Bács-Kiskun megye múltjából (sorozat)

 

bkml

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 28.

Iványosi-Szabó Tibor
Kecskemét társadalma az 1725. évi nyilvántartások alapján

Gönczi Gergő
Petőfi Sándor és a szabadszállási követválasztás

Szabó Bence
Kecskemét urbanizációjának közegészségügyi vonatkozásai, különös tekintettel a csatornázás kérdésére, a 19. sz. második felében

Hlbocsányi Norbert
A bécsi fekete péntek kecskeméti áldozata, Gallia Fülöp élete

Ádám AndrásTóth Szilárd
A Kecskeméti Öröklő és Tőkét Alapító Egyesület története

Tánczos-Szabó Ágota
A kecskeméti siketnéma-intézet története

Szabó Bence
Evangélikus gyülekezetek a kommunista diktatúra viharában

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 27.

Szabó Attila
Pest-Solt vármegyei népiskolák 1860-ban

Kőfalviné Ónodi Márta
A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek oktatási és oktatáson kívüli tevékenysége 1860–1948

Kemény János
A Kecskeméti Magyar Királyi Állami Főreáliskola története 1870–1914

Kőfalviné Ónodi Márta
A kiskunfélegyházi gimnázium sportélete az 1940-es évek közepéig

Gyenesei József
„A magyarországi zenei ügyek reformálásának tervezete” - M. Bodon Pál memoranduma a hazai zeneoktatás átalakításáról (Forrásközlés)

Tóth Szilárd
A községi népiskolai tanulók helyzete Kecskeméten a két világháború között

Szabó Bence
Oktatás pártfelügyelet alatt - Tanügyi irányváltás Kecskeméten 1945 és 1950 között

Sóber Péter
Adalékok a Bács-Kiskun megyei hitoktatás helyzetéhez az 1950-es években

Toldi Lóránt
Nyílt titkok… - Egy „titkos” parlamenti választás és sajtója a dunapataji választókerületben (1872)

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 26.

Hlbocsányi Norbert
A Kecskeméti Konzervgyár és a gazdasági elit kapcsolata az 1911-1947 közötti időszakban

Sarlós István
Az 1929-es választás Baján

Stevan Mačković
Szabadkai iparosok nemzetiségi összetétele a két világháború között

Kőfalviné Ónodi Márta
Haubner Károly és az 1928-as kiskunfélegyházi zenei kataszter. (Forrásismertetés és forrásközlés)

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 25.

Péterné Fehér Mária
A kiegyezés utáni első országgyűlési képviselőválasztás Kecskeméten (1869)

Szabó Bence
Helyhatósági választások Izsákon:  a XIX. század fordulójától a tanácsrendszerig

Gyenesei József
Törekvések a helyhatósági választójog megreformálására az 1920-as években

Tánczos-Szabó Ágota
Választási küzdelmek Kalocsán 1945-ben

Apró Erzsébet
Bács-Bodrog vármegye székhelyei és székházai

Kőfalviné Ónodi Márta
A kiskunfélegyházi Szent István-templom építéstörténete 1808–1880

Péterné Fehér Mária
Egy építési napló titkai (A Kecskeméti Művésztelep építéstörténete)

Szabó Bence
A területi tervezés Bács-Kiskun megyei vonatkozásai (A településhálózat-fejlesztés elmélete és gyakorlata a tanácskorszak éveiben)

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 24.

