Találatok

Típus: Hír
... és Oborni Teréz mutatták be. Kiemelték, hogy Jakó a középkori írásokra összpontosította figyelmét, olyan iskolateremtő polihisztor, aki igazi mediavistaként a középkori és kora újkori források feltárására egyaránt koncentrált. ...
Típus: Hír
... értékkel, mert ez a legkorábbi hiteles másolat a középkori városi kiváltságlevélről és későbbi átiratairól, hanem ...
Típus: Hír
... Sopronban   Moritz Pál jelentős alakja volt a középkori Sopronnak, egyben pedig a reformáció korai soproni ...
Típus: Hír
... a levéltárban. A topográfia mellett szó esett a középkori és koraújkori régészet és a levéltári dokumentumok szoros ...
Típus: Hír
... a levéltárban. A topográfia mellett szó esett a középkori és koraújkori régészet és a levéltári dokumentumok szoros ...
Típus: Szöveges tartalom
... Kiállítás,fotó2004v.pdf ) Roberta Cozzi : Középkori viaszpecsétek - Összetétel és a „fehér pecsét”-nek ...
Típus: Szöveges tartalom
... Levéltári Szemle 2000;4:31-38. Oklevelek Simontornya középkori történetéhez (1264–1543). Levéltári Közlemények ... 48;2006;323-442. [2007] Lehetőségek és feladatok a középkori járások kutatásában. Századok 141 (2007) 391-470. Az ...
Prof. dr. Érszegi Géza 1969-től 2006-ig volt a MOL elismert munkatársa. Nyugállományba vonulását követően az addig kiegészítő tevékenységként végzett egyetemi oktatásban vállal fő szerepet.
Típus: Hír
... szólt, ahol addig dolgoztam.      A Mohács előtti középkori gyűjteménybe kerültem, amiért rendkívüli módon ... mondani, hogy szerencsés voltam azon az osztályon, ahova a középkori gyűjtemény is tartozott. Az osztály vezetője, Kállay István ...
Jelentősen szaporodott a használatba vehető adatbázisok száma a honlapon. Nemcsak hét új fejlesztésű adatbázisban lehet keresni, hanem korábban létrehozott és eddig más szolgáltatásokon keresztül elérhető adatbázisokat is integráltunk.
Típus: Hír
... lehetősége izgalmas vállalkozásnak ígérkezik. Középkori iratanyagok segédleteként készült a  „Kassa város ... nyújt eligazodási lehetőséget. A feldolgozás az OL középkori gyűjteménye részére korábban kifejlesztett adatbázis ... tartalmi leírások problémamentesen beilleszthetők a Középkori Gyűjtemény adatbázisába. Az adatbázis egyébként hungarica ...
Típus: Szöveges tartalom
... 1989. 167 p. (Zalai Gyűjtemény 29.) Adatok a középkori és kora-újkori egyetemjárás és litteratus-műveltség ... (Zala Gyűjtemény 50.) A községtörténet középkori és koraújkori forrásai a Zala Megyei Levéltárban. In: ... utáni évtizedekben. In: Loca credibilia. Hiteleshelyek a középkori Magyarországon. (Egyháztörténeti Tanulmányok IV.) (Szerk. ...
2017. december 19-én negyedik alkalommal rendezték meg a Könyvek a középkorról című eseményt az Országos Levéltár épületében. A már hagyománynak mondható könyvbörze évek óta töretlen sikernek örvend, ezt jól mutatta a köszöntő előtti percekben a könyveket lelkesen böngésző tömeg is.
Típus: Hír
... Adattárak) C. Tóth Norbert: Magyarország késő középkori főpapi archontológiája. Érsekek, püspökök, illetve ... Gulyás László Szabolcs: Mezővárosi önkormányzat a középkori Hegyalján . Archivum, Magyar Nemzeti Levéltár, Bp., 2017. ...
Típus: Szöveges tartalom
... és tartalma Elektronikus adatbázisunk célja, hogy a középkori levéltári dokumentumok (az ún. oklevelek) egyedi ... feldolgozása után sem tekinthető lezártnak. Mivel a középkori oklevélszövegek közvetlen számítógépes feldolgozása a munka ...
Típus: Szöveges tartalom
... a középkor végén (Digitális térkép és adatbázis a középkori Magyar Királyság településeiről) CD 2001 19. A Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár középkori oklevelei       (Collectio ...
Típus: Szöveges tartalom
Típus: Szöveges tartalom
Típus: Hír
... A Zalaegerszegi Televízió „Egerszegi esték” című műsorának 2019. január 22-ei adásában látható ...
Típus: Szöveges tartalom
... Horváth Richárd: Középkori oklevelek publikálása Magyarországon 1991–2004 között ...
Típus: Szöveges tartalom
... Fotó: Szelényi Károly  A Magyar Országos Levéltár középkori oklevelei között megbecsült kincsként őrizzük V. László ...
Típus: Szöveges tartalom
... okleveleken is. Ezért feltételezhető, hogy ez a címer középkori eredetű. A pecsét lenyomatát közli a Magyarország vármegyéi ...
Típus: Szöveges tartalom
... újjászervezésének évére vezethető vissza. A vármegye középkori iratai a török hódoltság (1543–1688) első éveiben ...
Típus: Szöveges tartalom
... használhat. Felvétel – a címereslevelek, a középkori oklevelek, az anyakönyvi gyűjtemény kivételével – az összes ...
Típus: Szöveges tartalom
... elhelyezése, viaszolvasztás, pecsételés 2. Gyula középkori történetének forrásai     Prezentáció – Gyula XV–XVI. ...
Eredményes lett a szkennerekre kiírt közbeszerzési eljárás, így március végéig két nagyteljesítményű digitalizálóeszközzel gyarapodik a Magyar Országos Levéltár.
Típus: Hír
... Interneten kutatható többek között valamennyi középkori oklevél és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) ...
Típus: Szöveges tartalom
... történeti és statisztikai adatait tartalmazza az első középkori okleveles említésektől az 1960-as évekig. (A települések ...
Típus: Szöveges tartalom
... látogatóink játékos formában ismerkedhetnek meg a középkori oklevélhamisítással. Kik voltak a hamisítók? Miért ...
Típus: Szöveges tartalom
... mérhetik le tudásukat látogatóink. Témakörök: Középkori hitelesítési eszközök / Meghalt Mátyás király, s elkölt az ...
Típus: Hír
... Nemzeti Levéltár delegáltjaként előadó Kóta Péter a középkori és kora-újkori adatbázisok építésének főbb irányait és ...
Típus: Hír
... Dr. Várady Zoltán levéltár-igazgató Adatok a középkori Szekszárd történetéből címmel tartott prezentációt. Főleg ...
Típus: Hír
... közösségi szokás, az aratóünnep Magyarországon középkori gyökerekre vezethető vissza. Jelen dokumentum egy 1961 ...

Oldalak