IV. B. 254. Békés Vármegye Bizottmányának iratai 1867–1871

1867. március 8–11-diki intézkedéseivel a kormány elrendelte a törvényhatóságok újjászervezését. Újraalakultak a vármegyei bizottmányok is – az 1848. évi 16. tc., valamint az 1861-es jogfolytonosság alapján –, és 1871. végéig működtek. 1871-ben – az 1870. évi 42. tc. alapján – ezek a testületek vármegyei törvényhatósági bizottságokká alakultak. A bizottmány elnöke a vármegye főispánja, Tomcsányi József volt. Tomcsányit 1867. március 31-én nevezték ki (elődje, báró Wenckheim Béla 1867. február 20-tól a belügyminisztériumot vezette), beiktatása április 11-én zajlott le. Április 13-án a vármegyei tisztújító közgyűlés megalakította a megyei tisztikart.

A fondot három állag alkotja. Az a) állag a közgyűlési jegyzőkönyvek, valamint az ezekhez kapcsolódó mutatókönyvek 1868–1871-ig tartó sorozatát foglalja magában. A b) állag 15 doboznyi iratanyagát az előző állag mutatókönyvei és a jegyzőkönyvek segítségével lehet kutatni. A jegyzőkönyvek és az iratok sorszámozása évenként újrakezdődik. A fond harmadik, c) állagát a kórházi bizottság 1867–1871-ig terjedő iratanyaga alkotja.

a) Közgyűlési jegyzőkönyvek             1868–1871
    8 kötet = 0,40 ifm 
    1–4. kötet  Jegyzőkönyv             1868–1871
    5–8. kötet  Mutatókönyv             1868–1871
 
b) Közgyűlési iratok
 
    15 doboz = 1,93 ifm 
    1–15. doboz  Iratok             1868–1871

c) Kórházi bizottság iratai

             1867–1871
    1 doboz = 0,12 ifm 
    1. doboz  Iratok             1867–1871

 Összesen: 16 doboz, 8 kötet = 2,32 ifm