Hírek

2024. március 21. – Az MNL főmunkatársa, a kutatócsoport vezetője, C. Tóth Norbert Cegléden a Városi Könyvtárban a „Történelmi mozaik” című előadás-sorozat keretében „II. Lajos uralkodása” (https://www.youtube.com/watch?v=Cz7_JgM4BMk) címmel tartott ismeretterjesztő előadást.

2024. március 13. – Vác Város Levéltárában beszélgetés keretében bemutatták (https://www.vacarchivum.hu/cikk/240) a kutatócsoport vezetőjének, C. Tóth Norbertnek „A váci székeskáptalan archontológiája (1200–1543)” című kötetét.

2024. március 6. – A kutatócsoport tudományos főmunkatársa, Lakatos Bálint Budapesten a PPKE BTK Danubianum épületében a „Középkori Esték” sorozat keretében „Egy sikertelen misszió? Johann Schneitpeck császári követ Magyarországon (1523–1525)” címmel tartott tudományos előadást.

2024. február 28. – Az MNL főmunkatársa, a kutatócsoport vezetője, C. Tóth Norbert Cegléden a Városi Könyvtárban a „Történelmi mozaik” című előadás-sorozat keretében „Dózsa: Paraszt? Vezér? Áldozat?” (https://www.youtube.com/watch?v=1BP1FI0pJyg) címmel tartott ismeretterjesztő előadást.

2024. február 10. – Az MNL főmunkatársa, a kutatócsoport vezetője, C. Tóth Norbert az M5 História Narratívák harca: a Dózsa-féle parasztfelkelés című adásában (https://youtu.be/jCqg9rwF8l0) szakértőként működött közre.

2023. december 19. – A kutatócsoport telephelyén, az MNL Pest Vármegyei Levéltárában tartotta meg évzáró eseményét, ahol a meghívott kollégák körében a kutatócsoport vezetője Kilométerköveink – A 2023. év eredményei címmel tartott rövid beszámolót: a csoport tagjai 2023-ban hat könyvet és tíz tanulmányt publikáltak, két kötet szerkesztésében vettek részt és tízenhárom előadást tartottak az év folyamán. Egyúttal ismertette a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) Irányító Testületének 2023. november 27-i döntését, amely szerint a Testület elfogadta a kutatócsoport 2022. évi tevékenységéről készült beszámolót és a kutatás folytatását javasolta, illetve december 14-i döntését, amelyben elfogadták a kutatócsoport 2024. évi terveit (mérföldköveit) és további támogatásra jogosultnak minősítették.

2023. december 12. – A kutatócsoport vezetőjét, C. Tóth Norbertet ismét megválasztották az MTA II. osztályának Történettudományi Bizottsága köztestületi tagjának, a megbízatása három évre szól.

2023. november 30. – A kutatócsoport vezetője, C. Tóth Norbert az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ által „Kinevezések a késő középkortól a reformkorig” címmel rendezett konferencián Méltóságok és tisztségviselők kinevezése a késő középkorban címmel tartott előadást.

2023. november 23–24. – A Nyitrán megrendezett XVIII. Szlovákiai Magyar (a XVII. Felvidéki) Tudományos Diákköri Konferencián a kutatócsoport vezetőjének témavezetettje, Kukolik András, a komárnói Selye János Egyetem harmadéves diákja a Társadalomtudományi Szekcióban első helyet ért el, illetve elnyerte a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács különdíját, továbbá a SZMAT-díjat.

2023. november 21. – Megjelent a kutatócsoport legújabb kiadványa. Az Országos Levéltár főlevéltárosa és a kutatócsoport vezetője, C. Tóth Norbert új kötete, A váci székeskáptalan archontológiája 1200–1543. (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 16.) címmel. A kötet a Vác várában működött székeskáptalan testületét, valamint a váci szentszéki bíróságot alkotó személyek neveit és tisztségviselésük évkörét tartalmazza. A munka kezdő időpontját az első kanonokok nevének említése, a záró dátumát pedig Vác török elfoglalása, 1543 adja. (https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/a_vaci_szekeskaptalan_archontologiaja_1200_1543)

2023. október 25-én és 26-án Lakatos Bálint Nagyszombatban járt szakmai tanulmányúton Henrieta Žažová (Trnavská Univerzita, Történeti Intézet) meghívására és szervezésében több bécsi, budapesti és helyi történész, művészettörténész, illetve műemlékes kollégával. A Nagyszombati Főegyházmegyei Hivatal épületében, a Szent Adalbert Egyesület könyvárában és levéltárában, illetve a Nyugat-Szlovákiai Múzeumban vett részt szakvezetésen és tájékozódott az intézményekben őrzött forrásanyagról.

