Állományvédelmi anyagok beszerzése

Állományvédelmi anyagok beszerzésére az MNL Gy-M-S Megye Soproni Levéltára könyvkötő műhelye számára.

A MNL GYMSM Soproni Levéltára az Közgyűjtemények Kollégiuma 204133/00249-es pályázati azonosító számon nyilvántartott pályázatán 250.000 Ft-ot nyert könyvkötészeti és egyéb állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzésére. A 2016.11.30.-án megkötött támogatási szerződés 2016. 11. 01. és 2017. 08. 31. közötti teljesítést írt elő. Minthogy a tagintézmény költségvetése a szakmai alapanyagok és eszközök beszerzésére nem, vagy csak nagyon szűkösen ad lehetőséget, kénytelenek vagyunk külső forrásokat is igénybe venni.

Ezúton is köszönjük pályázatunk támogatását!