Pauler Gyula levele Moson vármegye elöljáróihoz

Dr. Pauler Gyula, országos levéltárnok 130 évvel ezelőtt 1886. július 24-én kelt levelében mondott köszönetet Moson vármegye elöljáróinak az édesapja, dr. Pauler Tivadar halála alkalmából küldött részvétnyilvánításért.

Simon Gyula Moson vármegye főispánja az 1886. június 30-án megtartott törvényhatósági bizottsági ülésen javasolta, hogy az április végén elhunyt dr. Pauler Tivadar igazságügyi miniszter tevékenysége előtt tisztelegve, együttérzésüket fejezzék ki a neves jogász fiának, dr. Pauler Gyulának. Az országos levéltárnok megköszönte a részvét kinyilvánítását és kiemelte, hogy családja számára különösen fontos a Moson megyeiek figyelmessége, hiszen szépapja, Pauler Antal révén kötődése volt a környékhez. 

 

A közölt dokumentum fellelhető: Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron megye Győri Levéltára Mosonmagyaróvári Fióklevéltára. IV. 902. Moson vármegye Törvényhatósági Bizottság, 1886/61.