Kőfalviné Ónodi Márta
Fegyelmi kihágások egy XIX. századi vidéki gimnáziumban

Apró Erzsébet
Adalék a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek szabadkai iskoláinak történetéhez

Kőfalviné Ónodi Márta
Fazekas Mária Blandina, egy iskolateremtő iskolanővér

Sümegi György
Egy meghiúsult együttműködés: Kós Károly és Kecskemét (1909)

Sóber Péter
Olvasókörök Bács-Kiskun megyében, különös tekintettel a szakmári Katolikus Olvasókörre (1910–1949)

Cseri Gábor
Református egyesületek Kiskunhalason a XX. Század első felében

Sarlós István
Mezőgazdasági egyesületek kulturális tevékenysége Baján a két világháború között

Kemény János
A Bajai Liszt Ferenc Kör története(1926–1949)

Tánczos-Szabó Ágota
Minden, ami zene! Városaink és az 1928-as országos zeneikataszter (Forrásismertetés és forrásközlés)

Gyenesei József
Az 1934-es Csonka-Bácska dalosverseny története

Apró Erzsébet
Kodály-évfordulók Bács-Kiskun megyében

Szabó Bence
Oktatás- (és) politika. Káderpolitikai kérdések Bács-Kiskun megye közoktatásának területén (Az 1950-es évtized fordulója)

Major Zénó
Népművelés a Rákosi-korszakban Baján

Apró Erzsébet
A Bács-Kiskun Megyei Levéltár közművelődési tevékenysége

Rigó Róbert
Ügyek és következtetések a Kecskeméti Népbíróságról

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 23.

Mészáros Zoltán
A Népi Kaszinó – Pučka kasina Szabadkán

Cseri Gábor
Fejezetek a kiskunhalasi Csipkeház történetéből

Keményné Pintér Ilona
Ünnepi megemlékezés Dunapatajon az 1919-es vérengzés 20. évfordulóján

Kőfalviné Ónodi Márta
Öregdiák-találkozó és Móra-emléktábla-avatás Kiskunfélegyházán 1935-ben

Kemény János
A tiszti főorvos jelentése a belügyi államtitkárnak a Baján, 1942. október 11-én rendezett zöldkeresztes „Egészségnapról” (Forrásközlés)

Szabó Bence
Elrendelt ünnepek A Rákosi-korszak politikai ünnepei Bács-Kiskun megyei tanácsi és pártbizottsági iratok tükrében

Apró Erzsébet
A polgári közigazgatás első évtizedei Bács-Bodrog vármegyében

Gyenesei József
Község, város, megyeszékhely Kalocsa város közigazgatási szerepváltozásai 1871 és 1921 között

Keményné Pintér Ilona
Levelek Amerikából (Forrásközlés)

Kőfalviné Ónodi Márta
A lányoktatás kezdetei Kiskunfélegyházán

Sarlós István
Baja város mezőgazdasági nagybirtokai a két világháború között

Cseri Gábor
A Délpest megyei mezőgazdasági kiállítás Kiskunhalason 1942-ben

Sóber Péter
A Bács-Kiskun megyei cigányság integrálása a szocializmus korai időszakában (1946–1965)

Iványosi-Szabó Tibor
A városi mészárszék üzemeltetése Kecskeméten a XVI–XVII. században

Nánási László
Magyarország ügyészsége az Ellenforradalom és a konszolidáció idején (1919–1922)

Molnár János
A borsódi Latinovits-kápolna (Forrásközlés)

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 22.

Iványosi-Szabó Tibor
Állattartásunk a Homokhátság közepén a XVII. században

Mohay Ákos
Kecskemét Fiscalisi Hivatala 1848 előtt

Soós László
Miklós Gyula Borászati kormánybiztos jelentése 1884-es szerbiai útjáról

Gyenesei József
Egy fővezéri látogatás és tanulságai. Horty Miklós Kecskeméten.

Nagy István
A zsidókérdés Kecskeméten 1938–1943 között

Tánczos-Szabó Ágota
Adalékok az 1950-es évek „igazságszolgáltatásának” történetéhez. A Bács-Kiskun megyei bíróságok ítélkezési gyakorlata közellátási ügyekben

Terenyi Éva
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára Bibliográfiája 2001–2005

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 21.

