XVIII. sz. számadáskönyv és 2 db eredeti pergamen armális restauráltatása

XVIII. sz. számadáskönyv és 2 db eredeti pergamen armális restauráltatására az MNL GyMSM Soproni Levéltára számára c. pályázat szakmai beszámolója

Az MNL Gy-M-S Megye Soproni Levéltára 1994-től folytatott szisztematikus állományvédelmi tevékenysége részeként. az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma 204111/04334 pályázati azonosító számú támogatása értelmében a Kollégium 026/204/20 számú döntésének köszönhetően 744.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Sopron Város Kamarási Hivatal iratai (IV.1009.c.) iratanyagában található 1755. évi számadáskönyvének, valamint Soproni Nemesekre vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye (IV. 1025. b.) fondban fellelhető két nemesi armális restauráltatására.

Az elvégzett munkák jelentőségét az is aláhúzza, hogy a számadáskönyv és a nemesi armálisok nemcsak a város gazdálkodásának, de olyan tudományoknak is fontos, gazdag forrásai, mint a művészettörténet. Az NKA támogatásának köszönhetően Sopron gazdag levéltári forrásbázisából a reneszánsz és a barokk korra vonatkozó egyedi dokumentumokat sikerült megmenteni. Ezúton szeretnénk az Közgyűjteményi Kollégiumának köszönetet mondani, hogy támogatásával a számadáskönyv restaurálását lehetővé tette