2023. október 25. – A kutatócsoport vezetője, C. Tóth Norbert a „Középkori Esték” keretében Budapesten a PPKE BTK Danubianum épületében Az Aranybulla ún. 1318. évi példánya címmel tartott előadást.

2023. október 19. – Megjelent a kutatócsoport legújabb kiadványa. Mikó Gábornak, a kutatócsoport főmunkatársának Egy levéltár régmúltja. A Zarka család középkori okiratai címet viselő kötete egy családi levéltár történetét tárja fel, mindehhez az eredeti iratokon kívül egy, a magyar jakobinus mozgalom egyik vezetőjeként elhíresült Hajnóczy József által készített másolatgyűjteményt is felhasználva. A kiadványban – a bevezető tanulmányt követően – százharmicöt, egykoron a família levéltárába tartozó okirat teljes szövegű kiadása is helyet kapott. https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/egy_leveltar_regmultja_a_zarka_csalad_kozepkori_okiratai

2023. október 6. – Délután 15 órától a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Vármegyei Levéltárában tartották meg a IX. Középkoros könyvbörze és Középkori esték elnevezésű rendezvényt. Az eseményen a szokásoknak megfelelően a különböző kutatócsoportok, intézmények és könyvkiadók kiadványainak árusításával, illetve kötetlen beszélgetéssel vette kezdetét. 16 órakor C. Tóth Norbert (MNL főlevéltárosa, a HUN-REN–MNL–SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport vezetője https://mnl.gov.hu/magyar_medievisztikai_kutatocsoport), a rendezvény szervezője nyitotta meg röviden az eseményt, majd Folytonosság és újszerűség a magyar szavak eredetvizsgálatában: Új magyar etimológiai szótár címmel Gerstner Károly, az MKH Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a PPKE BTK nyugalmazott egyetemi docense vezette kutatócsoport tartott előadást. Előbb Gerstner Károly beszélt arról, hogy az ÚESz. megjelenésében (online: https://uesz.nytud.hu/index.html), struktúrájában (szócikkszerkezet, jelölések, piktogramok stb.) és következetességében újat nyújt a korábbi nagy elődökhöz képest (EWUng., TESz.), de ugyanakkor támaszkodik is rájuk: finomodtak, precízebbek lettek az egyes szavak etimológiájáról tett állítások, esetenként egyszerre több lehetséges etimológiát is megadnak. Ugyanakkor a szótár jelzi, ha a korábbi szótárakban olvasható szótörténet meghaladottá, elutasítottá vált. Kacskovics-Reményi Andrea (MKH Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa) kiválasztott szócikkeken keresztül mutatta be, hol találtak újabb, korábbi adatokat (új okleveles, kódexbeli vagy arcanumos adatbázisok segítségével). Nyomdatechnikailag, azaz hang- és hangérték-jelölésileg is sokkal precízebb lett az ÚESz. mind a TESz.-hez, mind az EWUng.-hoz képest. Röviden szólt még a programról, annak szerkezetésről, amelyben a szótár íródott. Merényi Csaba informatikus ismertette azokat az alkalmazott szoftvereket, amelyek elősegítették, hogy az internetes elérhetőségű szótár összeköthetővé vált más adatbázisokkal (Uralonet, A magyar nyelv nagyszótára). A továbbiakban is fennáll a lehetőség, hogy más, a nyelvtörténettel foglalkozó egyéb adatbázissal, szótárral is bővüljön a szótárak online hálója. (https://mnl.gov.hu/mnl/pml/hirek/kozepkorral_foglalkozo_torteneszek_talalkozoja)

Az előadások után folytatódott (illetve közben is zajlott) a könyvek adásvétele és a kötetlen beszélgetés. A jó hangulatú, mintegy hetven fő részvételével lezajlott találkozó az esti órákban zárult a Levéltárban, hogy aztán a pesti éjszakában folytatódjon.

