kiadványaink

Ujváry Gábor

 

Hűség városa, légy hű őre önmagadnak

Nyugat-Magyarország 1918-1921 közötti sorsa és a soproni népszavazáshoz vezető út

 

Sopron, 2021.

4200,- Ft

 

Németh János

 

Balthasar Fatiga feljegyzési könyve /Das Gedenkbuch von Balthasar Fatiga 1596-1608

 

Sopron, 2020.

2500,- Ft

 

D. Szakács Anita

 

Ifj. Munczy Béla I. világháborús frontnaplói

 

Sopron, 2020.

3000,- Ft

 

Balla Tibor - Dominkovits Péter

 

Varga Ottó: Naplóm 1878.

 

Sopron, 2020.

3500,- Ft

 

Dr. Suslik Ádám

 

Forradalmak sodrában II. Visszaélések és atrocitások Sopronban és Sopron vármegye területén a Tanácsköztársaság idején

 

Sopron, 2020.

4500,- Ft

 

Dominkovits Péter - D. Szakács Anita

 

Sopron élén. Sopron város polgármesterei Hummel Kritóftól Lackner Kristófig (1552–1631)

 

Sopron, 2020.

4000,- Ft

 

Dominkovits Péter - Balla Tibor

 

Egy soproni főispán a haza szolgálatában: Simon Elemér a Nagy Háborúban

 

Sopron, 2019.

3600,- Ft

 

Kincses Katalin Mária

 

Házi Jenő Első világháborús naplói

 

Sopron, 2019.

3400,- Ft

 

Dominkovits Péter (szerk): Takáts Endre emlékezete.

 

A politika, a szakma és a magánélet metszésvonalai egy levéltáros életében a 20. század közepén

 

Sopron, 2018.

2500,- Ft

 

Kovács Eleonóra - Dominkovits Péter (szerk): Forrásaink a reformációról

 


    Dokumentumok az MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárából

 

Budapest, 2018.

2200,- Ft

 

Dominkovits Péter - Dominkovitsné Szakács Anita

Adalékok és források a soproni evangélikus városvezető és szellemi elit 17-18. századi társadalomtörténeti kutatásához, végrendeletek

 


 Angaben und Quellen zur Gesellschaftsforschung der Ödenburger evangelischen stadtleitenden und geistigen Elite des 17-18. Jahrhunderts, Testamente

 

Sopron, 2018.

2200,- Ft

 


 

Dominkovits Péter

 

A petőházi Zeke család levéltára 1283 - 1803

 

Sopron, 2017.

1000,- Ft

 

Dominkovits Péter - Kelemen István

 

A Széchenyi család nagycenki levéltárának iratai 1678 - 1944

 

Sopron, 2017.

1000,- Ft

 

Bank Barbara

 

Sopron 1956

Sopron város eseményei a forradalom és szabadságharc alatt

 

Sopron, 2017.

2500,- Ft


Csorba László

 

"Magyarország Csillaga"

Széchenyi István

 

Sopron, 2017.

2000,- Ft

 

Dominkovitsné Szakács Anita

 

A Petz János Gottliebnak tulajdonított XVII.századi soproni krónika

Die Johann Gottlieb Petz zugeschriebene Ödenburger Chronik aus dem 17. Jahrhundert

 

 

Sopron, 2016.

2400,- FtEgy új együttműködés kezdete

 

Az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés
Annales Archivi Soproniensis No. 1.
Szerkesztők: Dominkovits Péter, Katona Csaba

 

Sopron, 2016.

2400,- Ft

 

 

Dominkovits Péter – Németh Ildikó

 

Forradalmak sodrában
A Tanácsköztársaság Soproban és Sopron vármegyében a kortársak szemével (1920–1921)

Forráskiadvány

 

Sopron, 2014.

1200,- Ft

 

H. Németh István – D. Szakács Anita

 

Johann Wohlmuth soproni polgármester naplója /
Das Tagebuch von Johann Wohlmuth Ödenburger Bürgermeister
1717–1737

 

Sopron, 2014.

3200,- Ft

 

D. Szakács Anita

 

Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái III. 1570–1579.

 

Sopron, 2011.

2.625,- Ft

 

Jankó Ferenc - Kücsán József - Szende Katalin

 

Magyar Várostörténeti Atlasz I. / Hungarian Atlas of Historic Towns No. I.
Sopron

 

Sopron, 2010

7.875,- Ft

 

Dávid Ferenc – Goda Károly – Thirring Gusztáv

 

Sopron belvárosának házai és háztulajdonosai 1488–1939
Häuser und Hauseigentümer der Innenstadt von Ödenburg 1488-1939

 

Sopron, 2008

4.830,- Ft

 

[Tóth Gergely:]

 

Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid önéletrajza / Vitae Christophori Lackhner I.U.D. Hominis, brevis  consignatio
C/sorozat, V. kötet - Reihe C/Band 5.