Iványosi-Szabó Tibor
Növénytermesztés Kecskeméten a XVII. Században

Iványosi-Szabó Tibor
Kecskemét szerepe a Rákóczi-szabadságharcban

Szabó Attila
Az úrbériség lezárulása a kalocsai főkáptalan birtokán

Soós László
A Kecskeméti Állami „Miklós” Szőlőtelep feladatköre a filoxéra elleni küzdelem első éveiben

Sóber Péter
A bátmonostori Római Katolikus Olvasókör története (1912–1949)

Ádám András
Az Első Kecskeméti Temetési Segéd-egyesület története (1836–1868)

Nánási László
Magyarország Államügyészsége az 1918–19-es forradalmak idején

Kőfalvi Tamás
A diplomatikai források kiadásának kérdései és példái Magyarországon

Orosz László
Probationes Calami (Tollpróbák)

Stevan Mačković
A szabadkai gyáripar történetének levéltári forrásai

Tatjana Segedinčev
A szabadkai Automobil Klub történetének levéltári forrásai

Molnár Tibor
Anyakönyvek forrásértéke a világháborús áldozatok adatainak feltárásában

Nenad Predojević
Analitikus leltárak. Tudományos-informatív eszközök a vajdasági levéltárakban

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 20.

Iványosi-Szabó Tibor
Egy parasztcsalád gazdasági és társadalmi emelkedése. A kecskeméti Ladányiak (1648–1853)

Szabó Attila
Solt vidékének úrbéri viszonyai a 18–19. században

Iványosi-Szabó Tibor
Kecskemét város szervezeti és működési szabályzata

V. Sági Norberta
A Kecskeméti Kiskert Szövetség megalakulása és működése (1917–1931)

Erdélyi Erzsébet
A politikum térhódítása a kecskeméti utcanevekben

Bodóczky László
A magyarországi ítélőtáblai rendszer története

Nánási László
Magyarország ügyészségének vázlatos története a kezdetektől 1953-ig

Péterné Fehér Mária
Betyárok Kecskemét környékén az 1848/49. évi szabadságharc után

Nánási László
A állami igazságszolgáltatás kezdetei Kecskeméten (1851–1861)

Tánczos-Szabó Ágota
Népbíróságok működése a mai Bács-Kiskun Megye területén 1945 és 1948 között

Gerhardt Rudolf–Mackovic, Stevan–Matijevic, Zolna
Ismertető a Szabadkai Történelmi Levéltár bírósági fondjairól

Terényi Éva
Bács-Kiskun megye múltjából. Levéltári évkönyv 1–19. repertóriuma

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 19.

Iványosi-Szabó Tibor
Koháry István, Kecskemét potior földesura

Iványosi-Szabó Tibor
Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről

Szabó Attila
A mezővárosi autonómia lehetőségei és korlátai Pest-Pilis-Solt vármegyében 1711–1848 között

Pintér Ilona
Pataj úrbéri pere (1795–1877)

Szabó Attila
Akasztó úrbéri viszonyai a XVIII–XIX. században

Horváth M. Ferenc
Pest-Solt megye és Kecskemét város statisztikai és közigazgatási leírása 1857 és 1859-ben

Kemény János
Madarász Adeline (Adél) leveleiből 1903–1931

Erdélyi Erzsébet
Névélettani vizsgálatok Kecskemét közterületi neveinek köréből 1850–1945

Asbóth Miklós
Kalocsa településszerkezetének kialakulása és a kalocsai városrészek, közterületek nevének változásai

Knipl István
Volksbundtól a Waffen SS-ig

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 18.

