K 132475 – A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak feldolgozása II.

Projekt címe: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása II.

Azonosító: NKFI K 132 475 (konzorciumi főpályázat) NKFI K 132 609 (konzorciumi társpályázat)

Futamidő: 2019–2023

Támogatás összege: 44 057 000 Ft

Résztvevők: Sz. Simon Éva, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, főlevéltáros (vezető kutató) MTMT
Hegyi Klára, BTK Történettudományi Intézet, professor emeritus (szenior kutató) MTMT
Demeter Gábor, BTK Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs (szenior kutató) MTMT
Sudár Balázs, BTK Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs (szenior kutató) MTMT
Dorogi Ilona, BTK Történettudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs (kutató) MTMT
Fóti Miklós, BTK Történettudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs (kutató) MTMT
Nagy Béla, BTK Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs (térképész) MTMT
Miroslav Pavlović, Újvidéki Egyetem (kutató)
Boris Stojkovski Újvidéki Egyetem (kutató)
Záros Zsolt, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, programfejlesztő informatikus

További munkatársak:

Kollányi László, MATE Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, tanszékvezető, TÉRINFO Bt.
Kollányi Péter, TÉRINFO Bt. geoinformatikus

Projekt leírása:  2014-ben az MNL és az MTA BTK TTI együttműködésével megkezdődött a 16–17. századi oszmán uralom idején Magyarország területén alkalmazott állami adóztatás és a tímár-rendszer működése során létrejött adóösszeírások számítógépes feldolgozása. Az első pályázati ciklusban az ország területén a hódoltság 150 éve alatt működött mintegy 30 szandzsák közül hat adatainak a feldolgozása történt meg kísérleti jelleggel. Jelen pályázatban az alapkutatások folytatásaként további négy szandzsák (koppányi, szekcsői, szekszárdi, szegedi) mintegy 130 török nyelven íródott defterét kívánjuk egy multidiszciplináris és intézményközi (oszmanista, levéltáros, történész, térinformatikus, térképész) összefogást igénylő projekt keretében adatbázisban feldolgozni, az azonos területre vonatkozó keresztény összeírások adataival összekapcsolni és térinformatikai módszerekkel tematikus térképeken megjeleníteni. Az új projekt eredményeként a mai Magyarország területének várhatóan kb. 50%-án már részletesen vizsgálhatóvá válnak az oszmán uralom működési mechanizmusai (egyes magyar települések adóztatása, demográfiai viszonyai, a teljes oszmán birtokos réteg társadalmi rétegződésének, mobilitásának, jövedelmi viszonyainak és katonai mozgósításának problémái, a magyar-oszmán kettős uralom (kondominium) által érintett terület kiterjedése stb.) A projekt módszertani megoldásai a nemzetközi defterológiai kutatások területén is újdonságnak számítanak. A vizsgálatok eredményeit tanulmányokban, monográfiákban, forráskiadványban, tematikus atlaszban, publikus adatbázisban, illetve hazai valamint nemzetközi tudományos és ismeretterjesztő konferenciákon kívánjuk közzé tenni.

Summary:
In 2014 a cooperation began between the HAS and the National Archives of Hungary in order to create a browsable, integrated and visualized database on Ottoman accommodation and conquest in the 16-17th c. available for broad public. The first (experimental) stage of the project processed the data of 6 sanjaks of the borderlands, - including changes in taxation, demography, ownership and administration. The present research aims to continue the work by processing 4 new regions (130 tax registers: Koppány, Szekcső, Szekszárd, Szeged), now in the core zone of the conquest, which would provide data altogether for 50% of the conquered area. The complexity of the research requires a multiinstitutional and interdisciplinary approach. The draft project proved that osmanists, archivists, GIS-experts, geographers are able to cooperate. The new stage plans to combine the Ottoman data with the conscriptions of the Hungarian Kingdom into an integrated database for the 10 sanjaks, which would allow a mutual control on data reliability, and enhance public access to a new source type. The applied full sampling is unique in defterology, which usually operates with random sampling and without control sources. The selection of the sample areas and sources may contribute to the better understanding of differences between core areas and fringes, reveals the changing settlement structure of Hungary and it could also provide relevant conclusions for other areas under Ottoman rule. Demography, mobility, social stratification of the local people and the conquerors and administration of the condominium can also be traced. Data will be published in a visualized database available for public use.
 

További részletek:

http://www.catastrum.hu/index.php/hu/lapszamok/2020/2020-1-szam/9-catastrum/lapszamok/467-7-2020-1-55-64

 Az adatbázis angol nyelvű ismertetése:  Éva Sz. Simon –  Klára Hegyi – Gábor Demeter – Balázs Sudár – Miklós Fóti – Ilona Dorogi – Béla Nagy –  Zsolt Záros – László Kollányi – Péter Kollányi: Databases of cadastral surveys (tapu defteris) of Ottoman Hungary and its frontier zones (16–17th. c.) Archivum Ottomanicum 37 (2020) 1 pp. 259-272 http://real.mtak.hu/118073/

Eredmények:

1. Folyamatosan bővülő Oszmán összeírások gyűjteménye című adatbázis

2. Folyamatosan bővülő  Atlasz a 16. századi oszmán jövedelem- és birtokgazdálkodás tanulmányozásához (hatvani, füleki, görösgali, koppány, mohácsi, pécsi, szeged, szekcső, szekszárd, szigetvári szandzsák).

3. Részletes projekteredmények évenként:

Kapcsolat:

simon.eva@mnl.gov.hu