K 108 919 – A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak feldolgozása I.

Projekt címe: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása I.

Azonosító: NKFI K 108 919

Futamidő:  2014–2018

Támogatás összege: 15 036 000 Ft

Résztvevők: Sz. Simon Éva, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, főlevéltáros (vezető kutató)
Hegyi Klára, BTK Történettudományi Intézet, professor emeritus (szenior kutató)
Demeter Gábor, BTK Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs (szenior kutató)
Sudár Balázs, BTK Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs (szenior kutató)  
További munkatársak:
Záros Zsolt, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, programfejlesztő informatikus
Kollányi László, Szent István Egyetem, tanszékvezető, TÉRINFO Bt.
Kollányi Péter, TÉRINFO Bt. geoinformatikus

Projekt leírása: A 16-17. század folyamán az Oszmán Birodalom a hódoltságban és a Magyar Királyság határterületein az állami adóztatás és a tímár-rendszer működése érdekében a települések adózóképességét és népességét bizonyos időközönként felmérette. E célt szolgálták a török nyelven íródott szandzsákösszeírások (mufassal defteri), a tímár-javadalom összeírások (icmal defteri), a birtokadományozási jegyzőkönyvek (timar ruznamçesi) és az állami adót fizetők jegyzékei (cizye defteri). A defterek anyaga ma több külföldi levéltár (Isztambul, Ankara, Bécs stb.) hungarika-gyűjteményében található, teljes körű mennyiségi és tartalmi feltárása, nyilvántartásba vétele nem történt meg. Az MNL Országos Levéltára és az MTA BTK Történettudományi Intézete célul tűzte ki egy multidiszciplináris (oszmanista, levéltáros, térinformatikus) összefogást igénylő projekt keretében az oszmán összeírások adatbázisszerű feldolgozását, a defterek és a korabeli keresztény összeírások adattartalmának összehasonlíthatóvá tételét és térképi megjelenítését. Továbbá célzott alapkutatások során négy tipikus-specifikus közigazgatási egység, a Királysággal határos szigetvári, hatvani, füleki és a hódoltság belsejében fekvő mohácsi/pécsi szandzsák példáján keresztül kívánják vizsgálni, majd tanulmányokban, monográfiákban feldolgozni a hódoltság had-, közigazgatás-, település, gazdaság- és birtoktörténetét, adózási, demográfiai és társadalmi változásait. A projekt eredménye nemcsak a tudományos kutatók számára nyitja meg egy fontos forrásegyüttes komparatív vizsgálatának lehetőségét, hanem a nyelvi akadályok elhárításával a hely- és családtörténeti kutatók számára is jelentős segítséget biztosít kutatásaikhoz.

További részletek

 

A projekt legfontosabb eredményei:

  1. Az összegyűjtött oszmán összeírások levéltári jelzeteinek jegyzéke.
  1. Folyamatosan bővülő Oszmán összeírások gyűjteménye című adatbázis
  1. 253 térképet tartalmazó Atlasz a 16. századi oszmán jövedelem- és birtokgazdálkodás tanulmányozásához (hatvani, füleki, görösgali, mohácsi, pécsi, szigetvári szandzsák).

     4.  A vizualizáció alapjául szolgáló késő középkori településhálózatot tartalmazó alaptérkép
           Felhasználás esetén kérjük hivatkozzon a projekt azonosító számára: NKFIH K 108919

  1. Használati útmutató a relációs és térinformatikai adatbázisok működéséhez
     
  2. Kutatási segédlet az oszmán nevek helyesírásához
     
  3. Részletes projekteredmények évenként:

2014

      2015

2016

2017

2018

 

Kapcsolat:

simon.eva@mnl.gov.hu