IV. B. 252. Békés vármegye főispánjának iratai 1866–1867

Az iratanyag a kiegyezést közvetlenül megelőző időszakból származik. A megye főispánja ekkor báró Wenckheim Béla volt (harmadjára töltötte be ezt a tisztséget), aki mellett az első alispáni feladatokat Weinzierl Zsigmond, a másodalispánit Herberth Antal látta el. 1867-ben Wenckheim Bélát belügyminiszternek nevezték ki.

A fondot négy állag alkotja. Az a) állag az elnöki iratokat foglalja magába, amelyek között – a királyi leiratok mellett – körözés alatt álló magyar és lengyel szabadságharcosok dokumentumai, valamint főispáni véleményezéshez kötött útlevélkérelmek találhatók. Segédkönyvek nem maradtak fenn, ezért a két doboznyi iratanyag darabonkénti átnézéssel kutatató.

A b) állag általános iratai az 1866. évből származnak. A segédkönyvek (iktató- és mutatókönyv) rendelkezésre állnak.

A c) állag az 1866. évi kolerajárvány kapcsán megalakult központi járványbizottmány iratait tartalmazza. A bizottmány a különféle ügyeket az alispán előterjesztése alapján végezte. A testület elnöke a főispán volt.

A d) állag a marhavész bizottság működése során keletkezett iratokat őrzi. A bizottság ugyanolyan módon működött, mint a járványbizottmány. A kolera és marhavész iratok áttekintő képet adnak a járványok kitöréséről, lefolyásáról, a védekezés módozatairól, a veszteségekről. Ezekhez az iratokhoz is használhatók az 1866. évi általános iratok állagában található segédkönyvek.

a) Elnöki iratok
       1866–1867
    2 doboz = 0,24 ifm 
    1–2. doboz    Iratok        1866–1867
 
b) Általános iratok

       1866
    15 doboz, 3 kötet = 1,96 ifm 
    1–15. doboz  Iratok        1866
    16–17. kötet  Iktatókönyvek        1866–1867
    18. kötet         Mutatókönyv        1866

c) Kolera iratok

       1866
    1 doboz = 0,12 ifm 
    1. doboz        Iratok        1866

d) Marhavész iratok

       1866
    1 doboz = 0,06 ifm 
    1. doboz        Iratok        1866

 Összesen: 18 doboz, 3 kötet = 2,44 ifm