1000,- Ft
A szabadságharc zalai honvédei 1848 - 1849. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1992. 421 o. ill. fotók (Zalai Gyűjtemény 33.) Ára: 1000,- Ft
Gazdaságtörténeti tanulmányok. Szerk. Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1993. 287 o. (Zalai Gyűjtemény 34.) Ára: 1000,- Ft
Hadtörténelmi tanulmányok. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 351 o. (Zalai Gyűjtemény 36/I.) Ára: 1000,- Ft
Hermann Róbert: Perczel Mór első honmentő hadjárata. Zala megye, 1848. október 17 - december 24. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 148 o. (Zalai Gyűjtemény 36/II.) Ára: 1000,- Ft
Dokumentumok Zala megye történetéből 1944-1947. Szerk. Káli Csaba, Mikó Zsuzsa. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 261 o. (Zalai Gyűjtemény 37.) Ára: 1000,- Ft
Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1611-1655. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1996. 190 o. (Zalai Gyűjtemény 39.) Ára: 1000,- Ft
'56 Zalában. A forradalom eseményeinek Zala megyei dokumentumai 1956-1958. Szerk. Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1996. 538 o. (Zalai Gyűjtemény 40.) Ára: 1500,- Ft
Iskola és társadalom. A Zalaegerszegen 1956. szeptember 5-6-án rendezett konferencia előadásai. Szerk. Sasfi Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1997. 416 o. (Zalai Gyűjtemény 41.) Ára: 1500,- Ft
Zalai történeti tanulmányok. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1997. 406 o. (Zalai Gyűjtemény 42.) Ára: 1500,- Ft
A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1998. 322 o. (Zalai Gyűjtemény 43.) Ára: 1500,- Ft
Csány László kormánybiztosi iratai 1848-1849. I-II. kötet. Sajtó alá rend: Hermann Róbert. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1998. I. kötet 432, II. kötet 399 o. (Zalai Gyűjtemény 44.) Ára: 2000,- Ft
Zala Gyűjtemény 1974-1998 repertórium. Szerk. Kapiller Imre, Kiss Gábor. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 149 o. (Zalai Gyűjtemény 45.) Ára: 1000,- Ft
Zala megye a XVIII-XIX. században két korabeli leírás alapján. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 225 o. térképmelléklet (Zalai Gyűjtemény 46.) Ára: 1500,- Ft
A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1541. Szerk., bev: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 135 o. (Zalai Gyűjtemény 47.) Ára: 1000,- Ft
Dokumentumok Zala megye történetéből 1947-1956. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 467 o. (Zalai Gyűjtemény 48.) Ára: 1500,- Ft
Javítva változtatni Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi reformjavaslatai. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2000. 305 o. (Zalai Gyűjtemény 49.) Ára: 1800,- Ft
Zala megye archontológiája 1138-2000. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2000. 524 o. (Zalai Gyűjtemény 50.) Ára: 2000,- Ft
Horváth Zita: Paraszti vallomások Zalában I. Mária Terézia kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Zala megye három járásában. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2001. 480 o. (Zalai Gyűjtemény 51.) Ára: 2000,- Ft
A Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849. Sajtó alá rend: Németh László. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2002. 288 o. (Zalai Gyűjtemény 52.) Ára: 2000,- Ft
A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1542-1544. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2002. 107 o. (Zalai Gyűjtemény 54.) Ára: 1500,- Ft
Simonffy Emil: A polgári földtulajdon kialakulása és a birtokmegoszlás Délnyugat-Dunántúlon. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2002. 222 o. (Zalai Gyűjtemény 55.) Ára: 3000,- Ft
Tekintetes karok és rendek! Zala megye országgyűlési követutasításai és követjelentései 1825-1848. Válogatott dokumentumok. Sajtó alá rend: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2003. 251 o. (Zalai Gyűjtemény 56.) Ára: 2000,- Ft
'56 Zala megyei kronológiája és személyi adattára I-II. Szerk. Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2004. I. kötet 293, II. kötet 371 o. (Zalai Gyűjtemény 57.) Ára: 3000,- Ft
Németh László - Paksy Zoltán: Együttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában 1919-1945. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2004. 602 o. (Zalai Gyűjtemény 58.) Ára: 3000,- Ft
Zala követe, Pest képviselője. Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége 1833-1873. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2004. 363 o. (Zalai Gyűjtemény 59.) Ára: 3000,- Ft
Horváth Zita: Paraszti vallomások Zalában II. Mária Terézia kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Zala megye egerszegi, lövői és muraközi járásában. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 546 o. (Zalai Gyűjtemény 60.) Ára: 2500,- Ft
Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 382 o. (Zalai Gyűjtemény 61.) Ára: 3200,- Ft
Paksy Zoltán: Politikai küzdelmek Zala megyében a két világháború között I. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 483 o. (Zalai Gyűjtemény 62.) Ára: 2800,- Ft
'56 Keszthelyen és a Keszthelyi Járásban. A forradalom és megtorlás dokumentumai, kronológiája és személyi adattára. Szerk. Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 410 o. (Zalai Gyűjtemény 63.) Ára: 2500,- Ft
