IV. B. 253. Békés Vármegye Bizottmányának iratai 1860–1861

Az 1860. október 20-án kiadott Októberi Diploma rendelkezései értelmében a vármegyékkel együtt a megyei bizottmányokat is újraszervezték. Békés Vármegye Bizottmányát 1860. december 10-én szervezték újjá. A báró Wenckheim Béla főispán által összehívott községi megbízottak megalakították az állandó bizottságot. A bizottság másnap megtartotta első közgyűlését, és sor került a tisztikar megválasztására (a megyei tisztikar a provizórium időszakában tisztiszék néven működött). A tisztikar tagjai még decemberben elfoglalták hivatalaikat. Az alkotmányos időszak rövid egy évig tartott, a bizottmány 1861. október 21-re hívta össze utolsó közgyűlését, amelyen – többek között – a passzív ellenállás felvállalásáról is döntött. A vármegyei bizottmányok működését az uralkodó rendeletben függesztette fel, egészen az 1867. évi kiegyezésig.

A fond két állagból áll. Az a) állagban közgyűlési jegyzőkönyv található. A jegyzőkönyvben történő kutatást mutató segíti.

A b) állag az 1861. évi közgyűlési iratokat, valamint az 1861. évi jegyzőkönyv fogalmazványát tartalmazza.

a) Közgyűlési jegyzőkönyvek       1860–1861
    2 kötet = 0,10 ifm 
    1. kötet       Jegyzőkönyvek       1860–1861
 
b) Közgyűlési iratok

       1861
    5 doboz = 0,50 ifm 
    1–5. doboz  Iratok       1861
                         Jegyzőkönyvi fogalmazvány       1861

 Összesen: 5 doboz, 2 kötet = 0,75 ifm