2023. szeptember 27. – A kutatócsoport vezetője, C. Tóth Norbert Cegléden, a Városi Könyvtárban A magyar népmese napja alkalmából Mátyás az igazságos – az utókor szerint címmel tartott előadást (https://www.youtube.com/watch?v=DS_gYB8oPBM), beszélgetőtársa Kabdebó Flórián törénész, középiskola tanár volt.

2023. szeptember 22. – Vasmegyeren, a Művelődési Házban Abinéri Krisztina vasmegyeri polgármester és Dr. Oláh Marianna kemecsei alpolgármester jelenlétében Lucza János címzetes iskolaigazgató, a helytörténeti múzeum vezetője mutatta be C. Tóth Norbert és Németh Péter Várjobbágyokból nemesek. A Megyeriek és Rádiak küzdelme a nemesi létért című kötetét, illetve beszélgetett a szerzőkkel.

2023. szeptember 21. – Nyíregyházán, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltárában a Család – Történet – Kutatás: Hetedíziglen esemény keretében Gulyás László Szabolcs (történész, Nyregyházi Egyetem docense) bemutatta C. Tóth Norbert és Németh Péter Várjobbágyokból nemesek. A Megyeriek és Rádiak küzdelme a nemesi létért című kötetét, illetve utána Veres Tünde levéltáros beszélgetett a munka hátteréről a szerzőkkel. Az alkalmon tiszteletét tette a Megyery családból a Miskolcon élő Dr. Megyery Péter ügyvéd és felesége is. – https://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/hetediziglen_konyvbemutato_varjobbagyokbol_nemesek

2023. augusztus 25. – C. Tóth Norbert Győzelmek a hátsó pályán – Szapolyai János erdélyi vajda hadjáratai címmel tartott előadást a Magyaregregyhez tartozó Máré-várban a „21. Századi Magyaregregyért Egyesület” által, „Máré-vártól Mohácsig” címmel rendezett konferencián (https://tti.abtk.hu/158-esemenyek/intezeti-hirek/5357-a-mare-vartol-mohacsig-beszamolo)

2023. augusztus 20. – C. Tóth Norbert Szent László alakja az Anjou- és Zsigmond-korban témában beszélt a Kossuth Rádió „Királyok és Szent Királyok” című (szerk. és mv. Vágner Mária) műsorában (https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2023-08-20_14-05-16&enddate=2023-08-20_15-09-16&ch=mr1) – Ugyanezen a napon Ráckevén, a város által rendezett augusztus 20-i ünnepi megemlékezésen tartott előadást Szent István királyról.

2023. augusztus 11. – A Dózsa György – parasztfelkelő vagy rablóvezér című podcast felvétele C. Tóth Norberttel az „Itt és akkor” műsor (mv. Rédai Gábor) számára (https://betone.hu/shows/itt-es-akkor/?33-resz-dozsa-gyorgy-parasztfelkelo-vagy-rablovezer&sh=1872d2bc-6d16-11ed-998a-c7b96e697145&ep=4b8c7fbe-3dd5-11ee-8752-c37df14f02d6)

2023. július – Megjelent a kutatócsoport legújabb kiadványa. Az Országos Levéltár főlevéltárosa és a kutatócsoport vezetője, C. Tóth Norbert és Németh Péter régész, a nyíregyházi Jósa András Múzeum nyugalmazott igazgatója közös kötete egy középkori Szabolcs megyei várjobbágy rokonság küzdelmét mutatja be jogai és birtokai megőrzéséért. (C. Tóth Norbert – Németh Péter „Várjobbágyokból nemesek. A Megyeriek és Rádiak küzdelme a nemesi létért” című kötete – https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/varjobbagyokbol_nemesek_a_megyeriek_es_radiak_kuzdelme_a_nemesi_letert)

2023. július 20. – B. Halász Éva a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Középkori Osztálya által szervezett Mesterkurzuson tartott két előadást.

2023. július 11. – B. Halász Éva rövid kutatóút keretében Szombathelyen, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárában öt darab, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltárban pedig 14 darab középkori oklevelet tanulmányozott eredetiben.

