2013. 11. 14. Mollay emlékkonferencia

2013. 11. 14. – Prof. Dr. Mollay Károly születésének századik évfordulója tiszteletére rendezett emlékkonferencia

 

Tisztelt Kutatóink, Ügyfeleink!
 
 
A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megyei Soproni Levéltára 2013. november 14-én a Prof. Dr. Mollay Károly születésének századik évfordulója tiszteletére rendezett emlékkonferencia miatt zárva tart.
Az érdeklődőket tisztelettel hívjuk a rendezvényre.
 
Megértésüket köszönjük.
 
Tisztelettel:
Dr. Dominkovits Péter
igazgató
 
A rendezvényt támogatja:

 

 

a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi kollégiuma.

Szakmai beszámolónk a rendezvényről:

Dr. Mollay Károly, az ELTE germanisztika tanszékének professzora, az Eötvös Collegium tagja és tanára, a Soproni Szemle című helytörténeti folyóirat szerkesztője és Sopron város díszpolgára volt. Születésének századik évfordulója alkalmából az MNL GYMSM Soproni Levéltára együttműködve Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával, a Soproni Városszépítő Egyesülettel és a Mollay-családdal, a Professzor Úr hajdani tanítványait, munkásságának folytatóit kérte fel a konferencián előadás megtartására. A fővédnökséget Dr. Borsodi Csaba, az ELTE rektorhelyettese vállalta, mellette Dr. Mikó Zsuzsanna a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, valamint Sass László Sopron Város Önkormányzata Kulturális Bizottságának elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

A konferenciát Dr. Mollay Erzsébet „Édesapám hagyatékából tanulom Sopront” című, életrajzi és magánéleti adatokban bővelkedő előadása nyitotta. Dr. Mollay Erzsébet bőséges fotódokumentációval illusztrált előadásában a Mollay család eredetéről, Mollay Károly életútjáról és munkamódszereiről beszélt. (In: Soproni Szemle 67. 2013/4. 312-357.)

Dr. Mollay Erzsébet nyitóelőadása után Dr. Kovács József László germanista-irodalomtörténész főiskolai tanár emlékezett Dr. Mollay Károlyra, „Mollay Károly az ember és a tudós” című előadásában. Anekdotákkal fűszerezett élményszerű előadásában mint egykori Mollay-tanítvány, felidézte egyetemi éveit és későbbi szakmai kapcsolatukat. (In: Soproni Szemle 67. 2013/4. 364-372.)

Dr. Bassola Péter germanista professzor „Struktúrák és formulák Az első telekkönyv 1480-1553 bejegyzéseiben” című előadásában Dr. Mollay Károly egyik legfontosabb soproni vonatkozású forrásközlésének nyelvészeti szempontú elemzésére vállalkozott. (In: Soproni Szemle 67. 2013/4. 419-431.)

Az első szekció végén Dr. Pálffy Géza történész „A Szent Korona a 17. századi  Sopronban” című előadásában az MTA Lendület Szent Korona Kutatócsoport elnökeként a korona újkori történetével kapcsolatos kutatási nóvumokat osztotta meg a közönséggel, külön kiemelve, hogy a híres Mollay-féle német iratolvasási szemináriumok milyen jelentős szerepet játszottak a történész szakmai felkészültség megszerzésében. In: (Soproni Szemle 67. 2013/4. 400-411.)

Rövid szünet után a második szekciót Dr. Kenyeres István történész, főlevéltáros előadása nyitotta „A 16. századi magyarországi városi és kamarai iratok forrásközlési gyakorlatáról” címmel, aki előadásában szintén megemlékezett Mollay Professzor Úr német paleográfia óráiról. (In: Soproni Szemle 67. 2013/4. 412-418.)

Dr. Németh János nyelvész „Okirathitelesítés és írástudás a 17-18. századi Sopronban” című előadásában saját kutatásairól számolt be a koraújkori alfabetizáció témakörében. (In: Soproni Szemle 67. 2013/4. 432-439.)

Dr. Szende Katalin történész, Mollay Károly jelenlegi útóda a Soproni Szemle főszerkesztői székében, „Mollay Károly és Sopron topográfiájának kutatása címmel” rövid összefoglalót adott azon tudományos topográfiai feltárásokról, melyek az általa szerkesztett Soproni Városatlasz munkálatait is nagyban megkönnyítették. (In: Soproni Szemle 67. 2013/4. 389-399.)

Dr. Fenyő Ervin irodalomtörténész „Aki a Széchenyi-leveleket megmentette az irodalomtudománynak. Emlékeim Mollay Károlyról” című, szubjektív, a közös forráskiadási munkát bemutató visszaemlékezésével zártuk a konferenciát, melyet rövid svédasztalos fogadás követett. (In: Soproni Szemle 67. 2013/4. 454-458.)

Az első szekcióban dr. Németh Ildikó, a második szekcióban dr. Pálffy Géza elnökölt.

A konferencia valamennyi előadása megjelent a Soproni Szemle 2013. évi 4. számában.

A konferenciát 2013. november 14-én a város és az MNL vezetői, a Mollay-rokonság és az egykori tanítványok, munkatársak  megtisztelő részvételével nagy érdeklődés mellett tartottuk, az eseményről a helyi televízió (Sopron TV) és az internetes sajtó is beszámolt. A Városszépítő Egyesület jóvoltából a konferencia zárásaként a Balfi utcai szülőháznál emléktáblát avattunk.

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

CsatolmányMéret
PDF icon meghivo_20131114.pdf916.19 KB