IV. B. 257. Békés vármegye másodalispánjának iratai 1860–1867

A fond iratanyagának forrásértékét növeli, hogy az első alispáni dokumentumok az 1862–1866. évekből hiányoznak. Egy 1862. évi helytartótanácsi ügykezelési utasítás értelmében a másodalispán feladatköre bizonyos közigazgatási ügyek elintézésének ellenőrzésén kívül árva- és bűnfenyítő ügyekre is kiterjedt. Az októberi diploma utáni alkotmányos időszak másodalispánjai voltak: Terényi I. Lajos (1860. december 11.–1861. március 18.), Urszinyi Andor (1861. március 18.–május 16.), valamint Karassiay István (1861. május 27.–november 10.) voltak. A provizórium időszakában a Kis János főispáni helytartó által kinevezett Herberth Antal töltötte be a posztot. (1862–1867).

Az iratanyag két állagra tagolódik. Az a) állagban az 1861. évi jegyzőkönyv található. A b) állag tartalmazza az iktatott iratokat, valamint a korabeli segédletek közül az 1862–1866. évi iktatókönyveket.

a) Jegyzőkönyvek             1861
    1 kötet = 0,02 ifm 

b) Közigazgatási iratok

             1860–1867
    5 doboz, 6 kötet = 0,67 ifm 
    1–5. doboz  Iratok             1860–1867
    6–11. kötet  Iktatókönyvek             1862–1866

 Összesen: 5 doboz, 7 kötet = 0,74 ifm