Találatok

A 490 éve, 1526. augusztus 29-én megvívott mohácsi csata az egyik legismertebb esemény a Magyar Királyság történelmében. A történészek évtizedek óta próbálják kideríteni, pontosan mi is történt azon a nyári délutánon, mi volt az előzménye és a következménye a csatának. Csak szakmai körökben ismert azonban, hogy a mohácsi csata, Európában szokatlan módon, a 18–19. században a magyar levéltári rendezés egyik határköve is lett. A magyarországi levéltárak Mohács előtti gyűjteményei ma az intézmények legértékesebb, legféltettebb darabjait rejtik.
Típus: Hír
... hogy müncheni látogatása után fogalmazódott meg benne a középkori gyűjtemény kialakításának ötlete. A Bayerisches ... kiadvány eredeti (és soknak másolati) példányát. A középkori kódextöredékekkel együtt ma a Magyar Nemzeti Levéltár ...
Győr eleste a tizenötéves háború egyik legmegdöbbentőbb eseménye volt, visszafoglalása pedig olyan haditett, amely egész Európában kiemelkedő hírként terjedt el.
Típus: Hír
G. Vass István főlevéltáros, címzetes főigazgató nyugdíjasként is aktívan folytatja több évtizede megkezdett, a levéltárügy érdekében folytatott munkáját.
Típus: Hír
... akkor még docens volt, később egyetemi tanár lett, ő középkori egyetemes történetet tanított. A Történeti Tanszéken ... kapott Kubinyi Andrástól és másoktól. De nem csak a középkori oklevelekhez és a késő-középkori levéltári anyaghoz értett ...
Típus: Szöveges tartalom
... város új ruhája, Zalaegerszeg 1945-1956 [Tudományos esték - Káli Csaba előadása] zegtv.hu 2017.01.24 ...
Típus: Szöveges tartalom
... A muzeális könyvtári dokumentumok köre: a)  középkori kódex vagy nyelvemlék (1530-as évekig), b) középkori, koraújkori nem levéltári kézirat (1530-as évektől a 18. sz. ...
Típus: Szöveges tartalom
... 3.   -mti-: Levéltári adatbázis. [Középkori oklevelek digitalizálása] In: Zalai Hírlap 2009. április 1. ... sz.) 145-151. p. 50.   -haa-: Zala középkori templomairól. In: Zalai Hírlap 2009. december 15. (293. sz.) 4. ...
Egy esztendő elteltével ismét az Országos Levéltárban gyűlt össze a középkorász közösség az éves könyvtermés áttekintésére.
Típus: Hír
... Marie-Madeleine de Cevins: Kolkulórendi konfraternitások a középkori Magyarországon (1270k. 1530k.) Pécs, 2015. (Thesaurus Historiae ... - Kronosz Kiadó) Spekner Enikő: Hogyan lett Buda a középkori Magyarország fővárosa? A budai királyi székhely története a ...
A solymári sváb értékeket bemutató Bauernhausban (2083 Solymár, Dózsa György utca 5) január óta tartja átfogó előadássorozatát Ritter György, a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) segédlevéltarosa, a németek magyarországi történetéről. A késő középkori és kora újkori eseményeket jobban szemléltetve került sor Georgius Agricola (Georg Bauer, 1494–1555) közel ötszáz éves bányászati könyvének, a „De re metallica” MNL-ben őrzött egyedi példányának bemutatójára. A latin eredetiből németre fordított (Vom Bergwerck) példány reprezentálásán keresztül híven lehetett érzékeltetni a 16. századi felvidéki német bányavárosok történetét és gazdagságát.
Típus: Hír
... németség mesteremberei ugyanis gyorsan összeolvadtak a középkori városi polgárság magyarországi német kultúrájával. A Vom ... az európai technikai kultúra közvetítői voltak a középkori Magyarországon. E könyv birtoklása, terjesztése, ismerete és ...
Típus: Szöveges tartalom
... mert az sajnálatos módon tűzvész áldozata lett. Ahogy a középkori gyűjtemény az 1526 előtti királyi levéltár pusztulása után ... őriztek. A helyileg elkülönülő levéltár anyagából a középkori okleveleket már korábban kiemelték. A családi és személyi ...
Típus: Szöveges tartalom
... készült I. katonai felmérésben romként jelölt középkori templomos helyek között szerepel St. Maria Kapelle azaz Szent ... amely templomromok jó eséllyel azonosíthatóak középkori településnevekkel egy-egy puszta határain belül. [8]   Így ...
Januárban ünnepeljük IV. Béla királyunk (1206–1270) és felesége, Laszkarisz Mária bizánci császári hercegnő (1206–1270) leányának, Margitnak születése és halála évfordulóját is.
Típus: Hír
... OL, Diplomatikai levéltár (DL), 1130   A pecsét a középkori konventi pecsétek típusát követve mandorla alakú. „A ... Takács Imre: A magyarországi káptalanok és konventek középkori pecsétjei . Művészettörténeti tanulmány és katalógus a ...