2023. július 5. – Lakatos Bálint egynapos rövid kutatóutat tett Sankt Pöltenbe: a Niederösterreichisches Landesarchiv állományában egyrészt késő középkori magyar vonatkozású forrásokat, másrészt a II. Lajos udvarába küldött Johann Schneitpeck von Schönkirchen követ életrajzához okleveles adatokat gyűjtött és fényképezett. (Előbbiből egyetlen lényeges találatként II. Lajos I. Ferdinándhoz Pozsonyból írt 1523. nov. 6-i eredeti, sajét kezű aláírással ellátott levele emelendő ki, NÖLA RegA Urkunden Nr. 370, a DF lenagyított fényképei között nem szerepel.)

2023. június 23. – Szőcs Tibor Csíkszépvízen (Románia, Frumosa), a Székely Határőr Emlékközpontban a Szent László-napok keretében „Tatárok Erdélyben a 13. században” tartott előadást.

2023. június 14. – B. Halász Éva rövid kutatóút keretében Szekszárdon, a Magyar Nemezeti Levéltár Tolna Vármegyei Levéltárban I. Lajos király 12 darab oklevelét tanulmányozta.

2023. június – megjelent Piti Ferenc az „Anjou-kori oklevéltár LII. 1368” című kötete Szegeden.

2023. május 25–26. – A kutatócsoport tagjai részt vettek a Szegeden rendezett I. Medievisztikai vándorkonferencián, amelynek keretein belül C. Tóth Norbert az egyik szekció levezető elnöke volt, Szőcs Tibor pedig bemutatta az általa készített Anjou-kori Oklevéltár Supplementum I. kötetét.

2023. május 24. – C. Tóth Norbert Cegléden a Városi Könyvtárban „A korona titkai” történelmi előadás-sorozat keretében „Zavaros évek 1440–1457. – Hunyadi János felemelkedése” címmel tartott előadást. https://www.youtube.com/watch?v=or01ddyyFBA

2023. május 24. – Megjelent Szőcs Tibor „Anjou-kori Oklevéltár Supplementum I.” című kötete Szegeden.

2023. május 18. – Lakatos Bálint rövid kutatóút keretében Zágrábban a Hrvatski državni arhiv és a Nadbiskupski Archiv állományában található hét, 1429–1430 (1436) közötti oklevelet tanulmányozta és fényképezte le az Országos Levéltár Diplomatikai Fényképgyűjteményében található felvételek pótlására a Zsigmondkori oklevéltár számára.

2023. április 28. – B. Halász Éva a Pozsonyban (Szlovákia, Bratislava) „Continuity, change in Medieval Central Europe” címmel rendezett MECERN konferencián „The itinerary and the chancellery of King Louis I, King of Hungary (1342–1382) Continuity, change and connection” címmel tartott előadást.

2023. április 28. – Mikó Gábor a Pozsonyban (Szlovákia, Bratislava) „Continuity, change in Medieval Central Europe” címmel rendezett MECERN konferencián „Formularies in late medieval Hungary” címmel tartott előadást.

2023. április 26. – C. Tóth Norbert a komarnói (Szlovákia) Selye János Egyetem Tanárképző Karán „A késő középkori Magyar Királyságról” című kerekasztal beszélgetésen vett részt. https://www.youtube.com/watch?v=Rl4fMZ8cELU

2023. április 20. – C. Tóth Norbert Cegléden a Városi Könyvtárban „A korona titkai” történelmi előadás-sorozat keretében „Luxemburgi Zsigmond uralkodása (2. rész)” címmel tartott előadást. https://www.youtube.com/watch?v=oG9Vmb-Hy1o

2023. március 29. – Mikó Gábor (Somogyi Szilviával közösen) a Moravcsik Gyula Intézet „Latinitas Hungarica” előadás-sorozat keretében az „Árpád-kori törvényszövegeink kiadási problémái” címmel tartott előadást. https://mgyi.abtk.hu/hu/cikkeink/mgyi/a-latinitas-hungarica-eloadas-sorozat-kovetkezo-esemenye-miko-gabor-es-somogyi-szilvia-eloadasa?highlight=WyJtaWtcdTAwZjMiLCJnXHUwMGUxYm9yIl0=

2023. március 23. – C. Tóth Norbert Cegléden a Városi Könyvtárban „A korona titkai” történelmi előadás-sorozat keretében „Luxemburgi Zsigmond uralkodása (1. rész)” címmel tartott előadást. https://www.youtube.com/watch?v=Qb5UajQxEH0

