A hét dokumentuma

2024.04.08.
A pártállam, illetve az állampárt a vallás kérdését magánügynek tekintette, ez így jelent meg az állami propagandában is, ugyanakkor az egyházak és a vallásosság elleni küzdelem folyamatosan jelen volt az állami ideológiában. Ezen a héten azt mutatjuk be, hogyan működött együtt az MSZMP Központi Bizottságának Agitációs és Propaganda Osztálya a különböző párt- és állami szervekkel annak érdekében, hogy teljesítse a pártnak az egyházakkal kapcsolatos politikai célú elvárásait.
nagypénteki keresztútjárás
2024.03.25.
A nagyböjt mára bevett katolikus gyakorlatai közé tartozik a pénteki keresztútjárás – templomban vagy szabadtéri kálvárián, egyénileg vagy közösségben. Gyökerei Jeruzsálembe, az első századba nyúlnak vissza.
2024.03.14.
1848. március 15-én hatalmas tömeg ünnepelte a forradalmat Pest-Budán. Addigra az emberek már elfelejtették, hogy tíz évvel korábban, ezekben a napokban a város sírástól, jajgatástól és összeomló épületek zajától volt hangos.
2024.03.07.
Ezen a héten a borosjenői Bornemissza família két generációjának lakodalmi meghívóiból válogattunk. Ezek segítségével megismerhetjük a család férfi és női tagjainak házasodási szokásait, sőt választ kaphatunk azokra a kérdésekre is, milyen volt a család által követett házasodási stratégia, miként alakították és erősítették tudatosan a rokoni kapcsolatokat.
A kommunizmus áldozataira emlékezünk
2024.02.26.
A kommunista diktatúrák emléknapja kapcsán ezen a héten a Rajk László elleni per iratai segítségével idézzük fel a diktatorikus rendszer egyik legmegrázóbb eseményét.
2024.02.06.
A 2024-es esztendő Törökország és Magyarország közös kulturális éve, mivel 100 éve vette fel a két ország egymással a diplomáciai kapcsolatokat. A Magyar Nemzeti Levéltár a Magyar-Török Kulturális Évadra vándorkiállítást készít elő, mely kiállítás fő tematikája a törökországi emigrációk és azokról szóló levéltári dokumentumok. Ebből az alkalomból rovatunkban Thököly Imrére emlékezünk.
2024.01.22.
Január 10-én volt éppen 222 esztendeje, hogy Carl Ghega Velencében meglátta a napvilágot. A később híressé vált mérnököt 1842-ben Észak-Amerikába küldték tanulmányútra, de a vasútépítés módozatainak, a lóvasútnak, a gőzmozdonyoknak és a vasúti kocsiknak a megfigyelésén túl egy külön feladattal is megbízták Bécsben.
2023.12.21.
Manapság, amikor már Mindenszentek előtt az üzletekbe érkezik a csokimikulás és a szaloncukor, a csomagautomaták napról napra degeszre telítődnek, díszkivilágított villamossal suhanunk a díszkivilágított utcákon, akció akciót követ és a falusi házak udvarain is fényben fürdenek a fák, a bokrok és Mikulás mászik a kéményen – eltöprenghetünk azon, hogyan is volt ez azokban a régmúlt korokban, amikor a karácsony megünneplésére nem céges bulikon keresztül vezetett az út, hanem negyven napos böjttel készültek, és amely ünnepeknek az iratanyagát a levéltárakban őrizzük.
Károlyi Ferenc gyermekkori levele
2023.12.18.
A gyermekkort, az emberi élet első nagyobb periódusát már a kora újkorban is a szellemi és testi fejlődés speciális szakaszaként értelmezték. A gyermekekről azonban kevés „nyom” maradt fenn, ezért értékesek azok az iratok vagy egyéb források, amelyekben a gyermekek közvetlenül vagy közvetve „megszólalnak”, esetleg „megszólíthatók”. Ezek közé tartoznak a gyermekek által és a gyermekek nevében írt levelek. Ezen a héten egy olyan gyermeklevelet mutatunk be, amelyet 1713 decemberében – karácsony közeledtével – írt a nyolcéves gróf nagykárolyi Károlyi Ferenc.
2023.12.04.
Az államszocialista időszakban számos díjat és kitüntetést adományoztak, főleg a kiemelkedő, példamutató jellegű munkatevékenység elismerésére, illetve propagálására. A központilag adományozott „méltatások” mellett hamarosan felmerült az igény az ágazati jelleggel, lényegében szakmánként, foglalkozásonként és egyben munkahelyenként adományozott kitüntetések alapítása iránt. Ezen a héten egy ilyen kitüntetés adományozásának történetét mutatjuk be.

Oldalak