IV. B 270. A Battonyai járás szolgabírójának iratai 1868–1871

Az 1867. évi kiegyezést követően ismét helyreállt az alkotmányos rend. A vármegyei bizottmányok által újonnan megválasztott szolgabírók hatásköre alig változott a korábbiakhoz képest. Közigazgatási, törvénykezési, árva-, gyám- és hagyatéki ügyekben egyaránt eljártak. Működésük 1871 végéig tartott. 1872-től az 1870. évi XLII. tc. alapján csak közigazgatási feladatokat ellátó tisztviselők kerültek a járások élére.

Az iratanyag négy állagot tartalmaz. Az a) állagban közigazgatási iratok találhatók. Az Iktató- és mutatókönyvek hiánytalanul fennmaradtak, így ezek segítségével kutathatók a dokumentumok.

A b) őrzi a polgári peres iratokat. Az 1871. évi mutatókönyvet kivéve fennmaradtak a segédkönyvek.

A c) állagban a büntető perek iratai vannak elhelyezve. A korabeli segédkönyvek hiánytalanul megvannak.

A d) állag gyámszolgabírói iratai az előbbiekhez hasonlóan iktató- és mutatókönyvek segítségével kutathatók.
 

a) Közigazgatási iratok             1868–1871
    13 doboz, 8 kötet = 1,74 ifm 
    1–13. doboz  Iratok             1868–1871
    14–17. kötet  Iktatókönyvek             1868–1871
    18–21. kötet  Mutatókönyvek             1868–1871

b) Polgári peres iratok

             1868–1871
    15 doboz, 7 kötet = 2,00 ifm 
    1–15. doboz  Iratok             1868–1871
    16–19. kötet  Iktatókönyvek             1868–1871
    20–22. kötet  Mutatókönyvek             1868–1870

c) Büntető peres iratok

             1868–1871
    4 doboz, 2 kötet = 0,52 ifm 
    1–4. doboz    Iratok             1868–1871
    5–6. kötet      Iktató- és mutatókönyvek             1868–1871

d) Gyámszolgabírói iratok

             1868–1871
    2 doboz, 4 kötet = 0,32 ifm 
    1–2. doboz    Iratok             1868–1871
    3–6. kötet      Iktató- és mutatókönyvek             1868–1871

 Összesen: 34 doboz, 21 kötet = 4,58 ifm