2023. február 23. – C. Tóth Norbert Cegléden a Városi Könyvtárban „A korona titkai” történelmi előadás-sorozat keretében „Az utolsó Anjouk” címmel tartott ismeretterjesztő előadást. https://www.youtube.com/watch?v=PVTVUuCjoKc

2023. január – megjelent a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai II. Forráskiadványok sorozatának 61. köteteként a „Zsigmondkori Oklevéltár XV. (1428)” című kötet C. Tóth Norbert és Lakatos Bálint munkája nyomán (a kötet elkészítésében közreműködött Péterfi Bence).

2022. december 14. – C. Tóth Norbert Cegléden a Városi Könyvtárban „A korona titkai” történelmi előadás-sorozat keretében „I. (Nagy) Lajos király uralma” címmel tartott ismeretterjesztő előadást. https://www.youtube.com/watch?v=CMpLqE5brfM

2022. november 29. – Mikó Gábor (Somogyi Szilviával közösen) „Árpád-kori törvénykorpuszunk múltja és jelene” címmel plenáris előadást tartott az Ókortudományi Társaság Debreceni Tagozatának november 29-i ülésén.

2022. november 29. – C. Tóth Norbert a komarnói (Szlovákia) Selye János Egyetem, Tanárképző Karán a HÖK által rendezett esemény keretében „Mátyás és Zsigmond – példakép vagy minta?” címmel tartott előadást.

2022. november 25. – C. Tóth Norbert Vácon a Váci Múzeum Egyesület által „Vác remete emléknapja” alkalmából rendezett ülés keretében „A váci székeskáptalan a középkorban” címmel tartott előadást.

2022. november 23. – C. Tóth Norbert Cegléden a Városi Könyvtárban „A korona titkai” történelmi előadás-sorozat keretében „Lajos, a lovagkirály” címmel tartott ismeretterjesztő előadást. https://www.youtube.com/watch?v=qV-GWOI6YFw

2022. november 11. – C. Tóth Norbert a Moravcsik Gyula Intézet „Latinitas Hungarica” előadás-sorozat keretében „Zsigmond-kori oklevelek, levelek, összeírások” címmel tartott előadást.

2022. október 21. – B. Halász Éva Budapesten „Az Anjou-kori Magyar Királyság külkapcsolatai” című műhelykonferencián „I. Lajos király utazásai” címmel tartott előadást.

2022. október 19. – C. Tóth Norbert Cegléden a Városi Könyvtárban „A korona titkai” történelmi előadás-sorozat keretében „Az Anjou-kor reformjai” címmel tartott ismeretterjesztő előadást. https://www.youtube.com/watch?v=RKQh_TBPrs0

2022. szeptember 28. – C. Tóth Norbert Cegléden a Városi Könyvtárban „A korona titkai” történelmi előadás-sorozat keretében „Az Anjouk trónra kerülése. Az első húsz év” címmel tartott ismeretterjesztő előadást. https://www.youtube.com/watch?v=9YTIPMZV7xc

2022. szeptember 10. – Mikó Gábor Fiuméban „The Opportunities of the Anti-Ottoman Offensive in the Early 16th Century” címmel előadást tartott a „Fifth medieval workshop in Rijeka” című tudományos konferencián.

2022. augusztus 27. – C. Tóth Norbert Magyaregregyen a Máré-várban A 21. Századi Magyaregregyért Egyesület által „Újraírt történelem. Új eredmények a magyar középkor évszázadaiból szabadegyetem” címmel rendezett konferencián „Cseh disznó a magyar trónon. Ki volt Luxemburgi Zsigmond?” címmel tartott előadást. https://www.youtube.com/watch?v=Cj4tQp9dMNQ

2022. augusztus 10–11. – Mikó Gábor kutatóúton volt Kassa város levéltárában: nem regisztrált középkori hungarikák (formuláriumok) jegyzékelése.

