Miben keressen

Találatok

MNL portál

... : Zala M. Lvt., 2008. 422 p. ; 24 cm + térk. (Zalai Gyűjtemény. 65.) In: Új Könyvek. Könyvtárak ... Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2008. 157 p. ; 24 cm (Zalai Gyűjtemény. 64.) In: Új Könyvek. Könyvtárak ... Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2009. 364 p. ; 24 cm (Zalai gyűjtemény. 66.) In: Új Könyvek. Könyvtárak ...
Típus: Szöveges tartalom
... építésén 1952-1953, 1968.- 65 p.  207. Molnár Gyula: Gyűjtemény Mezőszilas község dokumentumairól 1945 – ... származása, 1980. – 49 p. 773. Helytörténeti gyűjtemény, 1959. – 137 p. - Fitz Jenőné: Fejér megye ... végéig, 2003.- 70 p. 837. Szőnyegi Hajnalka: A Dévay - gyűjtemény története, 2003.- 19 p. 838. Verebi Önkéntes ...
Típus: Szöveges tartalom
Nem csak a könyveknek, sokszor egy-egy iratnak, oklevélnek is kalandos a sorsa. Egy elveszettként számon tartott kiváltságlevelet mutatunk be a keszthelyi Balatoni Múzeum történeti dokumentációs gyűjteményéből.
Típus: Hír
Típus: Szöveges tartalom
... mintegy 1000 folyóméter iratanyaggal gyarapodott a gyűjtemény, aminek eredményeként 1991-ben már 20 693 ...
Típus: Szöveges tartalom
Típus: Szöveges tartalom
... 1942–1943. Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2013 (Zalai gyűjtemény. 74.) In: Új könyvek. Könyvtárak ... előadásai. Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2013 (Zalai gyűjtemény. 73.) In: Új könyvek. Könyvtárak ...
Típus: Szöveges tartalom
200 éve, 1818. január 30-án született Görgei Artúr, az 1848–1849-es szabadságharc legtehetségesebb magyar hadvezére. A rendkívüli forradalmi viszonyok következtében békekörülmények között elképzelhetetlenül gyorsan emelkedett a ranglétrán: alig több mint egy év alatt a kilépett császári-királyi főhadnagyból altábornagy, fővezér, és egyben hadügyminiszter lett, majd a végnapokban minden hatalmat rá ruháztak. A Kossuth és a kormánynak Aradon tartózkodó néhány tagja által aláírt lemondó nyilatkozat önmagában is a korszak legfontosabb dokumentumai közé tartozik. Jelen írás ennek az iratnak az utóéletét és későbbi sorsát mutatja be, amely közvetve a Görgei család magánéletére is hatást gyakorolt.
... Görgey család (P 295), B sorozat. Görgey Artúr gyűjtemény, 11/g tétel, No. 1.   Az aznap este kiadott ... Görgey család (P 295), B sorozat. Görgey Artúr gyűjtemény, 11/g tétel, No. 2.   A visszakérés ... Görgey család (P 295), B sorozat. Görgey Artúr gyűjtemény, 11/g tétel, No. 3.   A bárónő egy napi ...
Típus: Hír
A koronavírus-járvány miatt kialakult különleges helyzetben az általános és középiskolások oktatása is a megszokott rendszertől eltérően zajlik, amelynek gördülékenyebbé tételéhez a Magyar Nemzeti Levéltár saját online adatbázisait, oktatólapjait és digitális játékait ajánlja.
Típus: Hír
Típus: Szöveges tartalom
... agyagkitermelő gödör látható.   [1] Tudományos Gyűjtemény. 2. évfolyam. 1818. 9. szám, 134. o.; Q. X.: ... eggyik pontjára. In. Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 7. évfolyam, 1823. 11. szám. 124. o. [2] MNL ...
Típus: Hír
Típus: Szöveges tartalom
Típus: Szöveges tartalom
