IV. B. 267. A Csabai járás főszolgabírájának iratai 1867–1870

A főszolgabíró hatáskörének és feladatainak leírását lásd IV. B. 270. fond bevezetójében.

A kiegyezést követő években a főszolgabírói tisztet Eördögh Frigyes viselte. A csekély mennyiségű 1867. évi iktatott iratanyag mellett (amelyhez nem maradt fenn segédkönyv) egy 1870. évi mutatókönyv található a fondban.

1 csomó, 1 kötet = 0,03 ifm

1. csomó       Iktatott iratok                        1867

2. kötet          Mutatókönyv                         1870