 

Ödenburg/Sopron, 2008

2.520,- Ft

 

D. Szakács Anita

 

Medizingeschichtliche Testamente des 16–18. Jahrhunderts.
Gesellschaftsgeschichtliche Quellen des Sanitätswesens der Stadt Ödenburg aus der Frühen Neuzeit /
16–18. századi orvostörténeti vonatkozású végrendeletek.
A kora újkori Sopron város egészségügyének társadalomtörténeti forrásai

 

Ödenburg/Sopron, 2008.

2.730,- Ft

 

Dominkovits Péter

 

Egy gazdag városvezető Lackner Kristóf polgármester javai (Végrendeletek, hagyatéki- és vagyonleltárak, osztályok 1591-1632)  Besitztümer eines reichen Stadtleiters, des Bürgermeisters Christoph Lackner (Testamente, Verlassenschafts- und Nachlassinventare, Vermögensteilungen 1591-1632)

 

Sopron, 2007.

2.520,- Ft

 

Németh Ildikó

 

Sopron város és vármegye tanintézeteinek iratai Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárában 1707-1945 (1950)
Repertórium

 

Sopron, 2007.

1.575,- Ft

 

Mollay Károly - Goda Károly:

 

Gedenkbuch - Feljegyzési könyv 1492-1543 
Quellen zur Geschichte der Stadt Ödenburg - Sopron Város Történeti Forrásai.
Reihe A/Band 3. A/sorozat 3. kötet

 

Sopron, 2006.

2.940,- Ft

 

Tóth Imre:

 

A nyugat-magyarországi kérdés 1922–1939
Diplomácia és helyei politika a két háború között

Dissertationes Sopronienses 2.
Szerkesztő: Tóth Imre

 

Sopron, 2006.

2.730,- Ft

 

Bél Mátyás:

 

Sopron vármegye leírása III. w Descriptio Comitatvs Semproniensis III.
Sopron Város Történeti Forrásai C. sorozat 4. kötet
Szerkesztő: Szende Katalin–Turbuly Éva, Kincses Katalin Mária

 

Sopron, 2006.

2.730,- Ft

 

Bél Mátyás:

 

Sopron vármegye leírása II. w Descriptio Comitatvs Semproniensis II.
Sopron Város Történeti Forrásai C. sorozat 3. kötet
Szerkesztő: Szende Katalin–Turbuly Éva, Kincses Katalin Mária

 

Sopron, 2006.

2.310,- Ft

 

Házi Jenő / Németh János:

 

Gerichtsbuch w Bírósági könyv 1423–1531.
Sopron Város Történeti Forrásai A. sorozat 2. kötet
(http://www.vein.hu/german/gerichtsbuch.htm)

 

Sopron, 2005.

3.150,- Ft

 

(külföldi megrendelésre, csak bankon keresztül: 25,- EU)

 

Németh Ildikó:

 

Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században
Dissertationes Sopronienses 1.
Szerkesztő: Németh Ildikó

 

Sopron, 2005.

2.520,- Ft

 

Kincseink

 

Tárgyak Sopron 725 éves történetéből
Kiállítási katalógus. A Soproni Múzeum és a Soproni Levéltár közös kiadványa.
Szerkesztő: Askercz Éva, Tóth Imre

 

Győr, 2003.

1.260,- Ft

 

A város térben és időben

 

(Sopron kapcsolatrendszerének változásai)
Konferencia Sopron szabad királyi város 725 évéről
Sopron 2002. szeptember 25.
Szerkesztő: Turbuly Éva

 

Sopron, 2002.

2.520,- Ft

 

Turbuly Éva:

 

Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1595–1608.

 

Sopron, 2002.

2.100,- Ft

 

Bél Mátyás:

 

Sopron vármegye leírása I. w Descriptio Comitatvs Semproniensis I.
Sopron Város Történeti Forrásai C. sorozat 2. kötet
Szerkesztő: Szende Katalin, Kincses Katalin Mária

 

Sopron, 2001.

2.730,- Ft

 

Horváth József–Dominkovits Péter:

 

17. századi Sopron vármegyei végrendeletek

 

Sopron, 2001.

2.730,- Ft

 

Dominkovits Péter–Németh Ildikó–Polgár Tamás:

 

Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 1848–1849-es iratanyaga
tematikus repertórium
Szerkesztő: Németh Ildikó

 

Sopron, 1999.

1260,- Ft

 

Hermann Róbert:

 

A Csornai ütközet története és okmánytára 1849. június 13.

 

Sopron, 1999.

1.575,- Ft

 

Tirnitz József:

 

Antworten auf die Neun Fragepunkte der Maria Theresianischen Urbarialregulierung im Komitat Sopron/Ödenburg II. Deutsche Bekentnisse (1767) w A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai Sopron vármegyében II. Német nyelvű vallomások (1767)
A Soproni Levéltár és a Burgenlandi Tartományi Levéltár kiadványa
Szerkesztő: Felix Tobler

 

Sopron–Eisenstadt, 1998.