Utcáink, tereink és közintézményeink megnevezését nem lehetett és ma sem lehet függetleníteni az éppen aktuális korszaktól. A politikai névadások már a 19. században elkezdődtek, folytatódtak a két világháború között, majd elsöprő erővel jelentkeztek 1945 után. A munkásmozgalomhoz kötődő, az átértelmezett történelmi múlthoz jobban passzoló „példaképek” termelőszövetkezetek, munkásőr-alakulatok és úttörőcsapatok (jelen sorok szerzője messzeringó gyermekkorában a 4601. számú Hoksári János Úttörőcsapat tagja volt) jelöléseként is hasznosultak.
Típus: Hír
Típus: Szöveges tartalom
Típus: Szöveges tartalom
Amikor Batthyány Lajos, Magyarország utolsó magyar nádora 1765-ben elhunyt, Mária Terézia helytartót nevezett ki a Magyar Királyság élére, aki 1766. január 7-én vonult be új székhelyére, Pozsonyba.
... Bécsben pedig az általa alapított értékes grafikai gyűjtemény, a híres Albertina. Albert helytartói díszben ...
Típus: Hír
Típus: Szöveges tartalom
2016. november 3-án „Bővülő történelem - Emigrációs iratok gyűjtése a Mikes Kelemen program keretében” címmel újabb eseményt rendezett a Magyar Nemzeti Levéltár és a Magyar Levéltárosok Egyesülete a „Nyitott Levéltárak 2016” programsorozat keretében.
Típus: Hír
... 1240–1526. Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2014 (Zalai Gyűjtemény 75.) In: Új könyvek. Könyvtárak ...
Típus: Szöveges tartalom
A 16. századi oszmán hódítás következtében a mindennapi élet részévé váltak a magyar és oszmán katonák közötti összecsapások.
... nádorhoz, 1555. február 24. Jelzet: MNL OL, 1526 utáni gyűjtemény, Szalay Ágoston-gyűjtemény maradéka (R 285), 1. tétel, 1555. február 24. ... Bálintnak, 1555. március 12. Jelzet: MNL OL, 1526 utáni gyűjtemény, Szalay Ágoston-gyűjtemény maradéka (R 285), ...
Típus: Hír
A 490 éve, 1526. augusztus 29-én megvívott mohácsi csata az egyik legismertebb esemény a Magyar Királyság történelmében. A történészek évtizedek óta próbálják kideríteni, pontosan mi is történt azon a nyári délutánon, mi volt az előzménye és a következménye a csatának. Csak szakmai körökben ismert azonban, hogy a mohácsi csata, Európában szokatlan módon, a 18–19. században a magyar levéltári rendezés egyik határköve is lett. A magyarországi levéltárak Mohács előtti gyűjteményei ma az intézmények legértékesebb, legféltettebb darabjait rejtik.
... látogatása után fogalmazódott meg benne a középkori gyűjtemény kialakításának ötlete. A Bayerisches ...
Típus: Hír
1906. október 29-én érkezett meg az a különvonat Kassára, amely II. Rákóczi Ferencnek és bujdosótársainak Törökországban eltemetett földi maradványait szállította.
Típus: Hír
Zrínyi 1566. szeptember 8-i kirohanása a magyar és a horvát nép számára a hősies önfeláldozás örök példája.
Típus: Hír
Az 1981-es esztendőt az Egyesült Nemzetek Szervezete a Rokkantak Nemzetközi Évének deklarálta, amelynek hatására hazánkban szeptember 18-át a „Rokkantak Napjá”-vá nyilvánították. Ez alkalomból az első világháborúban sérülést szenvedett hadirokkantakra emlékezve válogatott levéltári dokumentumokat mutatunk be.
Típus: Hír
A 170 éve született Baross Gábor, a „vasminiszter”, már életében legendának számított, kortársai közül sokan Széchenyiéhez hasonlították alkotásait. Politikustársai ellenállását leküzdve miniszteri időszaka alatt elkezdődött a Vaskapu-csatorna építése, a magyar érdekeket szem előtt tartva korszerűsítette a vasúti igazgatást, egységes tarifarendszert vezetett be, valamint a vasút államosítását is keresztülvitte. Politikusi pályáját végig követve olyan dokumentumokat mutatunk be, amelyek Baross Gábor tevékenységéhez köthetők.
Típus: Hír

Oldalak