K 128 695 – Az MNL OL 1526–1570 közötti iratainak feldolgozása és online publikálása

Projekt címe: „MNL OL 1526–1570 közötti iratainak feldolgozása és online publikálása”

Azonosító: NKFI K 128 695

Futamidő: 2018–2022

Támogatás összege: 36 472 00 Ft

Résztvevők: Laczlavik György (vezető kutató), Avar Anton, Bagi Zoltán Péter, Faragó Dávid, Farkas Csaba, Fazekas István, Künstlerné Virág Éva, Kurecskó Mihály, Orsós Julianna, Trostovszky Gabriella, Tuhári Attila, Tuza Csilla, Varga Szabolcs

Projekt leírása: A mohácsi csatát követő korszak irataihoz készítünk a középkori oklevelek adatbázisához hasonló, de más szerkezetű segédletet, illetve forráspublikációt. A projekt a Magya Nemzeti Levéltár 2016 tavaszán indított – és a Reformáció Emlékbizottság által támogatott – munkájának folytatása, melynek során az Országos Levéltár 1526. augusztus 29. és 1570 között keletkezett iratait digitalizáljuk, feldolgozzuk és online publikáljuk. A feldolgozással párhuzamosan folyamatosan fejlesztjük az MNL névtéradatbázisát. Ez egy olyan, személyekre, testületekre és földrajzi nevekre specializált háttéradatbázis, amely nagyon megkönnyíti majd nemcsak a mi munkákat, hanem a későbbi adatbázisépítőkét is. Az adatbázis alkalmas alapot fog nyújtani 16. századi központi igazságszolgáltatás, a megyei közigazgatás történetének kutatásához, továbbá család-, birtok- és helytörténeti kutatások előmozdítására nem csak a mai Magyarország, hanem az egész Kárpát-medence területére vonatkozóan

További információ:

Online elérhető adatbázis

2018/2019 évi időszak