A hét dokumentuma

2024.05.27.
Pilisszentiván német-sváb kisebbsége idén ünnepli a betelepülés 300. évfordulóját. Április 24-28 között színes rendezvénysorozattal emlékeztek őseikre, történetükre, hagyományaikra.
2024.05.14.
A Kínai Népköztársaságot 1949. október 1-jén kiáltották ki, és a Magyar Népköztársaság röviddel az állam elismerését követően, október 6-án már felvette vele a diplomáciai kapcsolatokat. Ezen a héten az ezt kimondó minisztertanácsi ülés jegyzőkönyv-részletét, illetve az előkészítés két epizódját mutatjuk be eredeti, eddig publikálatlan dokumentumok segítségével.
2024.05.06.
Az egykor a körmendi kastélyban őrzött Batthyány-levéltár 1945-ben Ausztriába menekített iratai közül a Magyar Állam 2021-ben több mint ötszáz közép- és kora újkori oklevelet vásárolt meg. Az iratanyag a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárába került, részben a középkori okleveleket tartalmazó Diplomatikai Levéltárba, részben a Batthyány család levéltárába. Ezen a héten egy korábban elveszettnek hitt, ám a megvásárlás során előkerült oklevelet ismertetünk.
2024.04.08.
A pártállam, illetve az állampárt a vallás kérdését magánügynek tekintette, ez így jelent meg az állami propagandában is, ugyanakkor az egyházak és a vallásosság elleni küzdelem folyamatosan jelen volt az állami ideológiában. Ezen a héten azt mutatjuk be, hogyan működött együtt az MSZMP Központi Bizottságának Agitációs és Propaganda Osztálya a különböző párt- és állami szervekkel annak érdekében, hogy teljesítse a pártnak az egyházakkal kapcsolatos politikai célú elvárásait.
nagypénteki keresztútjárás
2024.03.25.
A nagyböjt mára bevett katolikus gyakorlatai közé tartozik a pénteki keresztútjárás – templomban vagy szabadtéri kálvárián, egyénileg vagy közösségben. Gyökerei Jeruzsálembe, az első századba nyúlnak vissza.
2024.03.14.
1848. március 15-én hatalmas tömeg ünnepelte a forradalmat Pest-Budán. Addigra az emberek már elfelejtették, hogy tíz évvel korábban, ezekben a napokban a város sírástól, jajgatástól és összeomló épületek zajától volt hangos.
2024.03.07.
Ezen a héten a borosjenői Bornemissza família két generációjának lakodalmi meghívóiból válogattunk. Ezek segítségével megismerhetjük a család férfi és női tagjainak házasodási szokásait, sőt választ kaphatunk azokra a kérdésekre is, milyen volt a család által követett házasodási stratégia, miként alakították és erősítették tudatosan a rokoni kapcsolatokat.
A kommunizmus áldozataira emlékezünk
2024.02.26.
A kommunista diktatúrák emléknapja kapcsán ezen a héten a Rajk László elleni per iratai segítségével idézzük fel a diktatorikus rendszer egyik legmegrázóbb eseményét.
2024.02.06.
A 2024-es esztendő Törökország és Magyarország közös kulturális éve, mivel 100 éve vette fel a két ország egymással a diplomáciai kapcsolatokat. A Magyar Nemzeti Levéltár a Magyar-Török Kulturális Évadra vándorkiállítást készít elő, mely kiállítás fő tematikája a törökországi emigrációk és azokról szóló levéltári dokumentumok. Ebből az alkalomból rovatunkban Thököly Imrére emlékezünk.
2024.01.22.
Január 10-én volt éppen 222 esztendeje, hogy Carl Ghega Velencében meglátta a napvilágot. A később híressé vált mérnököt 1842-ben Észak-Amerikába küldték tanulmányútra, de a vasútépítés módozatainak, a lóvasútnak, a gőzmozdonyoknak és a vasúti kocsiknak a megfigyelésén túl egy külön feladattal is megbízták Bécsben.

Pages