2015 november

A Pusztai Járás Főszolgabírójának jelentése (1919. november 30.)

November hónap dokumentumával Győr és Győr vármegye nagy részének román megszállásáról emlékezünk meg. Az 1919. augusztus és október közötti megszállás komoly károkat okozott az egész országnak, a román hadsereg módszeresen kifosztotta a megszállt területeket, a terményeket, állatokat, gépeket, berendezéseket, műkincseket vagonok százaival vitték el. A Győrben működő Ágyúgyárat is módszeresen leszerelték, s Romániába szállították. A Tanácsköztársaság bukása és a Nemzeti Hadsereg bevonulása közötti átmeneti hónapok pusztulását lassan heverte ki az ország és megyénk is. A közre adott dokumentum Győr vármegye alispáni iratanyagában található, s a Pusztai járás főszolgabírójának szokásos havi jelentését tartalmazza. A jelentés a járás 1919. novemberi állapotait rögzíti, a közigazgatás minden területét érintve. Megismerhetjük az egészségügyi helyzetet, a mezőgazdaság, közbiztonság, a közállapotok alakulását. A román megszállásra egy rövid fejezetben tér ki a jelentés, amely a Győr közeli Nyúl településen elrejtett fegyverek és ágyúk sorsáról ad tájékoztatást. A dokumentum értékes információkat ad számunkra ennek a szomorú időszaknak a részletes feltárásához, jobb megismeréséhez.

A dokumentum a MNL GYMSM GYL Alispáni iratanyagában, az alispáni jelentések között található meg. Jelzete: (IV. 404. a.) 1919/I.119.