A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1545-1548. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2008. 160 o. (Zalai Gyűjtemény 64.) Ára: 2200,- Ft
Kardos Ferenc: Veszedelmes habok között látszatik életünk forogni. Források a zalai cigányság 18. századi történetéhez. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2008. 424 o. (Zalai Gyűjtemény 65.) Ára: 3400,- Ft
Csány László reformkori iratai 1817-1848. Sajtó alá rend: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2009. 366 o. (Zalai Gyűjtemény 66.) Ára: 3000,- Ft
Zalai történeti tanulmányok. Szerk. Paksy Zoltán. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2009. 406 o. (Zalai Gyűjtemény 67.) Ára: 1800,- Ft
Molnár András: Zala megye pecsétje és címere 1550-2010. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2011. 150 o. (Zalai Gyűjtemény 69.) Ára: 2200,- Ft
Riválisok polgárosodása. Források Zalaegerszeg és Nagykanizsa történetéhez, 1867-1918. Sajtó alá rend: Foki Ibolya. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2011. 414 o. (Zalai Gyűjtemény 70.) Ára: 3200,- Ft
Tóth Péter: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái III. 1656-1716. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2012. 326 o. (Zalai Gyűjtemény 72.) Ára: 2950,- Ft
Fára József főlevéltárnok emlékezete. Szerk. Erős Krisztina. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltár. 2013. 160 o. (Zalai Gyűjtemény 73.) Ára: 1874,- Ft
Zala megye levéltára középkori okleveleinek regesztái (1019) 1240–1526. Fordította, a mutatót készítette és szerkesztette: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2014. 224 o. (Zalai Gyűjtemény 75.) Ára: 1980,- Ft
Zalaegerszegi végrendeletek 1701-1826. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Csomor Erzsébet. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2015. I. kötet 388, II. kötet 384 o. (Zalai Gyűjtemény 77.) Ára: 4900,- Ft
Politikai küzdelmek Zala megyében a két világháború között II. 1932-1945. A dokumentumokat válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta, szerkesztette: Paksy Zoltán. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2015. 320 o. (Zalai Gyűjtemény 78.)
Választási küzdelmek a reformkori Zala megyében (1834 - 1847). Sajtó alá rendezte: Hermann Róbert, Molnár András. Szerkesztette: Molnár András. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2015. 300 o. (Zalai Gyűjtemény 79.)
Zalai évszázadok. Tanulmányok és dokumentumok Zala megye történetéhez. Szerkesztette: Bilkei Irén. Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2016. 384 o. (Zalai Gyűjtemény 80.)
Molnár András - Szabó Péter: Utóvédként a Donnál III. kötet. Újabb dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetéhez, 1942–1943. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2017. 392 o. (Zalai Gyűjtemény 81.)

Egyedi kiadványok (Zalai Gyűjtemény sorozat)

Deák Ferenc országgyűlési levelei 1833-1834. Rend. bev. Jegy: Sándor Pál. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1997. 118 o. Ára: 500,- Ft
Batthyány Lajos reformkori beszédei, levelei, írásai. Sajtó alá rend: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1998. 278 o. Ára: 1000,- Ft
Bilkei Irén - Kapiller Imre - Molnár András: Armálisok. Nemesi címereslevelek a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből 1477-1898. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2004. 135 o. ill. Ára: 4000,- Ft
Az antiszemitizmus alakváltozatai. Tanulmányok. Szerk. Paksy Zoltán. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2005. 219 o. Ára: 1400,- Ft
Levéltáros elődeink. Degré Alajos és Szabó Béla munkássága. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 157 o. Ára: 2000,- Ft
Elvett illúziók. Drozdy Győző emlékiratai. Szerk. Paksy Zoltán. Budapest. Kossuth Kiadó, Zala Megyei Levéltár. 2007. 472 o. Ára: 3000,- Ft
Saját utamat jártam. Batthyány Lajos miniszterelnök 1807-1849. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2007. 178 o. Ára: 4000,- Ft
Források a Muravidék történetéhez 1-2. Szerk. Mayer László, Molnár András. Szombathely-Zalaegerszeg. Vas Megyei Levéltár, Zala Megyei Levéltár. 2008. 1. kötet 408, 2. kötet 378 o. Ára: 5000,- Ft
Benda Gyula: Zsellérből polgár - Társadalmi változás egy dunántúli kisvárosban. Keszthely társadalma 1740-1849. Budapest-Zalaegerszeg. L'Harmattan Kiadó, Zala Megyei Levéltár. 2008. 516 o. Ára: 4200,- Ft
Lugosi József - Kiss Gábor: Volt egyszer egy huszárezred. A m. kir. zalaegerszegi 6. honvéd huszárezred története. Budapest-Zalaegerszeg. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Zala Megyei Levéltár. 2009. 168 o. Ára: 2940,- Ft
Kvártélyház. A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2009. 128 o. ill. Ára: 3000,- Ft
Molnár András - Szabó Péter: Zalai honvédek Erdélyben. Dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd önálló gyalogdandár mozgósításáról és észak-erdélyi bevonulásáról, 1940. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2015. 194 o.
Molnár András – Szabó Péter: Zalai honvédek Kárpátalján. Dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd önálló gyalogdandár kárpátaljai bevonulásáról és a szlovák–magyar fegyveres összetűzésben való részvételéről, 1939. március–április. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2016. 154 o.