IV. B. 256. Békés vármegye első alispánjának iratai 1861

Az 1860. október 20-án kiadott októberi diploma értelmében az újraéledő vármegyék megválasztották az új tisztikarukat, élén az alispánnal. Így került sor 1860. december 11-én Trefort Ágoston (későbbi oktatás- és vallásügyi miniszter) első alispáni székbe emelésére. Tisztét 1861. március 18-ig viselte, ezután november 14-ig Omaszta Zsigmond töltötte be. Az 1861. október 27-én kiadott uralkodói rendelet feloszlatta a törvényhatóságokat, a tisztikart lemondatta, és az alispánok helyét is a kormányzat számára megbízható elöljáró töltötte be. Bár Omaszta 1861. november 14-én megvált az alispáni méltóságtól, de mint ideiglenes és helyettesített első alispán, december 10-ig folytatta működését. Távozását követően alispáni választás csak 1867-től (kiegyezés) történik újra.

Az első alispán hátrahagyott iratainak fondja két állagból áll. Az a) állag beadványi jegyzőkönyve iktatókönyvként is szolgál a b) állag iratanyagához. A jegyzőkönyvben és iratanyagban történő kutatást a beadványi jegyzőkönyv betűsoros jegyzéke, lényegében mutatója segíti.

a) Beadványi jegyzőkönyvek             1861
    2 csomó = 0,04 ifm 
    1. csomó     Jegyzőkönyv             1861
    2. csomó     Betűsoros jegyzék  A–Z             1861
 
b) Iratok

             1861
    2 doboz = 0,24 ifm 
    1–2. doboz  Iratok             1861

 Összesen: 2 doboz, 2 csomó = 0,28 ifm