IV. B. 259. Békés vármegye tiszti főorvosának iratai 1861–1862

Békés Vármegye Bizottmánya 1861. január 22-én választotta meg megyei főorvosnak Galgóczi Gábor szeghalmi járási főorvost. Galgóczi tevékenyen részt vett az 1848–1849-es szabadságharcban, és ezért börtönbüntetést is szenvedett. Megyei főorvosi munkájának írásos dokumentumai közül történeti értékűek a járások és községek egészségügyi helyzetére vonatkozó havi jelentések, valamint a gyógyszertár-vizsgálati jegyzőkönyvek. Az iratokon nincs iktatószám és más kezelési rendnek sincs nyoma. Sok iratról a keltezés is hiányzik, a járásoktól, községektől beérkezett időszakos jelentések rendszertelenek. Segédletek hiányában az iratanyag darabonkénti átnézéssel kutatható.

1 doboz = 0,05 ifm

1. doboz    Iratok                 1861–1862