IV. B. 271. A Szarvasi járás főszolgabírájának iratai 1867–1870

Az 1867. évi kiegyezést követően ismét helyreállt az alkotmányos rend. A vármegyei bizottmányok által újonnan megválasztott szolgabírók hatásköre alig változott a korábbiakhoz képest. Közigazgatási, törvénykezési, árva-, gyám- és hagyatéki ügyekben egyaránt eljártak. Működésük 1871 végéig tartott. 1872-től az 1870. évi 42. tc. alapján csak közigazgatási feladatokat ellátó tisztviselők kerültek a járások élére.

A Szarvasi járás főszolgabírója 1867–1871-ig Kollár János volt. Működésének idejéből négy iktatókönyv maradt meg.

4 kötet = 0,09 ifm

1–4. kötet        Iktatókönyvek                   1867–1870