Könyvtár

A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI – SZOLGÁLTATÁSAINAK FELTÉTELE

A levéltári szakkönyvtárunk korlátozottan nyilvános könyvtár.

A könyvtárat csak a levéltárra érvényes, kutatási engedéllyel rendelkező magyar, ill. külföldi állampolgár használhatja.

A könyvtár állománya nem kölcsönözhető csak helyben használható.

Könyvtári könyv csak levéltári kérőlap alapján adható ki, a könyvek előkészítése 2-5 munkanapot vesz igénybe.

A kutatóteremben elhelyezett könyvtári katalógus segíti a könyvek keresését. Célja, hogy segítséget nyújtson a történeti, elsősorban a helytörténeti kutatásokhoz, valamint biztosítsa a levéltári kutatás könyvtári hátterét.

Természetesen fénymásolási szolgáltatás van a könyvtárban, de csak a saját anyagból.

Az 1970 előtti újságokról fénymásolatot nem készítünk.

 

JELENLEGI MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI, RÉSZLEGEI

A könyvtár fenntartója a MNL GyMS V Soproni Levéltára. A könyvtár helyiségei is a levéltár raktári részét alkotják. 

A könyvtár két épületben van elhelyezve. A volt megyeházán található a régebbi, értékesebb állomány. A kurrens állomány a városházi raktárrészben van.

 

RÖVID TÖRTÉNET

A könyvtár - mint levéltári tudományos szakkönyvtár - története szorosan összefonódott a soproni levéltárak történetével. Azért a többes szám, mert az 1950. évi egyesítés előtt két külön levéltár működött Sopronban. A megyei levéltár falain belül működő könyvtár korai története ismertebb, mint a városi társáé.

Az 1832-ben átadott új megyeházán belül helyet kapott a levéltár is. Már 1826-ban felállítottak egy könyvtári alapot a megyei levéltárban létrehozandó könyvtár javára. Az erőfeszítések nem hoztak eredményt és az 1840-es évekre elhalt a könyvtár létrehozásának terve. A kiegyezés után újult fel a könyvtár ügye ismét. Az 1888-ban kiadott vármegyei rendelet a levéltáros feladatai közé sorolja a megyei könyvtár kezelését. Erre az időszakra már meglévőnek kell tekinteni a könyvtárat.

A két világháború közötti időszakban már a városi és a megyei levéltár könyvtárában is tervszerű, folyamatos állománygyarapítás folyt. Ebben nagy szerepük volt az intézmények vezetőinek Házi Jenőnek és Sümeghy Dezsőnek. Hála a két vezető medievisztikai érdeklődésének a középkori anyag nagy súllyal szerepel az állományban.

A fent említett két gyűjteményt 1950-ben egyesítették. Az egyesítés révén egy nagyon erős levéltári tudományos szakkönyvtár jött létre. Az új anyag feldolgozása, leltározása több mint tíz évet vett igénybe a szűkös személyi feltételek miatt. Az új leltárkönyv elkészültére 1962-ig kellett várni. A könyvtári rend mai állapota 1970- re alakult ki. Ebben az évben került elválasztásra a régebbi, értékesebb és a kurrens állomány. A régi könyvtár ma is a volt megyeház épületében található, a kurrens anyag pedig a levéltár városházi központjában.

Könyvtárunk ma is folyamatosan tovább gyarapodik - köszönhetően a nagyszámú cserekiadványnak - és őrzi tudományos szakkönyvtári jellegét, melyhez hasonlót nehéz találni a hazai levéltári könyvtári hálózatban.

 

AZ ÁLLOMÁNY NAGYSÁGA, ÖSSZETÉTELE, GYŰJTŐKÖRE

1996. évi adatok alapján

Az állomány nagysága:

összesen: 27881 kötet 
kimondottan szakkönyvtári állomány: 21884 kötet

Az állományegység gyűjtőköre (Teljességgel gyűjtött állomány):

- Az irattári-levéltári munka elméletére és gyakorlatára vonatkozó kiadványok 
- A levéltár gyűjtőterületéhez tartozó szervek ügyvitelére vonatkozó kiadványok 
- A levéltári anyag nyilvántartását, feltárását és használatát segítő kiadványok 
- A levéltár anyagát feldolgozó kiadványok 
- A levéltár dolgozóinak publikációi

Mellékgyűjtőkör:

- A legfontosabb hazai és külföldi történeti, általános és szakterületi összefoglaló kiadványok.

Az anyag nagy részét ez a szakmai állomány teszi ki. Szinte a magyar történelem minden korszaka nagy mélységben megtalálható a könyvtárban, de a legjelentősebb a középkori forrás és feldolgozás anyaga. Több érdekesség is található a könyvtárban:


- Pierre Maufer 1480-ban Veronában kiadott ősnyomtatványa 
- Szinte a teljes reformkori hírlapirodalom 
- Széchenyi István művei eredetiben

 

De sorolhatnánk még, a számtalan értékes művet.

Tájkönyvtári állományegység

Ez az elnevezés a patriotika gyűjteményre utal. Bátran mondhatjuk, hogy az egész országban itt van a legnagyobb gyűjteménye a Soproniensia anyagának. Ez az anyag kiegészülve a helyi magyar és német nyelvű teljes hírlapirodalommal páratlan értéket képez.

Különgyűjtemény:

A soproni plakát és aprónyomtatvány gyűjtemény

Katalógusok:

Leíró katalógus (Cím és szerző szerint betűrendes katalógus) 
Folyóiratkatalógus

 

IRODALOM

A könyvtár története még feldolgozatlan, az ismertetőhöz az alábbi irodalmat használtam fel:

-Horváth József: A Soproni Levéltár könyvtára 
In: Kisalföldi Könyvtáros, 1994. 1. sz. p. 51-56.

-Horváth Zoltán: A Soproni Levéltár harminc éve 
In: Soproni Szemle, 1992. 2. sz. p. 106-125.

-Sümeghy Dezső: Sopron vármegye levéltárának történetéből 
In: Levéltári Szemle p. 59-112.