Tóth Ágnes
Bevezető

Vajda Zsuzsanna
Sodrásban: személyiség és a történelem

Kövér György
Kisemberek nagy (élet)történetei

A. Sajti Enikő
Sors, jellem, történelem: az eretnek Tito

Bellon Tibor
Egy sajátos paraszti életút a Kiskunságban

Füzi László
Alkattan és regénytipológia avagy: Dosztojevszkij és Németh László

Pálmány Béla
Kossuth Lajos a rendi diéták követe (1825–1848). Különös tekintettel az országgyűlések hatásköri, szervezeti és ügyrendi demokratizmusa kérdéseire

Péterné Fehér Mária
Kecskemét két képviselője az 1848–1849. évi országgyűlésen

Süli Attila
A Jászkun-kerületek népfelkeléseinek szerepe az 1848–1849-es szabadságharcban

Iványosi-Szabó Tibor
Kecskemét polgárai és Kossuth Lajos kapcsolata 1848 szeptemberétől 1849 júliusáig

Hegedűs Antal
Kossuth Lajos megnyilatkozásai 1848/49-ben a dél-magyarországi lázadás kapcsán

Bánkiné Molnár Erzsébet
Kossuth Lajos kapcsolatai és emléke a Jászkun Kerületben

Reznák Erzsébet
Küldöttségben Kossuthnál – A turini 100-as küldöttség

Pintér Ilona
Pataj vásári pere (1810–1838)

Kőfalviné Ónodi Márta
Kecskemét és Hetényegyháza egyesülése 1972–1982

Kürti László
Határperek és határkonfliktusok Lajos, Mizse és Bene történelmében

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 17.

Kőhegyi Mihály
Érsekcsanád rövid története a XVIII. század végéig

Iván László
Érsekcsanád református és római katolikus szülötteinek adattára 1760–1945

Iványosi-Szabó Tibor
Adatok a Homokhátság XVIII. századi állatjárványaihoz

Péterné Fehér Mária
Kecskemét megyeszékhellyé válásra tett kísérletei a 19. század végén és a 20. század elején

Orgoványi István
A déli határsáv 1948 és 1956 között

Mayer János
Az elűzött észak-bácskai svábok németországi beilleszkedésének néhány kérdése

Terenyi Éva
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára bibliográfiája 1996–2000

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 16.

Kemény János
Baja város katonai szerepe az 1848–1849-es szabadságharcban a közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyvek tükrében

Molnár János
Baja város népoktatásáról az 1800-as évek utolsó évtizedeiben

Kőhegyi Mihály
Katymár lakossága a XVIII. század első harmadában

Kőfalviné Ónodi Márta
A Kalocsai Iskolanővérek kínai missziója 1926–1948

Tóth Ágnes
A magyarországi németek története a hazai történetírásban 1945 után

Bánkúti Imre
A Kiskunság a török hódoltság utolsó évtizedeiben. Dokumentumok 1667–1683.

Péterné Fehér Mária
Kecskemét vagyoni helyzetének felmérése 1855-ben

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 15.

Iványosi-Szabó Tibor
A közigazgatás alakulása a mai Bács-Kiskun megye területén a polgári forradalom után

Kemény János
Baja város közoktatásügye a tanfelügyelő közigazgatási bizottsághoz intézett jelentéseinek tükrében, 1876–1890

Orgoványi István
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kecskeméti eseményeinek története

Pintér Ilona
Adatok Szabadszállás első tagosításához (1785–1813)

Bánkiné Molnár Erzsébet
A hagyatéki per, mint történettudományi forrás

Káposzta Lajos, (ifj.)
A Bécsi Konzuli Akadémia válságos évei és átalakítása 1918 őszétől 1923-ig

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 14.

Bánkúti Imre
Kecskemét a Rákóczi-szabadságharcban

Iványosi-Szabó Tibor
Jelentősebb közigazgatási változások a mai Bács-Kiskun megye területén 1848-ig

Kőhegyi Mihály
Adatok és okmányok Madaras történetéhez (1526–1856)

Merk Zsuzsa
Adatok Budanovich Lajos püspök tevékenységéhez a Délvidék Magyarországhoz kerülésének időszakában (1941–1944)

Tóth Ágnes
Adatok az 1946-os magyarországi délszláv összeírás történetéhez

Kemény János
A bajai Rudnay-művésztelep története 1945–1953

Terenyi Éva
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára bibliográfiája 1990–1995

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 13.

