IV. B. 264. Békés Vármegye Számvevőszékének iratai 1861–1868

1860-ban az októberi diploma meghirdetése után a megyék az 1848–1849-es alapokon szerveződtek újjá. A megyei szervek sorában megkezdte működését az abszolutizmus korában megszüntetett számvevőség is. A testületi szerv az első alispán elnöklete alatt működött, és legfőbb feladata a megyei számvevő, valamint a pénztárnok munkájának ellenőrzése volt. A bizottság a közgyűlés előtt számolt be felügyeleti munkájáról. A számadások felülvizsgálatán kívül beleszólása volt a megyei pénzek felhasználását illetően is. A fond forrásértékű adatokat tartalmaz a megyei pénztárak és a községek pénzgazdálkodására vonatkozóan. A főszámvevői tisztet 1860–1861-ben Baky Lajos, az alszámvevőit Szulimán István töltötte be. 1867–1868-ban Szulimán István a főszámvevő, az alszámvevő pedig Szombathelyi Gyula.

Az iratanyagot 1861. és 1868. évi számvevőszéki jegyzőkönyvek, 1868. évi számvevői jelentések és 1864-ből fennmaradt csekély mennyiségű irat (községi költségvetések, különféle pénztárak elszámolásai) alkotják.

 1 doboz = 0,14 ifm

 1. doboz Számvevőszéki jegyzőkönyvek             1861, 1868
  Számvevői jelentések             1868
  Iratok             1864