2012. 10. 09. "Az 1622. évi soproni országgyűlés" Nemzetközi konferencia a Soproni Levéltárban.

 

 

támogatásával.

Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/00913. pályázati azonosító számú pályázati támogatásának köszönhető, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 2012. október 9-én nemzetközi szakmai konferenciát rendezhetett az 1622. évi soproni országgyűlés tiszteletére, 490. évfordulójára. Az országgyűlés nagy politikatörténeti jelentőséggel bírt, ugyanis ekkor egyezett ki az uralkodó, II. Ferdinánd király a Bethlen Gábor erdélyi fejedelem pártjára állt magyar rendekkel. A politikai kiegyezést nádorválasztás (Thurzó Szaniszló) kísérte, megújult a magyar főméltóságok sora, és királyné koronázás (Gonzaga Eleonora magyar királynévé koronázása) zárta le.

„Egy új együttműködés kezdete: Az 1622. évi soproni országgyűlés” címmel megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia keretében Dr. Pálffy Géza Dsc. (MTA BTKK TTI) a politikai kiegyezés jelentőségét ismertette, Dr. Papp Sándor PhD (SzTE-Károli Gáspár RE) az uralkodót és a diétát ajándékkal megtisztelő, távollétében is egyik főszereplő Bethlen Gáborról, Dr. Tünde Lengyelová (Szlovák Tudományos Akadémia) a Sopronban megválasztott új nádorról, Thurzó Szaniszlóról, míg Dr. G. Etényi Nóra PhD (ELTE BTK TI) az országgyűlés és a királyné koronázás egykorú német sajtó és röpirat tudósításairól adott elő. Dr. H. Németh István PhD (MNL OL) a Habsburg abszolutizmus 17. század eleji várospolitikájáról, Dr. Dominkovits Péter PhD (MNL GyMSM SL) a diétának helyszínt adó Sopron egykorú gazdaságáról, társadalmáról, míg Nemes András (Soproni Múzeum) a koronázásnak helyszínt adó Nagyboldogasszony-templomról adott elő.

Horváth László plébános atyának köszönhetően a kora újkori Habsburg Monarchia története szempontjából is újdonságokat hozó konferencia egy nagyon részletes templomlátogatással záródott Gabrielli Gabriellának és Nemes Andrásnak (Soproni Múzeum) köszönhetően.