Szabó Attila
Kecskemét adóterhei a XVII. sz. végétől 1848-ig

Péterné Fehér Mária
Az 1865. évi országgyűlési választások Kecskeméten

Kemény János
A Baja Városi Közigazgatási Bizottság működése 1876–1914 között

Pintér Ilona
A Duna-Tisza közi Földművelődésügyi Tanács (1947–1949)

Tóth Ágnes
"A könyveknek is megvan a maguk sorsa". A fasiszta, szovjetellenes és antidemokratikus könyvek, sajtótermékek összegyűjtése Magyarországon (1945–1947)

Iványosi-Szabó Tibor
Társadalmi ellentétek Kecskeméten 1822 táján

Bánkiné Molnár Erzsébet
A Kiskunság statisztikai felmérése 1857-ben. (Forrásközlés)

Kuczy Károly
A Kalocsai Érsekség Gazdasági Levéltár kéziratos térképeinek kartográfiai névtára. 3. Csorna, Karácsony érsekségi puszták térképeinek vizsgálata

Urbán Miklósné
Balanyi Béla élete és munkássága. Bibliográfia

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 12.

Iványosi-Szabó Tibor
Adatok a cigányok kecskeméti történetéhez (1596–1850)

Tóth Ágnes
Lengyel menekültek Bács-Kiskun megyében a II. világháború alatt

Iványosi-Szabó Tibor
A növénytermesztés Kecskeméten 1700–1850

Ö. Kovács József
Betelepedés és lakosítás Kecskeméten a XVIII–XIX. században. Különös tekintettel a zsidók helyzetére

Bánkiné Molnár Erzsébet
A Jászkun Kerület közigazgatása 1849–1860

Péterné Fehér Mária
Az 1861. évi országgyűlési képviselőválasztás Kecskeméten

Kőhegyi Mihály–Merk Zsuzsa
Az 1939. évi népösszeírás Csávolyon

Kocsis Gyula
Az érsekújvári hídvámjegyzék. Adatok a 16. század végi élőállat kivitelről

Tóth Ágnes
A magyarországi délszlávok helyzete és törekvései 1945–1948. Dokumentumok

Kuczy Károly
A Kalocsai Érsekség Gazdasági Levéltár kéziratos térképeinek kartográfiai névtára. 2. Bakod, Böd, Csepeg érsekségi puszták térképneveinek vizsgálata

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 11.

Szabó Attila
Kecskemét közmunkaterhei a hódoltság végétől 1848-ig

Bánkiné Molnár Erzsébet
A tanács szerepe Kiskunfélegyháza gazdasági életének és társadalmi tagolódásának befolyásolásában, 1745–1848

Ö. Kovács József
A kiskunhalasi zsidóság társadalomtörténete a XVIII–XIX. században

Péterné Fehér Mária
Az első országgyűlési képviselőválasztás Kecskeméten

Kőhegyi Mihály–Merk Zsuzsa
A bajai születésűek névváltoztatásai (1895–1945)

Iványosi-Szabó Tibor
Adatok a reformkori Kecskemét társadalmi ellentéteihez

Tóth Ágnes
Bibó István memorandumai a magyarországi német lakosság kitelepítésével kapcsolatban

Kuczy Károly
A Kalocsai Érsekség Gazdasági Levéltár kéziratos térképeinek kartográfiai névtára. 1. Érsek-Harta és Szentkirály puszták térképeinek vizsgálata

Bánkiné Molnár Erzsébet
A Bács-Kiskun Megyei Levéltár bibliográfiája (1950–1990)

Papp Imréné–Tóth Ágnes
Beszélgetés Balanyi Bélával

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 10.

