A hét dokumentuma

2021.11.16.
Ritkaságnak számít, ha a levéltári iratok között tárgyi anyagot is őrzünk. A dokumentumok mellékleteként természetesen előfordulhat és elő is fordul sokféle anyagtípus, a fényképtől kezdve a textilen át egészen az audiovizuális adathordozókig, azonban a levéltári iratanyag zöme saját felhasználásra szánt, írott szöveget tartalmazó papíralapú irat.
A Bécsi kapu téri levéltári épület tűzesetei, II. 1956. november 6.
2021.11.08.
A Magyar Országos Levéltár épülete és az ott őrzött iratanyag az 1956. évi forradalom végnapjaiban – 65 évvel ezelőtt – szenvedte el az intézményt valaha ért legsúlyosabb károkat. A közelben lakó Várdai Ferenc mérnök, szenvedélyes fényképész megrendítő felvételeken örökítette meg a lángoló épületet.
2021.11.02.
Az Országos Széchényi Könyvtár október 25-én megnyitott kiállításával ünnepli, hogy Magyarország tölti be az Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottságának elnöki tisztségét 2021. május 21-től.
2021.10.19.
1849-ben a magyar honvédsereg tábornokait kivégzésükig az aradi várban (erődben) tartották fogva. Itt töltötték le büntetésüket azok is, akiket az eljárás során elítéltek. A 18. században azonban kevésen múlott, hogy az aradi erőd építését leállítsák.
2021.10.04.
450 éve, 1571. október 7-én vívták a lepantói csatát. Ez volt a törökök győzelmével végződő negyedik velencei–török háborúnak a keresztények számára legdicsőségesebb pillanata. Az ütközetben a Velence, a pápai állam és Spanyolország szövetségében létrejött Szent Liga flottája komoly vereséget mért az oszmán hajóhadra. A csatát követően a törökök legyőzhetetlenségének mintegy 200 éves mítosza semmisült meg egyik pillanatról a másikra. A hír futótűzként terjedt el Európában: alig egy hónap után már a keresztény világ minden szegletében tudták.
2021.09.27.
50 évvel ezelőtt, 1971. augusztus 27 és szeptember 30. között hazánkban nemzetközi vadászati kiállítást rendeztek, amelyet résztvevőinek száma miatt világkiállításnak neveztek. A hidegháború időszakában a sok nemzetközi résztvevővel szervezett eseménynek fontos diplomáciai jelentősége is volt.
2021.09.14.
Harminc évvel ezelőtt, 1991. augusztus 16. és 20. között tartózkodott II. János Pál pápa először Magyarországon. 1996. évi rövid látogatását követően azóta csak most, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából érkezett ismét hozzánk a katolikus egyház feje. Ezen a héten a harminc évvel ezelőtti látogatás eseményein túl egy külügyminisztériumi irat segítségével mutatjuk be, hogyan készültek fel a magyar és szentszéki kapcsolatok újrafelvételére.
2021.09.06.
A 2021. szeptember 5-én nyíló 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán érdemes felidézni, hogy 1938 tavaszán, az ugyancsak Budapesten megrendezett 34. katolikus világtalálkozó és a Szent István Emlékév ünnepségei alkalmából felmerült, hogy Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája hazai földön látható lehessen. A terv akkor nem vált valóra.
A Bécsi kapu téri levéltári épület tűzesetei, I. 1921. július 29.
2021.07.29.
Bár közismert volt, hogy a levéltárak fokozottan tűzveszélyes helyek, a megelőzés és a védekezés csak néhány intézkedésben öltött testet. A kortársak úgy vélték, hogy a legnagyobb biztonságot egy modern levéltárépület jelentheti, amelyet a nagy háború előestéjén el is kezdtek építeni. A levéltár palotája önmagában valóban alkalmas volt az iratok védelmére, de a háborús körülmények az épületben és az őrzött anyagban is felbecsülhetetlen károkat okoztak. Az új épület tűzesetei ráirányítják a figyelmet a levéltárvédelem tágabb összefüggéseire is.
Dobronoki György diétai listája 1634/35 teléről
2021.07.19.
Amíg napjaink parlamenti üléseiről részletes jelenléti íveket vezetnek, addig a 16–17. századi országgyűléseink történetének egyik nagy kérdése, hogy kik és milyen számban voltak jelen? A szinte elfeledett 1634/35. évi soproni diéta egy résztvevőlistája alapján közelebb juthatunk a megoldáshoz.

Oldalak