K 116 166 – A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526–1848)

Projekt címe: A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526–1848)

Azonosító: NKFI K 116 166

Futamidő: 2016–2020

Támogatás összege:  27 113 000 Ft

Résztvevők: H. Németh István, Országos Levéltár, Magyar Nemzeti Levéltár (vezető kutató)
Dobszay Tamás, Történeti Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem (szenior kutató), Kalmár János, Történeti Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem (szenior kutató), Poór János, Történeti Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem (szenior kutató), Szijártó István, Történeti Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem (szenior kutató)
Czoch Gábor, Történeti Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem (kutató), Dominkovits Péter, Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Magyar Nemzeti Levéltár (kutató), Dominkovitsné Szakács Anita Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Magyar Nemzeti Levéltár (kutató), Forgó András, Történettudományi Intézet (Pécsi Tudományegyetem) (kutató), Hende Fanni, Res Libraria Hungariae Kutatócsoport (kutató), Maczák Ibolya, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem (kutató), Melkovics Tamás, Történeti Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem (kutató), Szabó András Péter, Történettudományi Intézet, Bölcsészettudományi Kutatóközpont (kutató), Tóth Árpád, Történettudományi Intézet, Miskolci Egyetem (kutató), Vajnági Márta, Történeti Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem (kutató), Völgyesi Orsolya, Történettudományi Intézet, Bölcsészettudományi Kutatóközpont (kutató)
Evetovics Zorka (fiatal kutató), Hőnich Henrik (fiatal kutató), Kasuba Judit (fiatal kutató), Menyhárt Ágnes (fiatal kutató), Nagy János (fiatal kutató), Péterffy Alexandra (fiatal kutató), Sebők Richárd (fiatal kutató), Szemethy Tamás (fiatal kutató)

Projekt leírása: A projekt a Habsburg Monarchián belül létező Magyar Királyság parlamentarizmusának több területét mutatja be. A kutatás legfontosabb célkitűzései szerint részben eddig feltáratlan forrásokat tár fel és tesz közzé, valamint feltárja egyes magyarországi országgyűlések történetét, valamint – főként a 18. század és a reformkor tekintetében – bemutatja a korabeli parlamentarizmus és vele együtt a politika működését, annak nyelvezetét, a politikai életben részt vevők kapcsolatait és tevékenységét. Az országgyűlések tárgyalásával egy időben bemutatja a kor legfontosabb politikai kérdéseit, rámutatva ezzel a Magyar Királyság helyzetére a Habsburg Monarchián belül, valamint az ország legfontosabb közjogi, gazdaság- és társadalompolitikai kérdéseire.

További információ

PDF icon Kiadási alapelvek a német nyelvű forrásokhoz