Ügyfélszolgálat

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Vármegye Győri Levéltárának ügyfélszolgálata két helyszínen működik, Győrben a Liszt Ferenc utca 13. szám alatt és Mosonmagyaróváron az Erkel Ferenc utca 3. szám alatt, az alábbi nyitva tartási időben:

 

Győr

Mosonmagyaróvár

hétfő

8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

kedd

 szünnap

szünnap

szerda

8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

csütörtök

8:00 - 16: 00

szünnap

péntek

8:00 - 13:00

szünnap

Az ügyintézés személyesen vagy írásos megkeresés alapján történik, telefonon kizárólag tájékoztatás kérhető.

Hivatalos szervek esetén elektronikus ügyintézésre a Hivatali Kapun keresztül van lehetőség.

Az MNL Győr-Moson-Sopron Vármegye Győri Levéltárának és Mosonmagyaróvári Fióklevéltárának Hivatali Kapu egyedi (KRID) azonosítója: 465304703

A Kormányzati Érkeztető Rendszer használata esetén az MNL központi KRID-jét (113809158) kell megcímezni és azon belül a szervezeti egység KÉR azonosítóját (MNL GYMSMGYL) megjelölni.

 

 

Tájékoztató a leggyakoribb ügyfajtákról

 

Építési, használatbavételi és bontási engedélyek, műszaki tervdokumentáció

Levéltárunk őrzi a Győr-Sopron Megyei Tanács, továbbá a történeti Győr és Moson megyék megyei, valamint járási szintű szervei, illetve a települések maradandó értékű iratanyagát, kivéve Győr városét.

Az iratanyagban megtalálhatóak a területileg illetékes elsőfokú építési hatóságok által kiadott építési, használatbavételi és bontási engedélyek, határozatok, műszaki tervdokumentációk.

A sikeres adatszolgáltatáshoz az alábbi információk szükségesek:

 • település neve
 • az építmény építésének éve
 • az építtető neve (az a személy, aki az építésiengedély-kérelmet beadta)
 • az ingatlan építésének időszakában használatos utcanév szerinti pontos cím

 

Ingatlan-nyilvántartási (telekkönyvi) adatok

A telekkönyvi nyilvántartást illetékességi területünkön az elsőfokú bíróságok (járásbíróságok), mint telekkönyvi hatóságok vezették. A telekkönyvi betétek „A” (birtoklap), „B” (tulajdoni lap), „C” (teherlap) lapokra tagozódnak. A járásbíróságok, mint telekkönyvi hatóságok 1971-ben megszűntek, feladatukat a körzeti földhivatalok vették át. Megszűntek a telekkönyvi betétek is, az ingatlanokat ezt követően helyrajzi szám alapján, a tulajdoni lapon tartották nyilván.

A megszűnt betéteket átadták intézményünknek. Három földhivataltól, a győritől, a mosonmagyaróváritól és részben a csornaitól őrzünk telekkönyvi betéteket, tulajdoni lapokat és a telekkönyvi bejegyzések alapjául szolgáló iratokat (például adásvételi szerződések, kölcsönszerződések, hagyatéki végzések, telekmegosztási vázrajzok).

A telekkönyvi iratok között legkönnyebben az iktatószám alapján találjuk meg az ügyfelek által kért dokumentumokat, ennek hiányában a település neve mellett a helyrajzi számot és/vagy a tulajdonos nevét szükséges megadni.

 

Szolgálati idő és jövedelem igazolás

Intézményünk őrizetébe a Győr és Moson vármegye területén működött/működő oktatási intézmények maradandó értékű iratai kerültek. A dokumentumok elsődlegesen anyakönyvek, amelyekből igazolható a tanulmányok időtartama és eredménye. Kizárólag az adott iskolai évfolyam elvégzését igazoló másolat kiadására van lehetőség, a bizonyítványok újbóli kiállítására nem rendelkezünk jogosultsággal.

A sikeres adatszolgáltatáshoz az alábbi információk szükségesek:

 • a volt munkahely/munkáltató neve, címe
 • a keresett személy neve (hölgyek esetében fontos megadni, hogy a keresett időszakban hogyan viselték nevüket)
 • a keresett személy születési éve, helye és az édesanyja neve
 • a keresett időszak megnevezése.

 

Tanulmányi idő, iskolai végzettség

Intézményünk őrizetébe a Győr és Moson vármegye területén működött/működő oktatási intézmények maradandó értékű iratai kerültek. A dokumentumok elsődlegesen anyakönyvek, amelyekből igazolható a tanulmányok időtartama és eredménye. Kizárólag az adott iskolai évfolyam elvégzését igazoló másolat kiadására van lehetőség, a bizonyítványok újbóli kiállítására nem rendelkezünk jogosultsággal.

A sikeres adatszolgáltatáshoz az alábbi információk szükségesek:

 • az iskola neve
 • az iskola címe
 • a keresett személy neve (hölgyek esetén leánykori név)
 • a keresett személy születési éve, helye, édesanyja neve
 • a keresett évfolyam megjelölése.

 

 

Az ügyfélszolgálati eljárásról lásd bővebben: https://mnl.gov.hu/altalanos_tajekoztatas