Az MNL Győr-Moson-Sopron Vármegye Győri Levéltára illetékességi körének módosulása

A vallási közösségek által fenntartott

közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének felügyeletét koordináló

egyházi fenntartású levéltárak

JEGYZÉK

 

Az 1995. évi LXVI. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény 31 §-ának módosítása következtében a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Vármegye Győri Levéltárának illetékességi körében változás történt.

A jogi szabályozás értelmében az egyházak által fenntartott levéltárak az illetékes közlevéltár egyidejű értesítése mellett a közlevéltár illetékességébe tartozó feladatok átvállalásával gyűjthetik a vallási közösség által fenntartott intézmények köziratnak minősülő maradandó értékű iratait is, amennyiben a levéltár fenntartója a levéltári anyag őrzését, kezelését és használatát illetően biztosítja a 1995. évi LXVI. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket, továbbá lehetővé teszi az anyag kutathatóságát a közlevéltárban őrzött levéltári anyagra vonatkozó szabályok szerint, valamint az általa őrzött köziratok esetében az egyedi adatokról az 1995. évi LXVI. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény 27. § szerint tájékoztatást nyújt.

A kompetens közlevéltár pedig köteles az illetékességébe tartozó, vallási közösség által fenntartott szervekre vonatkozó feladatkör átadásáról jegyzéket vezetni és azt honlapján nyilvánosságra hozni.

A törvényi előírásnak megfelelően tesszük közzé azon egyházi fenntartású iratképzőkről készült jegyzéket, amelyekről a fent nevezett jogi szabályozás értelmében a vallási közösségek által létrehozott levéltárak a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Vármegye Győri Levéltára illetékességébe tartozó feladatok átvállalásával gyűjthetik a vallási közösség révén működtetett intézmények köziratnak minősülő maradandó értékű iratait.