reformáció 500

Karácsonyi könyvajánló 2. – Forrásaink a reformációról. Dokumentumok az MNL Békés Megyei Levéltárából

Második ajánlatunk Forrásaink a reformációról. Dokumentumok az MNL Békés Megyei Levéltárából címet viseli.

A kötet egy országos sorozat részeként látott napvilágot, amely a levéltárakban őrzött, protestáns felekezetek történetébe betekintést engedő dokumentumokat közöl. A Békés megyei kiadvány évköre 1948–1988. A dokumentumok főként az egyház és hatalom viszonyát mutatják be az ÁEH megbízott, a pártszervek és az állambiztonság szemszögéből.

Levéltári nap az ötszáz éve útjára indult reformáció tiszteletére

Stílszerűen levéltári nappal emlékezett meg a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójáról a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Tolna Megyei Levéltára. A tegnap megtartott nagyszabású rendezvénynek a társrendező, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara épülete adott otthont. A Szekszárdi Madrigálkórus színvonalas műsora után itt köszöntötte a közönséget dr. Nagy Janka Teodóra dékánhelyettes. A konferenciát dr.

Reformáció MNL kettős könyvbemutató

Az eseményen megjelenteket Ö. Kovács József, a Magyar Nemzeti Levéltár megyei főigazgató-helyettese köszöntötte. Bevezetőjében kiemelte, hogy az MNL szervezeti integrációs folyamatának fontos indikátora volt a reformáció emlékéve, amely során huszonegy kötet látott napvilágot, főként a megyei tagintézményekre vonatkozóan. A kötetek összeállítása kooperációban zajlott, de az adatbázisok, a rendezvények esetében is sikeres volt az együttműködés az MNL munkatársai között, akiknek ezúton köszönte meg a munkájukat.

Reformációs forrásköteteink könyvbemutatója (Szentgál)

A szentgáli könyvbemutatón köszöntőt mond Dr. Bőczén István, a Szentgáli Polgári Szövetség Egyesület elnöke és Kovács Botond Árpád református lelkész.

A "Forrásaink a reformációról – Dokumentumok az MNL Veszprém Megyei Levéltárából" című kötetet bemutatja Boross István levéltár-igazgató.

Reformáció 500 – A protestantizmus magyarországi történetére vonatkozó iratok adatbázisa

A Reformáció 500 Emlékév során minden megyei levéltár fondszintű forrásfeltárás keretében számba vette valamennyi olyan irategységét, amelyben a magyarországi protestáns felekezetekre, intézményeikre, protestáns személyekre, családokra vonatkozóan adatok találhatók.

Reformációs forrásköteteink könyvbemutatói (Veszprém és Pápa)

A veszprémi könyvbemutatón köszöntőt mond Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.

A "Forrásaink a reformációról – Dokumentumok az MNL Veszprém Megyei Levéltárából" című kötetet bemutatja Kovács Eleonóra, a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsának elnöke.

A „Reformáció MNL” projekt bemutatója és záróünnepsége

A reformáció 500. évfordulója alkalmából 2016 januárjától 2018 júniusáig a Magyar Nemzeti Levéltár a Reformáció Emlékbizottság támogatásával nagyszabású, minden levéltári területre kiterjedő projektet valósított meg az Országos Levéltárban és valamennyi megyei intézményében, amelyhez határon túli kutatások is társultak. A projekt alapját képező tudományos forrásfeltárás mellett számos kiadvány, változatos programok, kiállítások, konferenciák és országos diákvetélkedő valósult meg.

A „Reformáció MNL” projekt bemutatója és záróünnepsége

A reformáció 500. évfordulója alkalmából 2016 januárjától 2018 júniusáig a Magyar Nemzeti Levéltár a Reformáció Emlékbizottság támogatásával nagyszabású, minden levéltári területre kiterjedő projektet valósított meg az Országos Levéltárban és valamennyi megyei intézményében, amelyhez határon túli kutatások is társultak. A projekt alapját képező tudományos forrásfeltárás mellett számos kiadvány, változatos programok, kiállítások, konferenciák és országos diákvetélkedő valósult meg.

Veszprém és az 1674. évi gályarabper

A forráskiadvány jól kiegészíti és bővíti eddigi ismereteinket a köztudatban gályarabper néven elhíresült eljárással kapcsolatban, amelynek során több száz protestáns prédikátort idéztek Pozsonyba a törvényszék elé felség- és hazaárulás vádjával. A kötetben a protestáns prédikátorok ügyében a veszprémi káptalan közreműködésével 1674-ben felvett tanúvallatási jegyzőkönyv szövegét adjuk át az érdeklődő közönségnek.

Oldalak

Feliratkozás RSS - reformáció 500 csatornájára