IV. B. 258. Békés vármegye első alispánjának iratai 1867–1871 (1872)

A kiegyezést követően a köztörvényhatóságok tárgyában hozott 1867. március 8-i, valamint március 11-i országgyűlési határozatok nyomán visszaállt az alkotmányos rend és a polgári intézményrendszer. Békés megyében is megalakult a megyei közigazgatás legfőbb fóruma, a vármegyei bizottmány. 1867. április 13-án a tisztviselők megválasztására is sor került. Az első alispáni tisztet 1871. december 30-ig – a köztörvényhatóságokról rendelkező 1870. évi 42. tc. hatályba lépéséig – Karassiay István viselte. A másodalispáni posztot Jancsovics Pál töltötte be.

A fond forrásértékét növeli, hogy az első alispáni jegyzőkönyveken és a hozzájuk kapcsolódó iratokon kívül a vármegyei bizottmányi ülések által alispáni elintézésre utalt ügyeket is tartalmazza.

Az irategyüttes három állagra tagolódik. Az a) állagban az első alispáni jegyzőkönyvek találhatók.

A b) állag közigazgatási irataihoz a jegyzőkönyvek iktatóként is használhatók. Mivel az 1869. évből nem maradt fenn az alispáni jegyzőkönyv, az iratokról ún. tematikai feltáró cédulák készültek.

A c) állag az alispán által intézett bizottmányi iratokat foglalja magába. Az itt elhelyezett 1867–1872. évi sortári könyv az 1872. évet tekintve Békés vármegye alispánjának (IV. B. 407.) 1872. évi iratanyagához tartozó segédkönyv is.

a) Jegyzőkönyvek       1867–1871
    2 doboz = 0,24 ifm 
    1–2. doboz   Első alispáni jegyzőkönyvek       1867–1871
 
b) Közigazgatási iratok

       1867–1871
    8 doboz = 0,96 ifm 
    1–8. doboz   Iratok       1867–1871

c) Az alispán által elintézett vármegyei bizottmányi ügyek

       1867–1872
    23 doboz, 11 kötet = 3,30 ifm 
    1–23. doboz  Iratok       1867–1871
    24–28. kötet  Iktatókönyvek       1867–1871
    29–33. kötet  Mutatókönyvek       1867–1871
    34. kötet         Sortári könyv       1867–1872
  
Összesen: 33 doboz, 11 kötet = 4,50 ifm