Levéltár - pedagógia

Tisztelt Pedagógusok!

 

A MNL GyMSV Soproni Levéltára tisztelettel meghívja Önöket és tanítványaikat levéltár - pedagógiai foglalkozásaira.

 

Foglalkozásainkon leginkább az Ember és társadalom témakörbe tartozó tantárgyak (történelem, erkölcstan, etika, hon- és népismeret, társadalom, állampolgári és gazdasági ismeretek) során szerzett információkat alapozhatják meg, illetve bővíthetik ki a hozzánk érkező diákok.

 

A levéltár - pedagógiai órák időtartalmukat tekintve 45-60-90 percesek. Az általunk kidolgozott foglalkozások kínálata nemcsak sokszínű, hanem egymással kombinálható, össze is vonható, az elemek variálhatók. A foglalkozást követően fakultatív lehetőségként ajánljuk műemléktermeink és időszaki kiállításunk megtekintését is.

 

Az általunk kínált foglalkozások célja, hogy közelebb hozzuk a 10-18 éves korosztály számára a múltat olyan módon, hogy a helytörténetet előtérbe állítva hozzájáruljunk a tanulók helyismereti tudásának bővítéséhez, identitásuk, lokálpatriotizmusuk megerősítéséhez.

 

 

Levéltár - pedagógiai foglalkozások

 

Hát Neked mi van a hátizsákodba?

Az enyémben …

 

A foglalkozás keretében - a diákok életkorának megfelelően - a családfakészítés alapszabályait, a családkutatás lehetséges forrásait megismerve, konkrét példákkal illusztrálva a tanulók megtanulják, hogyan foghatnak hozzá családjuk történetének kikutatásához.

Milyen iratokat, tárgyakat használhatnak kiindulási pontként?

Milyen online adatbázisokat használhatnak a kutatás céljából?

Hogyan rendszerezhetik az általuk feltárt adatokat online családfa készítő program segítségével?

 

 

 

 

Életünk lenyomatai a levéltárban

 

Ez a foglalkozás a tanórán tanult állampolgári ismereteket mélyíti el; és egészíti ki a történelem tantárgy részletes érettségi követelmény 12. témakörének a Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek elvárásainak megfelelően. A tanulók a levéltári iratok tanulmányozásával végig követhetik, hogy életük során milyen hivatalos iratok keletkeznek róluk (születési, iskolai, házassági, halotti anyakönyvek; peres közjegyzői, földhivatali iratok … stb.) és mi lesz azok további sorsa. Állampolgárként milyen levéltári szolgáltatásokat vehetnek igénybe; hogyan tudják használni interneten elérhető levéltári adatbázisokat.

 

 

„Amerikából jöttem, mesterségem címere LS - Levéltáros!”

 

A foglalkozás során bemutatjuk a diákok számára a közigazgatás, a történetírás és a magánszemélyek számára is nélkülözhetetlen, de a köztudatban kevésbé megjelenő közgyűjteményt, a levéltárt - annak működését, főbb feladatait; legértékesebb kincseit - és az azt működtető levéltárosok munkáját.

A tanulókkal bejárjuk a levéltár nyitott és nyilvánosság elől zárt (raktár) tereit is. Valamint bemutatjuk a levéltár által gyűjtött iratok sokszínűségét az oklevelektől kezdve a térképeken és tervrajzokon át az anyakönyvekig.

 

 

A hely, ahol élek – Sopron története a levéltári források tükrében

 

A foglalkozás keretei között levéltári dokumentumok felhasználásával a diákok kronológikus sorrendben tekintik át a város szerkezetének és kiterjedésének alakulását.  Feltárják a rendelkezésükre bocsátott források segítségével Sopron fejlődésének legfontosabb állomásait.

 

 

A Város élén – Polgármesterek, városbírák, a városi elit a kora újkori Sopronban

 

A foglalkozás középpontjában a közép-európai szinten is közepes nagyságúnak számító, diétai képviselettel is rendelkező szabad királyi városunk városvezetői elitje áll.

Az órán választ keresünk olyan kérdésekre, hogy változott-e a városirányítása és az irányító személyek száma, képzettsége a középkorhoz képest a kora újkori Sopronban? Kiből lehetet polgármester? Milyen feladatköre volt a városbírónak? Elmerülhetnek, és kedvük szerint csemegézhetnek a diákok Lackner Kristóf, Dobner Ferdinánd polgármesterek és más városvezetők munkásságában, hagyatékába.

 

 

 

A foglalkozásokat a MNL GyMSV Soproni Levéltár Fő tér 5. szám alatti helységeimben (levéltári könyvtárterem, kiállító termek), az első emeleten tartjuk.

 

A foglalkozások hatékonyságának érdekében, kérjük Önöket, hogy a levéltár - pedagógiai órát tartó levéltárossal a foglalkozást megelőzően ne csak az időponttal és a létszámmal kapcsolatosan egyeztessenek, hanem a választott foglalkozás tartalmi mondanivalójával, diákok számára közvetítendő üzenetével kapcsolatban is.

 

Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket és további információra lenne szükségük vagy bármilyen kérdésük van, készséggel és szívesen állunk rendelkezésükre elérhetőségeink valamelyikén:

 

Simonné Prezenszki Erzsébet

Email: leveltarpedagogia.sopron@mnl.gov.hu

Tel: +36-99-312-198

   Tel.: +36-20-258-3802

 

Szeretettel várjuk Önöket és diákjaikat Levéltárunkban!