MNL tudományos kataszter

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) vezetése az intézményi tudományos tevékenység hatékonyabb összehangolása és hasznosítása érdekében 2016-ban tudományos kataszter létrehozásáról döntött. A kataszter az MNL munkatársainak tudományos tevékenységét és kutatási területeit tartja nyilván. Hosszú távú cél az intézményen belüli kutatói tapasztalatcsere rendszeresítése, kutatási témák szerint szerveződő kutatócsoportok, illetve interaktív tudásmegosztó fórumok létrehozása. A tudományos kataszter segíti és ösztönzi az azonos kutatási témával rendelkező munkatársak szorosabb együttműködését, közös tudományos projektek megvalósítását, konferenciák és munkamegbeszélések szervezését, továbbá tematikus levéltári kiadványok megjelentését.