2.100,- Ft

 

Tóth Péter:

 

A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai Sopron vármegyében I. Magyar és latin nyelvű vallomások (1767) w Antworten auf die Neun Fragepunkte der Maria Theresianischen Urbarialregulierung im Komitat Sopron/Ödenburg I. Ungarische und lateinische Bekentnisse (1767)
A Soproni Levéltár és a Burgenlandi Tartományi Levéltár kiadványa
Szerkesztő: Turbuly Éva

 

Sopron–Eisenstadt, 1998.

2.100,- Ft

 

"Tisztemben csak a város érdeke és az igazság fog vezetni"

 

A 120 éve született Thurner Mihály polgármester (1878–1952) emlékére
Sopron város és a Soproni Levéltár kiadványa
Szerkesztő: Turbuly Éva

 

Sopron, 1998.

1.890,- Ft

 

Szakács Anita:

 

Sopron Város Tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái II. 1555–1569.

 

Sopron, 1997.

1.890,- Ft

 

"Magyarok maradtunk" 1921–1996.

 

Konferencia a Soproni Népszavazásról (Sopron, 1996. december 12.)
A Soproni Szemle kiadványai Új Sorozat 20. kötet
Sopron megyei jogú város támogatásával,
Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára közreműködésével
Szerkesztő: Turbuly Éva

 

Sopron, 1997.

2.625,- Ft

 

Dominkovits Péter:

 

XVI. századi magyar nyelvű iratok Sopron Vármegye Levéltárából

 

Sopron, 1996.

1.365,- Ft

 

Tirnitz József–Szakács Anita:

 

Sopron Város Tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái I. 1533–1554.

 

Sopron, 1996.

1.890,- Ft

 

Mollay Károly:

 

Hausarznei- und Essigbüchlein von Hans Seyfridt w Hans Seyfridt házipatikája és eceteskönyvecskéje (1609–1633.)
Sopron Város Történeti Forrásai B. sorozat 2. kötet

 

Sopron, 1995.

1.575,- Ft

 

Kovács József László:

 

Die Chronik des Marx Faut und Melchior Klein w Faut Márk És Klein Menyhért krónkája 1526–1616.
Sopron Város Történeti Forrásai C. sorozat 1. kötet

 

Sopron–Eisenstadt, 1995.

2.100,- Ft

 

Mollay Károly:

 

Das Geschäftsbuch des Krämers Paul Moritz w Móritz Pál kalmár üzleti könyve 1520–1529.
Sopron Város Történeti Forrásai B. sorozat 1. kötet

 

Sopron, 1994.

1.575,- Ft

 

Tóth Péter:

 

Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1579–1589.

 

Sopron, 1994.

1.575,- Ft

 

Mollay Károly:

 

Első telekkönyv w Erstes Grundbuch 1480–1553.
Sopron Város Történeti Forrásai A. sorozat 1. kötet

 

Sopron, 1993.

2.310,- Ft

 

Házi Jenő Emlékkönyv

 

Emlékkönyv Házi Jenő Sopron város főlevéltárosa születésének 100. évfordulója tisz­teletére
Szerkesztők: Dominkovits Péter, Turbuly Éva

 

Sopron, 1993.

2.625,- Ft

Régi Kiadványok

 

Dr. Házi Jenő:

Sopron Szabad Királyi Város története
Sopron, 1921.

 13 kötet (teljes sorozat, I. kötet fénymásolt)

25.200,- Ft

 12 kötet (I. kötet nélkül)

22.050,- Ft

  

 

Dr. Házi Jenő:
 Név- és tárgymutató a Sopronvármegyei oklevéltár I. és II. sorozatához
 Sopron, 1922.

1.050,- Ft

   
Dr. Házi Jenő:
 XVI. századi magyar nyelvű levelek Sopron sz. kir. város levéltárából
 Sopron, 1921.

2.100,- Ft

   
Dr. Thirring Gusztáv:
 Sopron városa a 18. században
Népesedés- és gazdaságtörténeti tanulmány
 Sopron, 1939.

elfogyott

   
Dr. Thirring Gusztáv:
 Sopron házai és háztulajdonosai 1734-től 1939-ig
 Sopron 1941.

elfogyott

   
Mihályi Ernő:
 Sopron renaissance- és barokk-stílusban épült házai
 Sopron, 1915.

elfogyott

   
Mihályi Ernő:
 Dorfmeister és a barokk képírás Sopronban
 Sopron, 1916.

2.100,- Ft

   
A "Sopronvármegye" népszavazási emlékalbuma 
 Sopron,

elfogyott

   
Jennyi Ilona:
 Sopron úrbéri falvainak viszonya a városhoz 1765-től 1836-ig
 Sopron, 1930.

3.150,- Ft

   
Póda Endre:
 A soproni bor
 (külön lenyomat)

1.050,- Ft

   
Póda Endre:
 Sopronsz. kir. város "monographiájá"-hoz
A soproni plébánia története
 Sopron,

2.100,- Ft