Levéltári Füzetek (sorozat)

 

bkml

LEVÉLTÁRI FÜZETEK 12.

Ónodi Márta
A kiskunfélegyházi Constantinum leánynevelő-intézet krónikája.
1919. december – 1923. augusztus.
(Forrásközlés és kísérőtanulmány)

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

LEVÉLTÁRI FÜZETEK 11.

Székelyné Kőrösi Ilona
Tanyai iskolaépítési akció a Duna-Tisza közén, 1926–1930

Molnár János
Az iskola és az iskolai élet Nemesnádudvaron az 1900-as évek első felében

Tóth Ágnes
Viták a hercegszántói állami délszláv népiskoláról, 1947–48

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

LEVÉLTÁRI FÜZETEK 10.

Szilágyi Tibor
Szélsőségek Kecskemét időjárásában

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

LEVÉLTÁRI FÜZETEK 9.

Juhász István
Fejezetek Kecskemét építészetének történetéből

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

LEVÉLTÁRI FÜZETEK  8.

Kisfaludy Katalin
Kecskemét önkormányzata. Közigazgatás és bíráskodás 1686–1848.

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

LEVÉLTÁRI FÜZETEK 7.

Illyés Bálint
A Fölső-Kiskunság a XVI–XVII. sz.-ban
Földvári Antal Naplója
Tasnádi Székelyék családi iratai

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

LEVÉLTÁRI FÜZETEK 6.

Szabó Attila (Fordította, a válogatást végezte és jegyzetekkel ellátta)
Helytörténeti részletek a Kecskeméti Ferences Rendház háztörténetéből, 1644–1950.

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

LEVÉLTÁRI FÜZETEK 5.

Tóth Ágnes
Telepítések Csonka Bács-Bodrog vármegyében, 1945–1948.

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

LEVÉLTÁRI FÜZETEK 4.

Holczer József
Adatok a kecskeméti Piarista Gimnázium színjátszásához

Orosz László
Szokolay Hártó János várostörténete

Iványosi-Szabó Tibor
A kecskeméti Gazdasági Egyesület létrehozása, 1844–1852

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

LEVÉLTÁRI FÜZETEK 3.

Kisfaludy Katalin
Nemzeti bizottságok a mai Bács-Kiskun megye területén 1944–1949


LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

LEVÉLTÁRI FÜZETEK 2.

Hornyik János
(A szöveget gondozta, jegyzetekkel ellátta és a bevezetőt írta: Ö. Kovács József)

A kecskeméti zsidók története.

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

LEVÉLTÁRI FÜZETEK 1.

Bánkiné Molnár Erzsébet
A Jászkun Kerület társadalma és önkormányzati igazgatása 1745–1848.
Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas feudális kori levéltára.

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>