Térképek

Sz. Simon Éva – Hegyi Klára – Demeter Gábor

Atlasz a 16. századi oszmán jövedelem- és birtokgazdálkodás tanulmányozásához

(hatvani, füleki, görösgali, mohácsi, pécsi , szigetvári szandzsák)

 

Az alábbiakban található elektronikus atlasz az OTKA K 108919 számú pályázatával támogatott ’A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása’ című projekt során létrehozott Oszmán összeírások című adatbázis  rekordjainak vizualizálása.

A szandzsákok szerint tematizált  anyagban közigazgatási, településhálózat, adóztatási, népesedési valamint katonai- és pénzügyigazgatási térképeket egyaránt találnak, az adott területre vonatkozó oszmán összeírásanyag gazdagságától függően.

A térképek elkészítésének módszeréről a Használati útmutató

az OTKA K 108919 számú pályázati támogatással készült Oszmán összeírások című

relációs adatbázis rekordjainak vizualizálására kifejlesztett GIS softverhez című útmutatóból tájékozódhatnak.

Felhasználás esetén kérjük, az alábbi módon hivatkozzanak az egyes térképekre:

Sz. Simon Éva – Hegyi Klára – Demeter Gábor – Kollányi László – Kollányi Péter: Virtuális atlasz a 16. századi oszmán jövedelem- és birtokgazdálkodás tanulmányozásához. No. …  http://mnl.gov.hu/mnl/ol/terkepek Letöltés időpontja: …