Gazdaság és társadalom

Molnár Attiláné
A paraszti vagyon összetételének alakulása Kecskeméten 1655–1769-ig a végrendeletek alapján

Iványosi-Szabó Tibor
A bérek alakulása Kecskeméten 1686–1790

Zorn Antal
Német betelepülések a mai Bács-Kiskun megye területére a XVIII. és a XIX. században

Ö. Kovács József
Mintavétel Kecskemét XVIII. századi történetéből: a mezővárosi társadalom és a zsidóság

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 9.

Közművelődés

Kemény János–Pintér Ilona
A közművelődés Kecskeméten a dualizmus korában

Bánkiné Molnár Erzsébet
Fejezetek Kiskunfélegyháza közművelődés-történetéből, 1920–1931

Bálintné Mikes Katalin
Kecskemét város levéltára

Mándics Mihály
Nemzetiség – szocializmus – közművelődés. Áttekintés Bács-Kiskun megye bunyevác lakosságának közművelődéséről

Fekete János
Adatok Kiskunfélegyháza sajtótörténetéhez. Rövid történeti áttekintés

Sztrapák Ferenc
Sajtó és közművelődés kapcsolódásai a Petőfi Népe és a Forrás 1970-es évfolyamaiban

Ittzés Mihály
Adatok Kecskemét zenetörténetéhez, 1599–1853

Sümegi György
Építészeti törekvések Kecskeméten a századfordulón, 1890–1919

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 8.

Bálintné Mikes Katalin
A kecskeméti Református Jogakadémia évkönvvei, repertórium


LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 7.

Iványosi -Szabó Tibor
Pénzforgalom és pénzértékek Kecskeméten 1662–1711

Iványosi -Szabó Tibor
Gabonaűrmértékek használata Kecskeméten a XVII–XVIII. században

Iványosi -Szabó Tibor
Az árak alakulása Kecskeméten 1662–1790

Iványosi -Szabó Tibor
A bérek alakulása Kecskeméten a hódoltság utolsó évtizedeiben

Iványosi -Szabó Tibor
A migráció Kecskeméten 1662–1711 között

Iványosi-Szabó Tibor
Nagykőrös népe és gazdálkodása az 1689-es nyilvántartások alapján


LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 6.

Bél Mátyás
Pest-Pilis-Solt vármegye

Bél Mátyás
Bács-Bodrog vármegye

Bél Mátyás
A kővári kerület története

Bél Mátyás
Kiskunság száz esztendő szakirodalmában (1731–1839)

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 5.

Bodor Jenő
Bács-Kiskun megye oktatásügyének jellemzői a felszabadulás után (1945–1970)

Udvarhelyi István
Körzetesítés a kiskőrösi járásban

Zorn Antal
Adatok a katolikus népoktatás helyzetéhez a kalocsai érsekség területén 1848-ig

Sz. Kőrösi Ilona
Az elemi népiskolai oktatás Kecskeméten a dualizmus korában

Kopasz Gábor
Az alsó fokú iskolai oktatás Bács-Bodrog vármegyében 1935–1950

Bárth János–Bárthné Berhiadi Ágnes
Fejezetek a kalocsai tanítóképző történetéből

Krajcsovszki József–Krajnyák Nándor
A kecskeméti pedagógusképzés története

Kovács László
A kecskeméti piarista gimnázium tanulóinak társadalmi hovatartozása a két világháború között

Kemény János
A bajai szakmunkásképzés a felszabadulás előtt

Pintér Ilona
Mezőgazdasági szakoktatás Kecskeméten a felszabadulás előtt

Szita László
Adatok Bács-Bodrog vármegye dualizmus kori népoktatásának nemzetiségpolitikai kérdéseihez

Mándics Mihály
A csávolyi délszlávok anyanyelvi oktatása (1748–1978)

Fehér Mária
Adatok a délszláv nemzetiségek alsó fokú oktatásának történetéhez Bács-Bodrog vármegyében 1945–1948

Szőts Rudolf
Gimnáziumi felnőttoktatás a Katona József Gimnáziumban


LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 4.

