K 132 723 – A magyarországi kataszteri felmérés térkép- és iratanyagának katasztere

Projekt címe: „Négyzetkataszter”: A magyarországi kataszteri felmérés térkép- és iratanyagának katasztere, 1850–1918

Azonosító: NKFI K 132 723

Futamidő:  2019–2023

Támogatás összege: 47 991 000 Ft

Résztvevők: Reisz T. Csaba (vezető kutató), Török Enikő (szenior kutató), Bősz Attila, Vékonyné Kovács Gabriella, Oláh Krisztina (kutatók), Kiss Márton, Galgóczi Balázs (fiatal kutatók)

Projekt leírása: A polgári állam az állami feladatokhoz szükséges pénzügyi forrásokat különféle adók, illetékek stb. kirovásával és beszedésével teremtette elő. Ezek sorába tartozott a föld mennyiségi, minőségi adatai alapján meghatározott jövedelem után kirótt földadó, amelynek arányos és igazságos kivetése érdekében az egész ország felmérését is elvégezték, előbb becsléssel (ideiglenes földadó, földadó-provizórium), majd részletes felméréssel (kataszteri felmérés). A korai időszak iratanyaga elsősorban bécsi közgyűjteményben, későbbi iratanyaga számos hazai és határon túli közgyűjteményben (levéltárak, múzeum, könyvtár, földmérési szervezeti intézményei) található meg. A kataszteri dokumentáció — információtartalma alapján — nemcsak a történészek, gazdaságtörténészek, néprajzkutatók számára jelentős forrásegyüttes, de haszonnal kutathatják a társadalom-, hely- és családtörténészek is. A dokumentumok egyedi feltárása és digitalizálása mindannyiunk munkáját segíti. A projekt célja, hogy folytassa a kataszteri térkép- és iratanyag darabszintű feltárását, létrehozzon egy településszintű kutatási segédletet (a kataszteri források kataszterét, vagyis a négyzetkatasztert), amelyben irattípusok, őrzőhelyek és a hozzáférés lehetőségei egy kattintásra elérhetők.

További információ: A projekt saját honlapján.