2022. augusztus 5. – C. Tóth Norbert Piliscsabán, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetben „A VIII. Fraknói Nyári Akadémia” keretében „Kié a kinevezés joga? Vita az esztergomi Szent Péter-oltár kegyuraságáról” címmel tartott előadást. https://www.youtube.com/watch?v=MHl-XDvro1U

2022. július 25. – C. Tóth Norbert Tuzséron a Lónyay-kastélyban a Szent György Lovagrend által rendezett „XXVIII. dr. Bárdos István Nyári Egyetemén” „A Lónyai (Naményi) család a középkorban” címmel tartott előadást.https://rekreator.hu/nyari-egyetem-a-lonyay-csaladrol/
https://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/lonyay_emlekev

2022. július 7. – Tordán (Románia, Turda), a Jósika Miklós Elméleti Líceum és az EME Aranyos-vidéki Fiókegyesülete által „Torda a középkorban” címmel rendezett konferencián C. Tóth Norbert „Nemesi gyűlés Tordán az 1410-es években” és Lakatos Bálint „Torda város önigazgatási szervezete a középkor végén” címmel tartott ismeretterjesztő előadást. https://tti.abtk.hu/160-esemenyek/konferencia/4879-kozepkortorteneti-eloadasok-kolozsvaron-es-tordan

2022. július 5. – Kolozsvárott (Románia, Cluj Napoca), Erdélyi Múzeum Egyesület székházában C. Tóth Norbert „A Szent László király társaskáptalan alapítása”, Lakatos Bálint „Megyericsei János kolozsi főesperes életpályája”, Mikó Gábor „Hajnóczy József (1750–1795) oklevélgyűjteményei” és Szőcs Tibor „Mongolok és Erdély a 13. században” címmel tartott előadást „A királyi udvartól az erdélyi egyháztörténetig. A magyar középkorkutatás időszerű kérdései” című tudományos konferencián. https://www.eme.ro/web/guest/esemeny/-/tartalom/magyar-kozepkoraszok-konferenciaja-az-emenel-374417

2022. július 1. – A VIII. Középkoros Könyvbörze a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltárában. https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/viii_kozepkoros_konyvborze

2022. június 22. – Lakatos Bálint Klagenfurtban (Ausztria) az Archiv der Diözese Gurk egyházmegyei levéltárában végzett forrásfeltárást Girolamo Balbi pozsonyi prépost gurki püspöki kinevezéséről (1523) készítendő tanulmányához.

2022. június – megjelent Piti Ferenc az „Anjou-kori oklevéltár LI. 1367” című kötete Szegeden.

2022. május 30–31., június 9., 23. – Lakatos Bálint Grazban (Ausztria) a Steiermärkisches Landesarchivban végzett levéltári kutatást az az NKFIH OTKA K 134690. projekt keretében, a készülő követ-okmánytár számára gyűjtött forrásokat a Herberstein család levéltári anyagából.

2022. május 27. – C. Tóth Norbert Cegléden a Városi Könyvtárban „A korona titkai” történelmi előadás-sorozat keretében „Az Árpád-ház kihalása” címmel tartott ismeretterjesztő előadást.

2022. május 6. – Mikó Gábor Budapesten „Kapitulumcímek Szent István törvényeiben” címmel előadást tartott „Az élet sava-borsa. Előadások a középkori gazdaság- és társadalomtörténet köréből” című tudományos konferencián.

2022. május 3–5. – Lakatos Bálint Brüsszelben (Belgium) az Archives générales du Royaume levéltári anyagában végzett hungarika-kutatást az NKFIH OTKA K 134690. projekt keretében.

2022. május 2. – B. Halász Éva Zárán (Horvátország, Zadar) „Angevins in East Central and Southeastern Europe in the 14th  Century” címmel rendezett konferencián „Bans and vicebans” címmel tartott előadást.

2022. április 25. – C. Tóth Norbert Cegléden a Városi Könyvtárban „A korona titkai” történelmi előadás-sorozat keretében „II. András király és az Aranybulla” címmel tartott ismeretterjesztő előadást. https://www.youtube.com/watch?v=nNigqM6o1Cg

2022. március 25. – C. Tóth Norbert Cegléden a Városi Könyvtárban „A korona titkai” történelmi előadás-sorozat keretében „IV. Béla király” címmel tartott ismeretterjesztő előadást. https://www.youtube.com/watch?v=gDD7UX-AYOU

2022. február 11. – C. Tóth Norbert Cegléden a Városi Könyvtárban „A korona titkai” történelmi előadás-sorozat keretében „III. Béla király” címmel tartott ismeretterjesztő előadást.