Veszprém és az 1674. évi gályarabper

2018.10.16.
A Reformáció MNL program keretében „Igen elkezdtétek kergetésünket” - Az 1674-es gályarabper veszprémi jegyzőkönyve címmel megjelent a Veszprém Megyei Levéltár kiadványainak 41. kötete.

A forráskiadvány jól kiegészíti és bővíti eddigi ismereteinket a köztudatban gályarabper néven elhíresült eljárással kapcsolatban, amelynek során több száz protestáns prédikátort idéztek Pozsonyba a törvényszék elé felség- és hazaárulás vádjával. A kötetben a protestáns prédikátorok ügyében a veszprémi káptalan közreműködésével 1674-ben felvett tanúvallatási jegyzőkönyv szövegét adjuk át az érdeklődő közönségnek.
A forrásszöveg közzététele során kettős célt fogalmaztunk meg: egyrészről törekedtünk arra, hogy az eredeti forrás minél több sajátosságát megőrizzük, ezért igyekeztünk a modern tipográfiai, szövegszerkesztési lehetőségeket kihasználva betűhű szövegközlést az érdeklődők kezébe adni. Tettük ezt abban a reményben, hogy eljárásunkkal nem csupán a történészek számára, hanem a nyelvészek, nyelvtörténészek számára is használható szövegkiadást készítünk.
Másrészről gondoltunk a kora újkori források olvasásában kisebb jártassággal rendelkező, de a korszak és a téma iránt érdeklődőkre, a latin nyelven nem olvasó helytörténészekre, nem utolsósorban diákokra és tanáraikra is, ezért a forrás modern átiratát is elkészítettük. Ezen szövegváltozat reményeink szerint a szélesebb közönség érdeklődésére is igényt tarthat. A két szöveget a könnyebb használhatóság érdekében párhuzamosan adtuk köze, így az eredetit követő szövegközlés mellett olvasható a modern változat is.
A forrásszöveget jegyzetekkel, hely- és névmutatóval valamint bevezető tanulmánnyal láttuk el.

A forrásszöveget kiadásra előkészítette és a bevezető tanulmányt írta F. Tóth F. Péter, a kiadásra történő előkészítésben Hermann István és Jakab Réka működtek közre. A kötet bemutatására először október 30-án kerül sor Budapesten, a Magyar Nemzeti Levéltár reformációs projektzáró rendezvényén. Ezt követően november 6-án Veszprémben, november 8-án pedig Pápán mutatjuk be kiadványunkat az érdeklődőknek.

Utolsó frissítés:

2018.11.06.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges