Saját utamat jártam

Saját utamat jártam.
Batthyány Lajos miniszterelnök 1807-1849.

 Batthyány Lajos gróf, első felelős magyar miniszterelnök, az 1848-49-es szabadságharc vértanúinak egyike a 19. század, sőt a mindenkori magyar történelem legkiemelkedőbb államférfijai közé tartozott, az utókor azonban - népszerűbb kortársaitól eltérően - méltatlanul megfeledkezett róla. Batthyány születésének 200. évfordulóján megjelenő albumunk a személyéhez kötődő eredeti - írott, képi vagy tárgyi - dokumentumok (kéziratok és nyomtatványok, metszetek, litográfiák és festmények, archív fotók és relikviák) reprodukcióinak segítségével mutatja be Batthyány pályafutásának leglényegesebb állomásait, magánéletének és közéleti tevékenységének legfontosabb mozzanatait. Kötetünk időrendben, húsz fejezetbe rendezve adja közre Batthyány portréit, kéziratait - köztük miniszterelnökségének legjelentősebb dokumentumait -, személyes tárgyainak képeit, valamint a vele szoros kapcsolatban álló személyek és a hozzá kapcsolódó helyszínek és események egykorú, vagy közel egykorú ábrázolásait, a legnevesebb ősöktől egészen az 1870. évi újratemetésig. Az archív képeket családfa-rekonstrukciók és a legfontosabb helyszíneket bemutató térképek egészítik ki. Könyvünk több szempontból is úttörő jelentőségű: ez az eddigi legteljesebb - a bicentenárium elmaradt, nagy összegző kiállítását is némiképp pótolni kívánó -, Batthyány Lajosra vonatkozó képválogatás; számos, hazai és külföldi közgyűjteményben őrzött, vagy magántulajdonban lévő eredeti dokumentum reprodukciója pedig itt jelenik meg először nyomtatásban.

Szerkesztette: Molnár András

Kiadó: Zala Megyei Levéltár

Megjelenés éve: 2007

Oldalszám: 178

Ára: 4000,- Ft

Megvásárolható: Kiadvány-értékesítés