K 132475 – A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak feldolgozása II.

Projekt címe: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása II.

Azonosító: NKFI K 132 475 (konzorciumi főpályázat) NKFI K 132 609 (konzorciumi társpályázat)

Futamidő: 2019–2023

Támogatás összege: 44 057 000 Ft

Résztvevők: Sz. Simon Éva, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, főlevéltáros (vezető kutató) MTMT
Hegyi Klára, BTK Történettudományi Intézet, professor emeritus (szenior kutató) MTMT
Demeter Gábor, BTK Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs (szenior kutató) MTMT
Sudár Balázs, BTK Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs (szenior kutató) MTMT
Dorogi Ilona, BTK Történettudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs (kutató) MTMT
Fóti Miklós, BTK Történettudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs (kutató) MTMT
Nagy Béla, BTK Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs (térképész) MTMT
Miroslav Pavlović, Újvidéki Egyetem (kutató)
Boris Stojkovski Újvidéki Egyetem (kutató)
Záros Zsolt, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, programfejlesztő informatikus

További munkatársak:

Kollányi László, MATE Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, tanszékvezető, TÉRINFO Bt.
Kollányi Péter, TÉRINFO Bt. geoinformatikus

Projekt leírása:  2014-ben az MNL és az MTA BTK TTI együttműködésével megkezdődött a 16–17. századi oszmán uralom idején Magyarország területén alkalmazott állami adóztatás és a tímár-rendszer működése során létrejött adóösszeírások számítógépes feldolgozása. Az első pályázati ciklusban az ország területén a hódoltság 150 éve alatt működött mintegy 30 szandzsák közül hat adatainak a feldolgozása történt meg kísérleti jelleggel. Jelen pályázatban az alapkutatások folytatásaként további négy szandzsák (koppányi, szekcsői, szekszárdi, szegedi) mintegy 130 török nyelven íródott defterét kívánjuk egy multidiszciplináris és intézményközi (oszmanista, levéltáros, történész, térinformatikus, térképész) összefogást igénylő projekt keretében adatbázisban feldolgozni, az azonos területre vonatkozó keresztény összeírások adataival összekapcsolni és térinformatikai módszerekkel tematikus térképeken megjeleníteni. Az új projekt eredményeként a mai Magyarország területének várhatóan kb. 50%-án már részletesen vizsgálhatóvá válnak az oszmán uralom működési mechanizmusai (egyes magyar települések adóztatása, demográfiai viszonyai, a teljes oszmán birtokos réteg társadalmi rétegződésének, mobilitásának, jövedelmi viszonyainak és katonai mozgósításának problémái, a magyar-oszmán kettős uralom (kondominium) által érintett terület kiterjedése stb.) A projekt módszertani megoldásai a nemzetközi defterológiai kutatások területén is újdonságnak számítanak. A vizsgálatok eredményeit tanulmányokban, monográfiákban, forráskiadványban, tematikus atlaszban, publikus adatbázisban, illetve hazai valamint nemzetközi tudományos és ismeretterjesztő konferenciákon kívánjuk közzé tenni.

Kapcsolat:

simon.eva@mnl.gov.hu