Díjszabás

Levéltári díjszabás (a díjak ÁFA-val együtt értendők)

Hiteles másolat illetékeOldalanként 200 Ft, de minimum 2000 Ft okmánybélyegben x
Fénymásolás

A/4: 100 Ft/ív, kétoldalas 120 Ft/ív

A/3: 100 Ft/ív, kétoldalas 180 Ft/ív

Iratszkennelés255 Ft/oldal
Fotószkennelés305 Ft/kép
Fotójegy

2400 Ft/4óra

3200 Ft/nap

14400 Ft/10 alkalom

25600 Ft/20 alkalom

45000 Ft /év

x1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

az illetékekről

VII. A levéltár által készített másolat illetéke

1. A levéltár által készített hitelesített másolatért, továbbá az ügyfél által készített másolatnak és fénymásolatnak a levéltár által történő hitelesítéséért – ideértve az állami vagy az egyházi jogi személy által vezetett anyakönyvi másodpéldányokból anyakönyvi kivonat kiállítását – oldalanként 200, de legalább 2000 forint illetéket kell fizetni.

2. A levéltárban őrzött irat alapján kiállított, tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban az általános tételű eljárási illetéket (29. §) kell fizetni.

3. A külföldi célra kért másolatot illeték fizetése nélkül kell kiállítani. Egyebekben e Tv. 73. §-ának a külföldi célra kért irat illetékfizetési módjára vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.