Állományvédelmi anyagok beszerzése - 204133/00284

A MNL GYMSM Soproni Levéltára a Közgyűjtemények Kollégiuma 204133/00284-es pályázati azonosító számon nyilvántartott pályázatán 400.000 Ft-ot nyert könyvkötészeti és egyéb állományvédelmi anyagok és
eszközök beszerzésére. A 2020.01.15.-én megkötött támogatási szerződés 2019. 09. 01. és 2020. 08. 31. közötti teljesítést írt elő. Minthogy a tagintézmény költségvetése a szakmai alapanyagok és eszközök beszerzésére nem ad lehetőséget, kénytelenek vagyunk külső forrásokat is igénybe venni.
Az   Közgyűjtemények Kollégiumának támogatását ezúton is köszönjük, hisz ennek révén sikerült a sérült iratanyagot a teljes pusztulástól megóvnunk, élettartamát meghosszabbítanunk.