Hetedíziglen című családtörténet-kutatásról szóló képzési programunkra előadásonként kell jelentkezni, így lehetőségük van arra, hogy az Önöket érdeklő témát hallgathassák.
Típus: Hír
... a honfoglalás korában Az előadás a középkori családtörténeti kutatások módszertani buktatóival ... családi mítoszteremtés? Mire használható és mire nem a középkori oklevelek adatbázisa? A résztvevők száma: max. 40 fő ...
Típus: Szöveges tartalom
... Tibor : Nemes vagy jobbágy? (Egy Túróc megyei késő középkori jogszokás elemzése) 93 Orosz László ...
Típus: Szöveges tartalom
...  Az első emelet szekkói a független magyar állam középkori történetének fontos pillanatait jelenítik meg. Előcsarnok ...
Típus: Szöveges tartalom
... felbecsülhetetlen értékű könyveket és számos középkori oklevelet őriz. A Bizáncban nevelekedett III. Béla király ...
Típus: Szöveges tartalom
... számolta fel, hanem a magyar írásbeliség középkori emlékeit is jórészt megsemmisítette. A hódoltságot követő ...
Típus: Szöveges tartalom
... a különböző levéltártestekben fennmaradt 1526 (a középkori Magyar Királyság vége) előtt keletkezett iratok (oklevelek) ... évekre létrejött a mai diplomatikai levéltár magja, a középkori oklevelek gyűjteménye. Ennek első darabja, az intézményben ...
Típus: Szöveges tartalom
... után fennmaradtak.   Csongrád vármegye középkori levéltára Fülek 1682. évi ostroma alkalmával megsemmisült. Az ...
A Heves Megyei Levéltár Mohács előtti oklevélgyűjteményének egyik értékes darabja az 1299. június 25-én, Rómában kelt pápai oklevél. A déli (kecske, vagy juhbőrből készült, az északi típusnál vékonyabb) pergamenre írott levél érdekes adalékul szolgál az utolsó Árpád-házi király, III. András (1290-1301) uralkodásával fémjelzett időszak belpolitikai helyzetéhez, egyben új árnyalatokkal gazdagítja a pápaság és a magyar királyság viszonyának történetét.
Típus: Hír
... a római pápák hatalmi igényeinek újjáéledéséhez. A középkori pápaság utolsó nagy alakjának, VIII. Bonifácnak, az egyház ...
Az Országos Levéltár legrégibbi irata a Könyves Kálmán által 1109-ben kiadott veszprémvölgyi alapítólevél. Ennek pecsétje a nálunk őrzött legkorábbi, épenmaradt királyi pecsét.
Típus: Hír
... fennmaradt annak pecsétje is. A XII. századtól a középkori oklevelek hitelesítésének nélkülözhetetlen eszköze a ...
V. László király Hunyadi János besztercei örökös ispánnak címerbővítést adományoz (1453. február 1., Pozsony)
Típus: Hír
A Magyar Országos Levéltár középkori oklevelei között megbecsült kincsként őrizzük V. László ...
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára számos jeles építész hagyatékát, gyűjteményét őrzi, köztük a főépületünket tervező Pecz Samu (1854–1922) hagyatékát is.
Típus: Hír
... 1882-től a József Műegyetem középítéstani és középkori tanszékein, Steindl Imre mellett tanársegédi feladatokat látott ...
Típus: Szöveges tartalom
... levéltári füzetek 8. Kóta Péter: Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban. I. Regeszták a vasvári ...
Az idei évben a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára is csatlakozik a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat helyszíneihez, 2016. június 24-én, pénteken. A kedves érdeklődőket 15 és 20 óra között várjuk a levéltár épületébe és udvarára, ahol minden korosztály számára kínálunk változatos programokat.
Típus: Hír
... Kézműves foglalkozás gyerekeknek és szüleiknek: Középkori írásbeliség Veszprémben (szakfoglalkozás felső tagozatos és ...
Típus: Hír
... a modern körülmények ellenére, s igazán átérzik a középkori kódexmásolók és írnokok percíz munkájának fáradalmait. A ...
Az MNL és a NEB közös projektindító sajtótájékoztatója
Közös sajtótájékoztatón mutatta be a Magyar Nemzeti Levéltár és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága a két szervezet közös projektjét, a pártállam működtetőit bemutató archontológiát.
Típus: Hír
Napjainkban az ember nem hisz a szemének, ha egy születési anyakönyvben rovásírásos bejegyzést lát. Noha igen ritkán, ez mégis megtörténhet.
Típus: Hír
... Küskarácsontól sülvester estig. Egy botra rótt középkori székely kalendárium és egyéb rovásírásos emlékeink című ...
Típus: Szöveges tartalom

Oldalak