Visszapillantó: Sajtó és levéltár

Keresztes Csaba

A rendszerváltás vihara azonban nemcsak a gyártörténetírás fénykorát zárta le, hanem a legtöbb vállalatot, sőt gyakran azok irattárait is elsodorta, pedig ezekben az irattárakban kellett volna megőrizni a vállalatok legfontosabb (levéltárosi szakszóval: maradandó értékű) dokumentumait, hogy a jövőben - többek között - gazdaságtörténeti kutatásokat is folytathassanak bennük.

Keresztes Csaba

A „jó állás" időben történő megszerzésének vágya minden korban örök. Ezt a jelenséget mutatja egy 1961-ből származó rövid újságcikk, amely stílszerűen egy egyetemi diáklapban jelent meg. (Az „Egyetemi lapok" című kiadvány 1959 és 1989 között jelent meg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.)

Keresztes Csaba

A levéltári iratok gazdasági jelentőségét az ötvenes években ismerték fel, és a kor nagyméretű iparfejlesztési politikájának támogatására szorgalmazni kezdték a már levéltárba került iratok gazdasági felhasználását. Ezekben az években a nehézipar fejlesztéséhez új nyersanyagbázisok megismerését tűzték ki célul, és a nyersanyagokban szegény ország meglévő ásványkincs-lelőhelyei feltárásának és kiaknázásának lehetőségeiben a levéltári iratok is segítséget nyújtottak.

Keresztes Csaba

A korabeli levéltárosok munkája nagyon sokban hasonlított a maiakéra: különféle jogbiztosító iratokat kellett előkeresniük, és másolatban rendelkezésre bocsátaniuk a kérelmezők számára.A levéltárakhoz benyújtott igények többsége akkoriban is a korábbi anyagi juttatások, illetve a szolgálati idő kimutatására vonatkozó iratok pótlására irányult.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Visszapillantó: Sajtó és levéltár csatornájára