IV. B. 261. A Békési járás főszolgabírájának iratai 1862–1865

A rövid életű alkotmányos szolgabíróságok (1860–1861) időszakát a provizórium központilag irányított szolgabíróságai váltották fel. A járások kinevezett vezetői közigazgatási és bíráskodási ügyekben egyaránt eljártak. Ismét feladatuk lett az árva-, gyám- és hagyatéki ügyek intézése. A főszolgabírók tettek javaslatot az alispánnak a községi elöljárók személyére is.

A fond a beadványi jegyzőkönyvek segédleteit, az iktató- és mutatókönyveket tartalmazza.

8 kötet = 0,22 ifm

1–4. kötet   Beadványi jegyzőkönyvek iktatókönyvei                         1862–1865

5–8. kötet   Beadványi jegyzőkönyvek mutatókönyvei                       1862–1865