Illyés Bálint-Jakab László
Kunszentmiklós egészségügye a XVIII–XIX. században

Pastyik István
Pataj egészségügye a tanácsüléseken 1799-ig

Fekete Dezső
Egy bácskai nagyközség közegészségügye 1945-ig

Bálintné Mikes Katalin
Adatok Kecskemét város egészségügyi helyzetéről 1919–1936

Bánkiné Molnár Erzsébet
A közegészség- és járványügy helyzete Kiskunfélegyházán a két világháború között

Pintér Ilona
Bács-Kiskun megye egészségügyi és szociális ellátásának fejlődése 1950–1970

Nagy György
A kecskeméti Bőr- és Nemibeteggondozó Intézet története 1928–1951

Nóvák László
Pestis-, himlő- és kolerajárványok Pest-Pilis-Solt vármegyében a XVIII–XIX. században

Nagylucskay Sándor
A vírus hepatitis előfordulása Bács-Kiskun megyében 1968–1978

Lóránd Klára
Népi gyógyászat és XVII–XVIII. századi feljegyzések Bács-Kiskun megyében

Korkes Zsuzsa
A Kiskunság egészségügyi viszonyai a XVIII–XIX. században

Nóvák László
Egy XVIII. század végi – XIX. század eleji orvosló könyv Kecskemétről és korának gyógyító gyakorlata

Rusvay Kálmán
A nép állatgyógyítás múltja Kecskeméten


LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 3.

Király László
Az „amerikai utas" agrárfejlődés Bács-Kiskunban a második világháború előtt

Fekete János
A kiskunfélegyházi pusztakeresők és az alföldi parasztmozgalom

Bezdán Sándor
Kecskemét társadalmi egyesületei a kiegyezés után (1867-1878)

Bánki Horváth Mihályné
Kiskunfélegyháza közművelődése a dualizmus idején

Romsics Ignác
A Duna melléki ellenforradalom

Pastyik István
Pataji katolikusok és a Tanácsköztársaság

Hargitay Károly
A kalocsai érsekség a politikai katolicizmus szolgálatában

Pintér Ilona
Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamara 1922-1946

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 2.

Bálintné Mike Katalin
Kecskemét város Tanácsa a XV—XIX. században

Mészáros László
Kecskemét gazdasági élete és népe a XVI. század közepén

Iványosi-Szabó Tibor
Három katonai összeírás a Rákóczi-szabadságharcról

Gyetvai Péter
A tiszai korona-kerület újranépesedése a XVIII. században

Kissné Mező Gyöngyi
Kunszentmiklósi demográfiai viszonyai a XVIII. században

Novák László
Pest-Pilis-Solt vármegye alföldi vidékeinek településrendszeréi a XVIII. században

Eperjessy Kálmán
Bács-Kiskun, illetve Bács-Bodrog megye a II. József kori Országleírásbanz 1929-es választás Baján

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
Könyvborító

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL 1.

Illyés Bálint-Szőcs Norbert
Bél Mátyás: A kunok és a jászok avagy filiszteusok kerületei

Rusvay Kálmán
Kecskemét város ménese

Bárth János
Fajsz népessége a XVIII. század közepén

Mészáros László
Bács-Kiskun megye cigányságának történetéhez (Az 1768-as cigány összeírás népességstatisztikai-demográfiai adatai)

Lóránd Nándor
Adatok a kecskeméti 12/11. számú, volt „Szentlélek" gyógyszertár történetéhez

Romsics Ignác
A történeti Dél-Pest megye foglalkozás-szerkezeti viszonyai a XX. század elején

Selmeczi Kovács Attila
Az olajosnövény-kultúra kialakulása az Alföldön (Vázlat)

Romsics Ignác
Az áprilisi tanácsválasztások Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében - az egzakt források tükrében

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>